Home

Achtergrond 57 reacties

Boer en consument

Is het wel zinvol om interesse te wekken voor wat we als boeren doen? Heeft de consument daar wel interesse in? Denk eens constructief mee.

Margarine op tafel en boter op het hoofd. Is dat kort gezegd de reden dat consumenten niet weten waar hun eten vandaan komt? Sommige producenten weten ook niet waar hun product naar toe gaat. Is dat specialisatie of vervreemding? Is het zinnig er iets aan te doen, en hoe dan? Hoe te vertellen wat je doet, welke woorden gebruik je? Een uitnodiging tot constructief meedenken.

Waar komt ons eten vandaan?

Hoeveel liter melk geeft een koe? "10 liter per dag!", hoor je dan soms. Bij ons is het gelukkig ongeveer 30 liter, maar het is altijd interessant wat mensen zelf schatten als je niet-boeren rondleidt op je bedrijf. Dan merk je hoe weinig de meeste mensen eigenlijk weten van waar hun melk vandaan komt. Als je vaker niet-boeren rondleidt, besef je welke dingen uitleg behoeven, terwijl ze voor boeren vanzelfsprekend zijn. Dat een koe steeds opnieuw een kalf moet krijgen voordat ze melk geeft. Dat we wel veel koeien hebben, maar dat de boer -eventueel met hulp van zijn computer - van allemaal individueel de kalfdatum en vruchtbaarheidscyclus weet. Dat maakt op sommige mannen wel indruk: "Dat weet ik van mijn vriendin niet eens!"

Wat alledaags voor insider, exotisch voor buitenstaander

Boer en consument, we zijn aardig van elkaar afgedreven. Mac van Dinther gaat in De Volkskrant in de serie ‘Eten in Nederland’ terug naar de herkomst van een gewone Nederlandse maaltijd: soep, varkensvlees, sla, aardappels en als toetje: yoghurt. Hij belandt op het biologische melkveebedrijf van Soede en het gangbare van Van der Zalm. Hij beschrijft heel alledaagse dingen: hoe de koeien uit het land gehaald worden voor het melken, en het bezoek aan een buurman die een openstaldag heeft.
Het komt wat onwennig over, die beschrijving van gewone zaken alsof het om iets exotisch zou gaan. Maar het ongemakkelijke gevoel is er opeens af als het gaat over sla of tomaat. Het blijkt namelijk dat ik niks wist over waar die vandaan komen of hoe ze gemaakt worden. Ik blijk dus geen greintje beter op de hoogte te zijn van waar mijn eten vandaan komt als de mensen die ik rondleid! Zo zie je maar.

Waar gaan onze producten naar toe?

Consumenten weten dus niks van boeren. Maar wat weten boeren eigenlijk van consumenten?
Onze eigen melk gaat via een Portugese handelaar naar een fabriek in Spanje. Afgelopen zomer zijn we met onze kinderen in de buurt van die fabriek op vakantie geweest. We zijn toen in de supermarkt alle zuivelmerken nagegaan, om te kijken welke van 'onze' melkfabriek kwamen. We vonden drie melksoorten, en hebben van alle drie een pak gekocht. De fabriek verwerkt enorme volumes, in talloze merken en producten. Het was dus onzin om te doen, maar toch, wat deden we ons best bij het proeven: smaakte dit nu naar onze melk? En we gingen rekenen, van welke dag de melk kon zijn. Zat de koe, die voor ons vertrek afkalfde, er nu al bij in of niet?
Bij een andere gelegenheid hebben we ook wel eens een rondleiding door de fabriek gemaakt. Maar toch, we weten maar weinig van de eindbestemming van onze melk. Welke producten, en welke merken zijn de cashcows van de verwerker? Waarom kopen mensen die producten, is dat smaak, gezondheid, lage prijs? Wat zijn de reclames of acties die scoren, en waarom? Wij weten het niet. U wel?

