Home

Achtergrond 18 reacties

Eerste schapen geruimd wegens Q-koorts

Het aantal Q-koortsbedrijven is vrijdag opgelopen tot 64. Voor het eerst is de Q-koorts is vastgesteld in Flevoland (Kraggenburg) en het is bovendien de eerste keer dat een bedrijf met melkschapen wordt getroffen.

Alle andere besmettingen waren op melkgeitenhouderijen. De ongeveer 150 drachtige schapen worden morgen geruimd, meldt het ministerie van LNV.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) taxeerde vandaag de 450 dieren op het bedrijf in Kraggenburg. Dat duurde langer dan verwacht. Aanvankelijk wilde de VWA vanmiddag de drachtige schapen al doden, omdat op het bedrijf al lammetjes worden geboren. Maar omdat het taxeren meer tijd in beslag nam dan verwacht, worden de schapen nu zaterdag geruimd. De pasgeborenen leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid en kunnen gewoon blijven leven, aldus het ministerie van LNV.

De ruimingen begonnen eind december en vandaag eindigt de eerste ronde waarbij alle 64 Q-koortsbedrijven zijn bezocht. Vanaf 1 februari bezoekt de VWA nogmaals al deze bedrijven om te zien of er toch nog drachtige dieren zijn achtergebleven. Drachtige geiten die worden aangetroffen, worden gedood. Of de bokken waarmee de geitenhouders fokken wel mogen blijven leven, wordt in de loop van volgende week bekend. De Tweede Kamer wil dan opnieuw met de ministers Gerda Verburg (LNV) en Ab Klink (Volksgezondheid) spreken over de manier waarop zij de Q-koorts bestrijden.

Wanneer vandaag ook de ruimingsronde langs de laatste vier bedrijven is afgerond, zijn -uitgezonderd de 150 schapen die vandaag orden geruimd- bijna 37duizend drachtige geiten gedood. De VWA taxeerde vrijdagochtend eerst hoeveel dieren er drachtig zijn op het bedrijf in Kraggenburg en besloot direct daarna te gaan ruimen aangezien er al lammetjes werden geboren.

De pasgeborenen leveren geen gevaar voor de volksgezondheid en kunnen gewoon blijven leven, meldt het ministerie van LNV. Het eerste bedrijf in Flevoland met Q-koorts houdt overigens Friese melkschapen een bijzondere soort. Omdat er nog achtduizend soortgenoten zijn, stuit het ruimen niet op problemen. Als er niet meer dan duizend van de soort over zijn, zou ruimen vanwege de Q-koorts wellicht wel een probleem kunnen worden.

Op het bedrijf zijn ook melkkoeien aanwezig. Het is nog niet duidelijk of de besmetting met Q-koorts bij de schapen gevolgen heeft voor deze bedrijfstak.

De besmetting werd gisteren vastgesteld aan de hand van tankmelkonderzoek. Het scannen en ruimen gebeurt extra snel omdat de dieren al aan het aflammeren zijn.

In 2009 werden bijna 2300 mensen ziek door de Q-koortsbacterie; zes personen met Q-koorts bezweken. Om de uitbraak in te dammen, worden drachtige geiten en schapen op besmette bedrijven gedood. De bacterie komt namelijk in grote aantallen vrij als de dieren verwerpen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Akkerbouwer, en daar heb ik ook al weken geleden voor gewaarschuwd. Want het gaat LNV helemaal niet specifiek om de geiten, maar om de miljoenen schapen die er dankzij de ooipremie tegenwoordig in ons land zijn. Dat begon destijds als een poging om een Europese tegenmarkt in schapenvlees te vestigen tegen Wereld Schapenregio Nieuw Zeeland en is- zoals alles wat destijds uit de EEG-koker kwam- volkomen uit de klauwen gelopen. Zodat we ons eraan kunnen verwachten dat Verburg en Klink straks wat betreft aantal slachtoffers tot de groten der aarde zullen behoren! CDA- proficiat!

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  Nederland daar ga je dan ,dit was te verwachten

 • no-profile-image

  Han

  Nico Verduin. Waarom is er niet eerder ingegrepen door de sector zelf. We weten dat Q-koorts in landen als Frankrijk een normaal verschijnsel is en daar vaccineren ook standaard is. Hadden jullie bij de eerste ziekte verchijnselen ook vrijwillig kunnen doen of althans de procedures opstarten om de wetgever tostemming te laten geven.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Harm, die natte wind zullen we maar even niet gelezen hebben. Wat een onzin. De PvdD is de enige partij die het werkelijk opneemt voor zowel boer als dier. En je vergist je wel heel erg als je de PvdD in verband brengt met saneren. Dat doet LNV beste man! Zou niet weten wat een kleine politieke partij uberhaupt in het agrimetier kan saneren. Draai de zaken dus niet om en steun de PvdD! En Nico Verduin: chapeau want jij bent een van de weinige LTO-bestuurders die zich openlijk durft uit te spreken. Al mis ik wel enige vorm van terechte en gefundeerde kritiek op de sluikse ijskoude sanering die LNV uitvoert over de ruggen van talloze geiten- en schapenhouders, hun families en hun dieren. Maar dat mag zeker niet van Verburg?

