Home

Achtergrond

Dierenwelzijn in België kan nog beter

De officiële controles op de naleving van de dierenwelzijnsregels in België zijn de afgelopen jaren verbeterd.

Maar er blijft nog ruimte voor verbetering. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Food and Veterinary Office. In vergelijking met 2006, toen de vorige controle plaatsvond, is de situatie verbeterd aldus de inspecteurs.

In de leghennensector is nog steeds sprake van overbezetting van legbatterijkooien. Er wordt niet adequaat tegen opgetreden. Ook in de varkenshouderij wordt niet altijd duidelijk en consequent opgetreden. Wat de veetransporten betreft worden in het rapport opmerkingen geformuleerd over onder meer de rij- en rusttijden. In de slachthuizen zouden de controleurs alerter moeten toekijken op de verdoving.

Of registreer je om te kunnen reageren.