Boter op het hoofd

Resumerend: Als producenten slagen we er over het algemeen niet in om interesse te wekken voor wat we doen. (Tot het fout gaat.) We weten ook niet goed wat onze klanten beweegt. Zelf zijn we in ons consumentengedrag geen haar beter: wij als boeren hebben evenmin veel kennis van wat andere boeren doen om het eten te maken dat wij naar binnen werken. En zelfs onze éigen producten lijken ons soms weinig te interesseren.
Het verbaast me bij hoeveel melkveehouders margarine op tafel komt. Of Completa (weliswaar van Friesche Vlag maar vrijwel volledig plantaardig) in de koffie. Maken we dan geen prachtige producten waar we trots op zijn? Kortom, we hebben als boeren margarine op het bord maar boter op het hoofd.

Is dat erg?

Bovenstaande is wel verklaarbaar tegen een achtergrond van doorgaande specialisatie van de afgelopen decennia. We hebben de taken in de keten verdeeld, het is al een handvol om vakman of -vrouw te zijn op je eigen gebied, je kunt nu eenmaal niet alles weten. Je weet het immers van je auto of spijkerbroek ook niet? Maar toch.
Men wil naar meer gedifferentieerde producten, om een meerprijs te kunnen realiseren. We moeten denken aan nieuwe arrangementen tussen boer en burger, bijvoorbeeld waarbij consumentenverenigingen afspraken maken met boeren over teelten. Of burgers hun eigen groenten telen bij de boer. En bovenal, als sector (maar ook ieder bedrijf op zich) moeten we de 'zegen' van de maatschappij ('licence to produce') blijven verdienen om door te kunnen gaan met ondernemen.

2010: boter op tafel

Mijn goede voornemen voor 2010: Begin bij jezelf. Met liefde en open vizier praten over de landbouw en onze producten. Gewoon, boter op tafel. Tenzij u akkerbouwer bent. Dan misschien juist margarine (dat wordt behalve van palmolie, ook van zonnebloemen, koolzaad en mais gemaakt).

Hoe praat je over wat je doet?

Hierbij een hartelijke uitnodiging om te reageren en mee te denken. Is het zinvol om interesse te wekken voor wat we doen? Hoe praat je als boer over wat je doet? Welke zaken leg je uit en hoe? Praat je over de minder leuke kanten (ziekte, dood, milieudruk) of laat je die maar achterwege? Geef hierover uw mening!

Peiling

Als je aan burgers wilt uitleggen hoe boeren werken, zul je dat in taal moeten doen die mensen begrijpen. Veel boerenwoorden zijn onbekend voor niet-boeren. Het vertalen naar 'menselijke termen' (drachtig wordt zwanger, zeug wordt moeder, pink wordt puberkalf) ligt voor de hand. Doen?

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Hallo Josien, mooi onderwerp hebt u gekozen. Het wordt hoog tijd dat de Boer de consument leert begrijpen en omgekeerd ook dat de consument de boer leert begrijpen. Het is ook al erg genoeg dat wij zo belangenloos en onge-interreseerd langs elkaar heen leven!!!... Alhoewel wij elkaar bitterhard nodig hebben. Bovendien denk ik als er wederzijds begrip groeit de animo blindelings voor verweggistan te produceren af zal nemen. Het gaat toch uiteindelijk om een GEZONDE BALANS van CONSUMENT EN PRODUCENT!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ha Piet, concreet graag. Hóe? wat doe je zelf en welke woorden gebruik je of denk je dat boeren moeten gebruiken?
  Heb je wel eens margarine op tafel?

