Home

Achtergrond

'EU-beleid voor groene diensten noodzakelijk'

De EU moet gericht beleid ontwikkelen, met duidelijke doelen en voldoende financiële middelen, voor het leveren van groene en blauwe diensten door de landbouw.

Dat concludeert het Instituut voor Europees Milieubeleid (IEEP) in een vandaag gepubliceerd rapport. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Europese Commissie.

Het rapport noemt de volgende maatschappelijke diensten, waarin de landbouw voorziet: landschapsbeheer, weidevogelbeheer, behoud van soorten (biodiversiteit), CO2-opslag, water- en bodembeheer.

Volgens de onderzoekers staat het verrichten van deze diensten onder toenemende druk, door de prijsontwikkeling in de landbouw, door technologische en door klimaatontwikkelingen. Een grotere bemoeienis van de overheid is daarom wenselijk.

De studie vormt een bijdrage aan de discussie voor een verdere herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, na 2013.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.