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Vraag.Ik ben geen schapenkenner.In welke landen komt deze ziekte nog meer voor? Wat doen zij daar dan aan ?

 • no-profile-image

  bezorgde boer

  Ongelovelijk dat zoveel onschuldige dieren het veld moeten ruimen voor een enkele menselijke slachtoffer van de Q-koorts waarbij het nog niet eens vaststaat dat er een verband met de Q-koortsbacterie op de bedrijven en die zich voordoen bij de mensen die het opgelopen hebben.
  Duidelijk is dat dit geen oplossing is. Wel een mogelijkheid om boeren de nek om te draaien.

 • no-profile-image

  Nico Verduin

  Kleine correctie. De tankmelktest is beschikbaar sinds oktober 2009 (in te tekst staat 2010, excuus)

 • no-profile-image

  wandelaar

  Ja, als het CDA zo nog even doorgaat dan hebben ze straks hun schaapjes dus écht op het droge. Maar niet heus! Want als er bij de verkiezingen straks één electoraal schaap over de dam is, dan zullen we eens meemaken wat er gaat gebeuren!

 • no-profile-image

  Nico Verduin

  Beste Han, het vaccineren is in 2008 gestart op. Toen waren maar 80.000 vaccins beschikbaar (2x enten), dus voor 40.000 dieren rond de regio met meeste problemen. Er is maar 1 fabrikant in de hele wereld (CEVA, Frankrijk) en er was weinig bekend van de werkzaamheid en geen toelating voor Nederland (tijdelijke ontheffing is verleend). In 2009 is de productie opgeschroefd naar 400.000 doses (nog veel tekort) en in 2010 worden 1.500.000 doses gemaakt.
  Daaromheen speelt dat problemen met q-koorts (de q staat voor Query = vraag/vraagteken) nergens in de wereld vergelijkbaar zijn verlopen met onze situatie. Daardoor is de aanpak nu (dus achteraf) gemakkelijker te analyseren dan toen met het vooruitkijken. We wisten niet wat er komen ging en achteraf is het behoorlijk anders en ingrijpender dan voorzien. Dat neemt niet weg dat LTO al vanaf 2006 veel energie steekt in het organiseren van meer onderzoek (er lopen nu nog meer dan 30 onderzoeken), het steeds stimuleren van het opschroeven van de vaccinproductie, het vergaren/verspreiden van informatie, oplossingen helpen bedenken, etc.. Daarnaast hebben we op 6 november 2009 een voorstel naar de ministers en Tweede Kamer gestuurd om de q-koorts te verder te bestrijden. Kern is: vaccineren van alle risicogroepen (vanaf april 2010 is er voor het eerst voldoende vaccin!), opsporen van geinfecteerde dieren door testen, en hygienemaatregelen op besmette bedrijven. Bijna iedereen (deskundigen, politiek, sector) vond het een goed plan. Toch is het in december 2009 weggedrukt door de politieke hectiek.
  Pas sinds oktober 2010 kunnen we bedrijven met een besmetting opsporen met een tankmelktest (uniek in de wereld) en dus ook of een bedrijf vrij is van q-koorts. Dat nu bedrijven worden geruimd op basis van deze test is een hele slechte en trieste zaak, omdat het kan gaan om 1 besmet dier in een koppel van 100 of meer (zeer gevoelige/betrouwbare test). Daarom moeten we terug naar een systeem van bescherming van de volksgezondheid waarin de "proportionaliteit" terugkeert. Daar werken we "voor" en "achter" de schermen heel hard aan. Want de melkschapen- en geitensector verdienen het om toekomstperspectief en hun gezonde imago terug te krijgen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Kannibaal, lees er mijn dossiers 'de Pestvogels van Veerman' en 'Wachten op de Pandemie'' maar eens op na. Dan begrijp je waarom dit allemaal gebeurd en waarom LNV stoicijns blijft doorgaan met excessief en volstrekt nodeloos ruimen en een lekenrechbank heeft ingehuurd om ook juridisch vuil spel te kunnen blijven spelen!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Han, dat is achterafpraat en dat snijdt geen hout meer. Vraag moet zijn: waarom heeft LNV niet meteen actie genomen toen eind 2005 de eerste besmettingen van geiten- en schapenhouderijen vastgesteld werden. En het antwoord is te vinden in de dossiers die Spotvogel voor de zoveelste keer genoemd heeft: omdat LNV deze sectoren kapot wil saneren! Eerst de geiten, dan de schapen en met wat goede wil dan weer de varkens, de koeien, het pluimvee undsoweiter. En dat alles moet voor 2015 gebeurd zijn! Dat heeft Spotvogel nog niet beschreven, maar is wél een geheim feit!