 • no-profile-image

  Han

  Josien dit probleem speelt al meer dan 50 jaar, dat de stedeling niet weet waar bv. melk vandaan komt en daar komt dan bij dat koemelk VIES is en uit de fabrieksmelk LEKKER. Dit is een uitspraak van en nicht van me uit 1950. Met al de promotie van Zuivelbureaus, LTO etc. blijkt er niets verbeterd te zijn.
  Je vraag"Hoe praat je -------" Ik heb dit altijd gedaan door me te mengen tussen de stedelingen via sportclub, service club ,publiceren, politiek etc. Om me zelf op de hoogte te houden van wat andere sectoren uitspoken, heb ik mijn oren en ogen open gehouden gezamelijke cursussen gevolgd. De gesprekken die ik voer(de) met (sport)vrienden gaan over actuele zaken, zou nu dus q-koorts kunnen zijn, scheve concurentie verhoudingen door de wereld markt door bv fytosanitaire mogelijkheden tot protectie, milieu zaken . voor mij heeft altijd gegolden "Speel open kaart, maak van je hart geen moordkuil".
  Josien je nieuwe woorden voorstel zou voor mij te kinderlijk overkomen. Gebruik de normaal Nederlandse taal, jouw voorbeelden zijn woorden volgens Van Dale en komen in Tig kruiswoord puzzels voor. Even uitleggen is geen punt als je ziet dat de luisteraar 'Denkt ???".
  Wil zo de Burger op moet je uit je isolement als koeboer, varensboer, aardappelboer etc. Je zult agrarisch ondernemer moeten zijn en de burger ook sumier het verband tussen de takken duidelijk maken en de gemiste kansen door de ontmenging (milieu en financieel). Je zult ook de gedachte "We maken voeding" Nee we maken grondstoffen vor o.a voedingsmiddelen en verder of Tig industriele producten. Voorb. Melk is grondstof voor WOL, cover voor medicijnen (melksuikers) Handig te weten en zo de burger duidelijk maken dat de boer meer is dan een "geld verslindende hobbyist". Gebruik de ogen van de burger om zaken duidelijk te maken, kom uit de loopgraven.
  wacht op reactie

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Helaas staat er bij ons sinds kort ook margarine op tafel, dat is de schuld van ''Weight Watchers'', daar kom ik later op terug. Inmiddels heeft Han ook al een bijdrage geleverd. Nu de vraag wat doe je er zelf aan en welke woorden gebruik je; ten eerste moeten wij contactvriendelijk zijn en vanzelfsprekend de taal gebruiken die de Burger (consument) begrijpt!!!... In een gesprek kunnen wij vragen; waar verdiend u ,uw brood mee? Dan kan van het een het ander komen en omgekeerd natuurlijk ook. Nu ben ik een Hobbyboer bij ons lopen de Koeien nog in de wei, wij maken zelden gebruik van KI (kunstmatige inseminatie) Als bij ons een koe op bezoek gaat naar de Stier wegens haar natuurlijke gevoelens, mag zij daar ook 10 tot 12 uur blijven. Wij hebben ook geen BIO-industrie. Ons akkerland wordt extensief benut, de Rogge wordt bijna nooit bespoten en de Triticale zelden, alleen de Mais moet professioneel, U begrijpt Josien, dat het voor mij niet moeilijk is een begrijpelijk verhaal te vertellen. Als ik bioindustrie-eel zou zijn, wordt dat moeilijker.

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Piet nu weet ik waarom je zo veel tijd hebt voor internet. hahaha. De stier doet zijn werk en niet de overstreste boer met kunstgrepen en plastic handschoenen tot zijn schouders. Jouw bedrijf moet toch een perfecte omgeving zijn om de consument te laten genieten van het rustieke leven van de landman. Laten we wel zijn dit soort leven is in De Peel met zijn vleesfabrieken of in de Wieringermeer met zijn tomaten en paprika febrieken niet van toepassing.
  Hier lopen gestreste managers en gastarbeiders rond. precies wat de consument NIET wil zien!!

