Home

Achtergrond 7 reacties

Duurzame productie veehouderij vraagt vernieuwende coalitie

Boeren en dierenbeschermers zijn bondgenoten en moeten stoppen met hun vijandigheid naar elkaar, vindt Bernd Timmerman. Samen moeten ze een nieuwe relatie aangaan met de onverschillige consument en de calculerende supermarkt. Dat alles voor nieuwe productlijnen, die ruimte en welzijn geven aan het dier en beter zijn voor het klimaat.

Het is niet ongewoon meer. Het ruimen van dieren. Het raakt ons nog steeds. Wie de treurende boer op de foto en de dode geiten in de krant ziet weet dat dieren en boeren lijden onder de waanzin van deze afmaakgekte. Gebroken boeren en gedode dieren tonen aan dat het anders moet. Laten twee belangrijke partijen elkaar de hand reiken. Boeren en dierenbeschermers zijn natuurlijke bondgenoten. Partners die samen kunnen werken tegen de markt en overheid die dieren en boeren een rotleven geven.

Te vaak zijn er de verkeerde reacties. De krokodillentranen van de consumenten, de minister die het beleid betreurt en de dierenrechtenactivist die roept dat het de schuld is van de intensieve veehouderij. Van belang is inzicht, geen verwijten naar elkaar. Iedereen ziet, elke keer, bij iedere landbouwramp, hoe ver we zijn afgegleden van de natuurlijke mens-dierrelatie.

Het kan en het moet anders. Ondanks het gegeven dat boeren en dierenbeschermers vaak tegenover elkaar staan, is er geen enkele reden om deze vijandigheid in stand te houden. Laat dierenbeschermers ophouden met de retoriek dat ieder boer slecht is voor zijn dieren, laat boeren erkennen dat de intensieve veehouderij geen recht doet aan het dier en geen recht doet aan het boer zijn.
Het is geen verrassing dat er weer een ruiming is en het zal geen verrassing zijn dat de dierhouderij op een dood spoor staat. Letterlijk en figuurlijk.

We kunnen de zeilen hijsen op een nieuw duurzaam schip als boeren, dierenbeschermers en milieuactivisten de handen werkelijk ineenslaan. Laten die drie, met hulp van de overheid, een langdurige verleidingscampagne starten om een nieuwe relatie aan te gaan met de consument en de supermarkten. We kunnen kiezen om het anders, om het beter te doen.

Er is geen boer die van de intensieve veehouderij houdt, er is geen burger die durft te zeggen dat het welzijn van dieren goed is en er is geen supermarkt die trots kan zijn op de schappen met dierenleed en CO2-foute producten.

Ik heb vaak geluisterd naar boeren en ik heb vaak gesproken met dierenbeschermers. Het zijn twee werelden die dichter bij elkaar staan dan menigeen denkt. De werkelijke vijand van het dier is de onverschillige burger en de calculerende supermarkt. De woordenstrijd tussen boer en dierenbeschermer is geboren vanuit argwaan. Die is langzamerhand aan het verdwijnen met tal van initiatieven van met name de Dierenbescherming en vernieuwende boeren die samen de markt op gaan.

De markt moet om. De supermarkten hebben een committent te maken voor een duurzame productiemethode die recht doet aan de eigen waarde en integriteit van het dier. En die boeren weer boer laten zijn in plaats van kille managers. De ongewone stap om een brede coalitie te maken van boeren, dierenbeschermers, consumentenvertegenwoordigers en milieuactivisten geeft een ongekende voedingsbodem 'om consumenten om te laten gaan'. De boer verdient een eerlijke en dus hogere prijs voor zijn producten, het dier heeft recht om het eigen gedrag te kunnen uitvoeren met voldoende ruimte daarvoor en de burger wil een toekomst zonder aantasting van de eigen leefomgeving door een vernietigende landbouw.

Heel concreet betekent dit dat er nieuwe productlijnen op de markt moeten komen. Waarbij supermarkten een voortrekkersrol spelen. Dat betekent minder bedrijven met minder dieren op elkaar, waardoor dierziektes ook minder kans krijgen om zich snel te verspreiden.
Leiderschap is nodig. Van politieke voorlieden die stoppen met krampachtig vast te houden aan de veehouderij van nu, van dierenbeschermers die handen reiken naar boeren en van supermarkten die schappen ruimen voor eerlijke producten. Verandering van koopgedrag maakt de kans op welzijn van mens en dier stukken groter. Laten boeren, dierenbeschermers en milieuactivisten trots zijn op de weg die zij vanaf 2010 gaan inslaan. Geen vuisten naar elkaar, maar uitreikende handen voor gezamenlijke campagnes en acties.

