Home

Achtergrond

Brussel houdt verzoek interventieverkoop af

De Europese Commissie heeft eind vorige week een verzoek van enkele lidstaten afgehouden om een deel van de interventievoorraden boter en mager melkpoeder op de markt te brengen.

Eind vorig jaar deden handelaren al een verzoek om een deel van de Europese botervoorraden op de markt te brengen. Toen was de boterprijs hoog gestegen en was er sprake van een tekort.

De Commissie wees dat verzoek destijds af. Inmiddels zijn de tekorten veel kleiner geworden. Ook zijn de prijzen voor boter en in minder mater ook voor mager melkpoeder enigszins gedaald. Toch heeft een aantal lidstaten verzocht om vrijgave van interventievoorraden. Het verzoek kwam van enkele liberale lidstaten, onder wie Groot-Brittannië.

De Commissie wees ook dit verzoek af, met het argument dat er nu geen tekorten op de markt bestaan en dat het te vroeg is om boter en poeder vrij te geven uit de interventie. Toch zorgde het verzoek in handelskringen voor onrust, zeker nu de prijzen de laatste weken een iets dalende tendens vertonen. Dat er onrust is over de bedoelingen van de Europese Commissie lijkt niet helemaal vreemd.

De Commissie heeft grote voorraden in interventie, vooral melkpoeder. Daarbij heeft de Commissie de laatste weken wel alles in gereedheid gebracht om de interventievoorraden snel te kunnen vrijgeven. Er hoeven niet meer allerlei procedures te worden doorlopen om te kunnen verkopen.

Nog een overweging is dat de Commissie vorig jaar wel heeft beloofd om de interventievoorraden niet vrij te geven op een moment dat de markt slecht is, maar dit kan toch betekenen dat Brussel voorraden verkoopt in een dalende markt, zoals die nu bestaat.

Overigens zijn de prijzen op de wereldmarkt relatief gezien veel hoger dan in Europa. Dat komt vooral doordat de dollarkoers laag is. In dollars zit de boterprijs weer op een piekniveau, vergelijkbaar met dat in 2007. In Europa is dat nog lang niet het geval, vooral omdat de koers van de euro relatief veel hoger is.

Of registreer je om te kunnen reageren.