Home

Achtergrond

Duurzaam voedsel krijgt meetbare doelstellingen

Meetbare en afrekenbare doelstelling voor een duurzamere productie en consumptie van voedsel komen voorjaar 2011.

Dat heeft minister Verburg de Tweede Kamer vanmiddag toegezegd. Die besprak met haar de nota over duurzaam voedsel die de minister vorig jaar zomer had uitgebracht. Die heeft tot strekking dat bij het produceren van voedsel zo weinig mogelijk grondstoffen, grond, water en energie wordt gebruikt, met respect voor milieu en dierenwelzijn.

Als kritiek van de meeste fracties gold het ontbreken van afrekenbare en meetbare doelstellingen in de nota. Verburg zegde toe daar volgend voorjaar een overzicht van te geven. Ook zal ze dan de resultaten melden van de afspraken en convenanten die ze ondertussen met het bedrijfsleven en belangenorganisaties heeft gesloten.

Verburg wilde niet in gaan op voorstellen van Partij voor de Dieren, Groen Links en Christen Unie om de consumptie van vlees te reguleren met een vleestaks en/of gedifferentieerde btw-tarieven. De minister wilde niet vooruitlopen op de ambtelijke werkgroep die in het kader van de brede heroverweging van overheidsuitgaven een onderzoek doet naar belastingmaatregelen.

In een reactie op het verzoek van CDA-Kamerlid Atsma om supermarkten te verbieden om te stunten met voedselprijzen zei Verburg dat ze de winkeliers had gevraagd voortaan te stunten met het argument van duurzaamheid.

De VVD ziet in Verburgs nota te veel betutteling. Kamerlid Janneke Snijder vindt subsidie voor onderzoek naar, "planktonburgers" volstrekt onnodig. Het debat over de nota is wegens tijdsgebrek vandaag niet afgemaakt en wordt later voortgezet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.