Home

Achtergrond

Brussel schrijft wijze van perceelsherziening niet voor

De wijze waarop het perceelsregister wordt herzien is een keuze van het ministerie van LNV, en wordt niet voorgeschreven door Brussel.

Dat is af te leiden uit antwoorden van minister Gerda Verburg op Kamervragen over de herziening. Deze heeft tot grote ophef in de primaire sector geleid; gemiddeld leveren bedrijven ruim 2 procent van hun areaal in. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van de toeslagen en de vergoedingen voor natuurbeheer en mogelijk voor de mestplaatsingsruimte.

Wat die gevolgen zijn, met name voor in het verleden genoten steun, is nog onduidelijk. Daarover wordt nog onderhandeld met de Europese Commissie. Verburg herhaalde vandaag dat ze ernaar streeft dat boeren verkregen steun niet hoeven terug te betalen. Maar keiharde garanties wil ze hierover niet afgeven.

De Commissie maakte eind september bekend dat Nederland 16,6 miljoen euro inkomenssteun (uitgekeerd in 2006-2008) moet terugbetalen, omdat ten onrechte heggen en slootkanten waren meegerekend als subsidiabel areaal. Nederland betwist dat bedrag. De problemen met het register dateren al van 2007. LNV dacht ze te hebben opgelost, maar inspecteurs van de Commissie dachten daar in 2009 anders over. Verburg wil snel af van de problemen, in het belang ook van de boeren.

LNV koos voor luchtfoto’s, "omdat die het best aansluiten bij het systeem dat we hadden". Boeren kunnen correcties aanbrengen. In de EU bestaan wel tachtig verschillende registratiesystemen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.