Bernd Timmerman is historicus en socioloog, oud-adjunct directeur van de Dierenbescherming, oud-vice-voorzitter van de Partij voor de Dieren en oud-directeur van de Vegetariërsbond

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De dierhouderij in Nederland is murw geslagen door de lage opbrengsten, de regelzucht van de overheid en de nimmer aflatende kritiek van de milieu en dierenbeschermers. Nog 1 of 2 generaties familie bedrijven die hier kunnen boeren , daarna zal alleen een industrieel geleid landbouwbedrijf nog kunnen overleven.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Dick, behalve dat ook jij gelijk hebt, heeft Timmerman toch een punt. Ik vind het een grote verdienste van de acitivisten dat eindelijk wordt ingezien dat aan (een hoger) dierwelzijn simpelweg kosten verbonden zijn. Het verleiden van consumenten is wellicht een verkeerde benaming. De consument moet gewoon de overtuiging krijgen dat wat hij eet moreel verantwoord is. En deze moraliteit zou zichbaar kunnen zijn in de supermarkt. Ik kan me er iets bij voorstellen dat er een duidelijke onderscheiding komt in het aanbod van producten. Ik ga misschien erg ver, maar bij tabak staat op het product dat het dodelijke ziekten kan verwekken. Waarom zou je supers niet kunnen verplichten producten die niet aan de (welzijns)norm voldoen dit uitdrukkelijk te vemelden in de schappen. De consument wil zich onderscheiden, vandaar dat hij goedkope (imitatie)topmerken probeert te bemachtigen. Dit kan met voedsel gewoonweg niet, het product heeft zijn prijs. Imitatie is uitgesloten bij een goede controle. Als vervolgens blijkt dat de consument deze producten niet koopt, houdt het verhaal op en zijn we van de discussie af. Ook de toenemende (en bureaucratische) kwaliteitseisen kunnen dan op de schop wat de kostprijs verlaagt. De besparing komt ten goede van het dierwelzijn, want zonder geld houdt alles op. Hoe gek het ook klinkt, maar dan sta je in de afbouw van maatregelen wel sterk in je verhaal dat de verantwoording nu bij de consument ligt. De mensen die wel oprecht een product waarderen waar extra aandacht aan geschonken is, kunnen altijd terecht in het biologisch geproduceerd segment.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Bravo voor de poging om de zinloze polarisatie tussen boer en dierenactivist te doorbreken. Helaas kan ik er verder niet enthousiast over zijn omdat het voorstel niet gehinderd lijkt te worden door praktijkkennis van consumenten of markten. Los van de grenzenproblematiek (die uiteerst reeel is), zou ik de oproep van Timmerman als naief willen typeren op ht punt 'verleiden' (= hetzelfde woord als LNV gebruikt, eveneens als strik om iets vaags en waarschijnlijk zelfs onbestaands te vermommen).
  Maar waarom zal de consument zich niet laten 'verleiden'? De Mediamarkt weet waarom. De massale consument die het verschil in volume moet maken is 'niet gek' om meer te betalen dan hoeft. Er is inmiddels dan ook discounting in topmerken. De socioloog Timmerman zou dat moeten weten - tenzij hij wereldvreemd is natuurlijk. Ik ben blij met deze oproep (maar die was ik al vergeten), maar vooral benieuwd naar de manier waarop Timmerman de Mediamarktconsument (waar ook Apple en Sony Bravia's staan) gaat 'verleiden'.
  Zonder antwoord is het een loze oproep die als enig positief punt heeft de consument niet nog verder op te zetten tegen de boer. Heer Timmerman, ik snak naar uw antwoord. Uw doel is me uit het hart gegrepen, alleen helpen we daar geen dier verder mee.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De reactie van de echte @ Melkveehouder ,. 13-01-'10. 22:28 uur wil ik graag onderstrepen. Goed, grondig en serieus moet alles besproken en uitgevoerd worden. Specialisatie en schaalvergroting veroorzaken overproductie en slechte prijzen!!!...

 • no-profile-image

  (h)eerlijk vlees

  Met dank aan ondermeer dhr. Timmerman. Als veehouder zie ik een brede coalatie wel zitten, maar vanuit het standpunt heerlijk en eerlijk vlees. Geen vegetariërs erbij, zij zijn enkel uit op het elimineren van onze bedrijfstak. Verkoop dan de ziel gelijk maar aan de duivel.

 • no-profile-image

  Han

  @Timmerman deze weg zal tot meer en sneller resultaat leiden dan de weg die nu bewandeld wordt en waarbij iedere groep zijn gelijk probeert te halen via de marktmacht en / of de democratische macht. Boeren en CLM hebben lange tijd elkaar naar het leven gestaan. CLM te star tegen alles wat landbouw was en lanbouw wars van alles wat milieu betrof. Nu is de CLM werkzaam "voor en met de landbouw" tenminste ze werken aan gemeenschappelijke doelen, Milieu en landbouw inkomen etc. Hier ligt zeker de weg naar beter dierwelzijn en boerwelzijn zonder dat de consument er armer van behoeft te worden. Den Haag zal eerst zijn bureaucratische regelzucht moeten begraven en meer een ondersteunde rol spelen inplaats van een sturende rol spelen. Zo het nu gaat is er te veel politieke waan van de dag die stuurt wat wel, wat niet mag en dan krijgt de grootste schreeuwer zijn gelijk.

 • no-profile-image

  a hamstra

  bernd heb het gevoel dat je denkt, het binnen Nederland te kunnen regelen. , grenzen dicht, minder dieren kan goed als we alleen voor eigen bevolking produceren. veemarkten weer open slachten bij de slager , geen grote slachterijen. daardoor minder gesleep met dieren. verkoop niet in supermarkt.maar alleen in de slagers winkel. keuringsdienst door overheid. de mulinatiuls (L.T.O. supermarkten) uitschakelen. maximaal 30 koeien 300 varkens. 3000 kippen per bedrijf net iets minder dan de markt vraagd produceren toe te staan ,dan kan de boer met minder dieren een goed bestaan voor zich zelf en dieren opbouwen
  en krijgen ontwikkelingslanden ook een eerlijke kans.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.