Home

Achtergrond

Europa maakt in 2010 meer werk van visstand

Met ingang van dit nieuwe jaar treedt een Europese verordening in werking die illegale visserij gaat bestrijden. Dat is hard nodig om de visstand weer op peil te krijgen en de ecologische maar ook economische duurzaamheid te bevorderen.

Alle in de Europese Unie geïmporteerde vis (zowel verse vis als verwerkte vis) moet voorzien zijn van vangstcertificaten. Anders wordt de vis niet geaccepteerd.

In Nederland zullen de Algemene Inspectiedienst, Douane en Voedsel en Waren Autoriteit nauw samenwerken bij de controle op en afgifte van certificaten, aldus het ministerie van LNV. "Behalve vangstcertificaten komen er ook andere maatregelen om illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij tegen te gaan zoals zwarte lijsten met landen die niet meewerken of schepen die betrokken zijn bij illegale visserij. Verder komt er een sanctieregime voor illegaal vissende vissers en hun vlaggenstaten. Daarnaast zet de Europese Unie een alarmsysteem op waarmee lidstaten en de Europese Commissie elkaar inlichten over illegale visserij zodat gecoördineerd kan worden opgetreden.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.