Home

Achtergrond 1 reactie

Controle op brandhak bij vleeskuikens vanaf juli

De controle op brandhakken (hakdermatitis) bij vleeskuikens begint op 1 juli 2010.

De norm die aan de hand daarvan wordt vastgesteld, gaat per 1 januari 2011 in. Dat blijkt uit een bijeenkomst van de stuurgroep Afsprakenkader Vleeskuikenrichtlijn van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Voor het bepalen van de norm worden in eerste instantie gegevens van slachterijen gebruikt. Als blijkt dat die niet voldoende zijn, wordt alsnog een monitoring in de sector uitgevoerd. De stuurgroep heeft een half jaar de tijd om voldoende informatie te vinden om een norm te bepalen. Die norm geldt vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 voor alle vleeskuikenbedrijven die een bezettingsgraad van meer dan 39 kilo per vierkante meter willen hanteren.

De bedoeling is dat de bezettingsgraad uiteindelijk gekoppeld wordt aan een norm voor voetzoollaesies. In eerste instantie zouden bedrijven die een bezettingsgraad tussen de 39 kilo en het maximum van 42 kilo per vierkante meter hebben, al in juli op voetzoollaesies beoordeeld worden. Na verzet van de sector – omdat over deze aandoeningen nog te weinig bekend is en niet duidelijk is hoe ze voorkomen kunnen worden – is hier uitstel voor verkregen.

Minister Gerda Verburg wil bij de invoering van de welzijnsrichtlijn echter wel extra eisen stellen aan de bedrijven met de hoogste bezetting. Als tussenoplossing is daarom in overleg voor hakdermatitis gekozen.

Een norm voor voetzoollaesies moet een jaar na de invoering van de richtlijn, op 1 juli 2011, zijn vastgesteld. De norm treedt op 1 juli 2012 in werking en wordt daarna stapsgewijs aangescherpt vanaf 2014. Tot die tijd worden nog drie onderzoeken uitgevoerd om de bezwaren tegen een norm voor voetzoollaesies weg te nemen.

Wageningen UR onderzoekt de preventieve maatregelen tegen voetzoolaandoeningen. Verder wordt onder meer gewerkt aan een monitoringsmethode met een camera’s aan de slachtlijn. PPE en LNV betalen de projecten, die samen €  644.000 kosten.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Pluimveehouder

    Is hakdermatitis hetzelfde als een "brandhak". Volgens mij staat dermatitis voor huidontsteking, wat heeft dat met brand te maken. Of is dat net zo'n term als borstblaren. Iedere kip heeft een borstblaar, dat is een stootkussendje op de punt van het borstbeen. Voor vliegend gevogelte een soort airbag die bij de landing als stootkussen wordt gebruikt. Te pas en te onpas worden borstblaren als een welzijnsprobleem gezien. Waarschijnlijk bedoeld men hier ook "borstblaarontsteking".
    Iets wat ontstaat in natte stallen, waardoor de borstblaar geirriteerd raakt, en vervolgens gaat ontsteken.
    Hakdermatitis onstaat wanneer de kippen teveel op de hakken gaanzitten, en wanneer het strooisel vochtig en broeierig is. Dat op de hakken gaan zitten komt ook door een slechte kwaliteit van de opgezette kuikens. Veel pootproblemen kan leiden tot hakdermatitis.

Of registreer je om te kunnen reageren.