 • no-profile-image

  natuurboer

  Consumenten en consumentengedrag, je kunt er wel een boek over schrijven. Ik heb door een al jarenlange huisverkoop van aardappelen de nodige ervaringen met consumenten op gedaan. En dan is stelling nr 1: Er is geen consument gelijk. Bij ons liggen de te verkopen zakjes met aardappelen keurig opgetast en dan is de consument aan de beurt. De één vindt de grootte van de aardappelen te dik en een andere vindt dan dezelfde aardappelen weer te klein. De ene vindt ze te duur en probeert af te dingen , de andere vindt ze te goedkoop en wil wel geld toe geven. Weer een ander wil liever twee zakjes van 5kg dan één van 10kg en kort daarna krijg je van de volgende klant het verwijt dat er geen zakken van 25kg te koop zijn. Vaak hebben we een hoop zakken met aardappelen klaar gemaakt voor verkoop en komt er bijna niemand een zakje halen. En als je dan druk met bv ploegen bezig bent komen er opeens een hoop klanten opdraven en is de voorraad niet toereikend. En mag je de veldwerkzaamheden onderbreken om de voorraad weer aan te vullen. En meer van dat soort voorbeelden van consumentengedrag zijn te noemen. Praat me niet van consumenten. Collega`s die ook aan huisverkoop doen vertellen gelijksoortige ervaringen met consumenten. Hoe moet je dan standaarduitleg aan consumenten geven, als diezelfde consumenten zo divers zijn. Heb tegelijk met die huisverkoop ook aan consumenten uit kunnen leggen hoe produktie van aardappelen tot stand komt. Maar ik heb het idee dat die uitleg niet bij de consument blijft hangen. Als je het mij vraagt is uitleg aan de consument van voedselproductie het zelfde als een pas gewassen varken dat terug keert naar de modderpoel. Na uitleg aan de consument laat die zelfde consument het bij zich wegglijden en keert terug naar de orde van de dag. Maar nu wat anders en on topic. Zit net te kijken naar het reklamefilmpje van TELE2. Met dat zwarte schaap weet u wel. Precies , dat zwarte schaap laat duidelijk zijn boventanden zien. Echter een schaap heeft hellemaal geen boventanden. Aan dat soort uitleg aan de consument mag ook wel wat gedaan worden.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Natuurboer. Maar spreken schapen dan wel onvervalst Fries? Als je nu kuubskisten in je halletje zet en laat je wispelturige klanten zelf een zak aardappelen vullen of je doet het zelf. Het is ietsje meer, mag dat. Duidelijk in je verhaal is wel dat huisverkoop geen full time job is en dat aanpassing vereist is. Ik vind dat een groot deel van dit discussie-item al aan de orde geweest is in eerdere onderwerpen, consument betrekken bij productiemethoden en vooral het laten zien. Dat schept vertrouwen en begrip.

 • no-profile-image

  josien kapma

  mooie verhaal natuurboer: geen consument is hetzelfde.
  En Paul, het is inderdaad steeds terzijde langs gekomen, maar zoals ook in de reacties langskomt: ondanks allerlei inspanningen lukt het maar niet veel interesse te krijgen. Of wel? Er is een kleine (maar groeiende?) groep die oprecht het naadje van de kous (nou ja, ongeveer dan) wil weten.
  Is die trend er echt, zien we het goed of niet?

  En: Han en Piet, jullie doen net als die consumenten. Alsof een koe met stier trots getoond kan worden maar KI of een grote koeienstal een beetje 'verOt&Siend' moet worden om vooral aan de verwachting van de consument te voldoen.

  Moeten we wel aan díe bepaalde verwachting willen voldoen?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, er worden wekelijks open dagen georganiseerd om de modernste stallen met technische ontwikkelingen en milieu, diervriendelijke inrichtingen. Wie nodigen ze uit? De boeren en tuinders. Maak er dan als organisatie of belangengroep een multi-culti evenement van.

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik ben nooit Ot en Sien geweest en heb je aangegeven hoe ik de consumenten in mijn omgeving heb vertelt wat en hoe de "moderne " landbouw werkt en welke zorgen de boeren hebben. Ik ben na vele jaren reizen over de wereld nog steeds behebt met de situatie van de boeren. Zolang de Nederlandse boeren denken, dat hun problematiek UNIEK is, wordt het tijd dat ze zich verdiepen in de mondiale landbouw problematiek. Hier kan ik ook Boerderij aanspreken, die doen of het over de grens alleen maar KOEK en EI is. Boerderij komt alleen met Hoera artikelen uit het buitenland, nooit de problemen van 90 % van de boeren elders. Analiseer je deze problemen kom je steeds op het punt PRIJS stelling uit. Wie dit bagatelliseerd zal nooit de oplossing voor het probleem vinden.
  Canada heeft bij de zuivel minder problemen, maar ook een prijs politiek.

