Home

Achtergrond

Cursus bemesting boomkwekerij en zomerbloemen

PPO start een bemestingscursus in samenwerking met NMI en ondersteuning van IPC Groene Ruimte en de AOC's.

Gebruiksnormen voor de hoeveelheid dierlijke mest, stikstof en fosfaat gaan steeds meer knellen op het agrarisch bedrijf. Agrariërs lopen daarbij tegen een aantal knelpunten aan zoals verminderde productie, achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid en beperkingen in de organische stof aanvoer. De cursus moet een oplossing bieden voor deze knelpunten.

In de cursus gaat het vooral om het vinden van oplossingen voor een efficiënter gebruik van stikstof- en fosfaatmeststoffen. De cursus is specifiek gericht op kwekers op de zand- dal- en lössgrond, maar alle geïnteresseerde telers van boomkwekerijproducten en zomerbloemen zijn welkom. Op www.groenweb.nl zullen de definitieve data en locaties worden vermeld.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.