Home

Achtergrond

Duits glasgroenteareaal levert 25 hectare in

Het areaal voor de glasgroenteteelt in Duitsland is vorig jaar met zo'n 25 hectare teruggelopen, maar blijft nog wel duidelijk boven het gemiddelde van ruim 1.405 hectare van de voorafgaande periode 2003/2008.

Dat valt op te maken uit de inventarisatie van het statistische bureau Destatis. Vorig was de oppervlakte zo'n 1.476 hectare, tegen ruim 1.500 hectare in het jaar daarvoor. De grootste concentraties kassen bevinden zich in de zuidelijke deelstaten Baden-Württemberg en Beieren, alsmede in en bij het Ruhrgebied (Noordrijn-Westfalen). In dit verstedelijkte gebied werd in 2009 een groei genoteerd van 15 hectare naar 242 hectare.

In totaal werd ruim 167.000 ton aan groente (exclusief tomaten) geoogst, tegen 156.000 ton in 2008. Het langjarige gemiddelde (2003/2008) is 143.000 ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.