 • no-profile-image

  Inge

  ik vind het niet terecht om Nico Verduin zo aan te vallen. Achter de schermen zijn ze erg druk.. Het neemt niet weg dat er inderdaad eerder ingegrepen had moeten worden, dan was dit niet zo uit de hand gelopen. Achteraf praten is altijd makkelijk, maar nu moeten we verder kijken en al deze bedrijven weer een toekomst geven. Want dit gaat veel te lang duren. de spanning in de gezinnen van geruimde bedrijven wordt steeds groter, zij moeten weer een doel hebben om verder te kunnen met hun bedrijf.En ik kan het weten......

 • no-profile-image

  a hamstra

  rendac het berijf van L.T.O. verdient er weer goed aan. L.T.ooo L.T.oooo wat is het weer mooi. zo heb je wat en zo nog meer.

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  ....kunnen we bedrijven opsporen met een tankmelktest....uniek in de wereld! Wat heerlijk dat Nederland weer eens voorop loopt in de wereld. Met het systeem 'ruimen' schijnen we ook al voorop te lopen.

 • no-profile-image

  Nico Verduin

  Heel treurig dat steeds weer een nieuwe ruiming plaatsvindt op een besmet bedrijf. Nu voor het eerst melkschapen na zoveel geitenbedrijven. Ik ben LTO-voorzitter schapenhouderij en lees af en toe wat hier langskomt. Dus even een toelichting. We zijn, ook bij LTO, zeer teleurgesteld over de maatregelen en trekken hard aan het veranderen ervan . We weten allemaal dat dit een weg is zonder perspectief en dat er veel gezonde dieren verdwijnen. We weten dat vaccineren van de risico-dieren zo snel mogelijk moet gebeuren en dat er nog steeds tekort vaccin is. Pas over drie maanden is dit voor het eerst in de hele Q-koortsperiode genoeg om te doen wat we willen.
  De twee deze week bekend geworden besmette bedrijven vallen onder de bestaande risicogroepen van melkgeiten/melkschapen of bedrijven met publieksfunctie waarvoor al maatregelen en protocollen bestaan. Daarom niets nieuws, alleen bevestiging van het feit dat we de risicogroepen wel goed in beeld hebben.
  Onze inzet nu: ondersteunen van alle families op bedrijven, maximaal inzetten op snel vaccineren van risicodieren, maatregelen afbouwen voor "niet besmette" bedrijven en alle bedrijven perspectief bieden voor de toekomst.
  Kern is dat we willen dat onze dieren geen risico meer zijn voor de mensen in de omgeving en dat we weer burgers en consumenten kunnen ontvangen zoals dit altijd was. Tot ziens dan.

 • no-profile-image

  Harm

  vraag, wat doet de partij voor de dieren aan het leed van hun achterban. Of is het saneren van de boeren toch de eerste prioriteit? Dus over de rug van hun geliefde dieren worden de ware doelen behaald. Het zou een partij sieren wanneer ze met hun 10.000 leden eens echt voor de dieren opkomen. Maar daarmee steunen ze ook de boeren!!!!

 • no-profile-image

  kani Baal

  Waarom zoveel anti pathie tegen LNV spotvogel. Doen die wel eens goed in uw ogen ?

 • no-profile-image

  Karin

  Kan iemand mij uitleggen waarom de al geboren lammetjes nu ineens wèl mogen blijven leven en geen gevaar heten op te leveren? Waarom mochten al die inmiddels geruimde gezonde drachtige geiten dan niet onder hygiënische omstandigheden hun jongen werpen zodat die tenminste gespaard konden blijven?

  En melkschapenhouders, werk voortaan liever niet meer met raszuivere dieren van zeldzame rassen, maar liever met kruisingen, zodat bij ruimingen geen zeldzame rassen ten onder dreigen te gaan. Kruisingen met zwartblessen zijn ook melkrijk, en door het heterosiseffect zijn die waarschijnlijk nog minder gevoelig voor ziekten ook.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.