 • no-profile-image

  Han

  Zou het helpen de landbouw bij de consument tussen de oren te krijgen, door de consument financieel bij je bedrijf te betrekken? (aandelen o.i.d.)

 • no-profile-image

  natuurboer

  Beste Paul Jansen. Met betrekking tot het door de consument zelf vullen van een zak aardappelen zijn de nodige ervaringen ook al op gedaan. Met een zakkenvulbandje met automatische afslag bij bepaald gewicht. Eerste voetangel is dan hoe de consument te leren hoe een te vullen zak aan die vulautomaat moet hangen. Ik doe zoiets blindelings. Maar het gebeeurde dan dat onhandige consumenten de zak er niet goed onder hingen en halverwege het vulproces de zak er dan af viel waardoor de halve kuubskist over de vloer van het halletje terecht kwam. Want als de zak er halverwege afvalt werkt de automatische afslag niet meer en bleef de zakkenvuller doordraaien. Of iets anders. Die automatiische afslag van de zakkenvuller werkt alleen wanneer een bepaald gewicht in de zak is gekomen. Sommige consumenten hadden dat door en hielden tijdens het vullen de zak wat omhoog zodat er dan aanmerkelijk meer gewicht in de zak kwam dan dat de bedoeling was. Dit systeem van consument bedienen verdween dus evensnel als het gekomen was.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Josien, naar mijn mening is er maar een piepklein gedeelte van de consument die interesse tonen voor de Veehouderij en de Land en Tiunbouw. Zolang de agrarische producten ruimschoots aangeboden worden, vermoed ik, dat zo'n 90% van de consument zich geen zorgen maakt hoe de winkels hun schappen vol krijgen!!!... Maar als het aanbod kleiner wordt dan de vraag, omdat de Boeren failliet zijn of uitgestorven!!!... Zal misschien een gedeelte van de consument zich afvragen; hoe kan dat nou ??? De doorsnee Burger krijg je alleen nog van zijn stoel ( en terecht) als gezonde Dieren koud gemaakt worden!!!... Goed de Volkskrant doet er nu wat aan om over onze problematiek te schrijven en mee te denken, maar dat is toch de uitzondering die de regelmaat bevestigd!!!... Ik bedoel de Media schrijft toch alleen over varkenspest, mond en klauwzeer, vogelgriep en q-koorts!!!... Dan hebben wij nog Wakker Dier en de Partij voor de Dieren, de Dierenbescherming en al het andere wat ik nog vergeten heb voor de negatieve publiciteit!!!... Tot halverwege de discussie in de Tredmolen geloofde ik nog in vrije markt, kostprijsverlaging en schaalvergroting. Maar omdat ik toen ontdekte dat wij ( de agrarische sector ) misbruikt worden door Multinationals, Supermarkten en Handelaren c.q. Exporteurs, heb ik geen behoefte meer mij nog te verdiepen in kostprijsverlaging en schaalvergroting. Goed Josien, ik ben weer een heel stuk van het Thema afgedwaald. Nu terug naar; hoe krijgen wij de consument in een begripvolle burger, ten opzichte van de boer (?), waarschijnlijk pas dan als het aanbod (van agrarische producten) kleiner wordt dan de vraag!!!...De huidige mensheid krijg je alleen nog wakker als zij hun wensen niet meer bevredigd krijgen. En als wij pech hebben kan dat nog gepaard gaan met agressie. Oké wij mogen niet Doemdenken, dat wil ik ook niet!!!... Maar wij hebben met z'n alle de consument verwend!!!... Verwende kinderen/mensen heropvoeden is één moeilijke opgave. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  stan quinten

  natuurlijk moeten we de consument meer`gaan betrekken bij datgene wat er aan vooraf gaat voor er een mooi natuurproduct in het winkelschap ligt. Daar`heeft de consument recht op maar òok de boer. Er wordt dagelijks voor dieren en gewas gezorgd om een goed product te kunnen leveren. Dat vergt vakmanschap,inzet,kennis en erg veel energie. De consument moet zich bewust zijn dat deze zorg niet zo maar uit de lucht komt vallen. Nee...daar zitten mensen achter die 7 dagen per week hun tijd geven besteden om een goede kwaliteit te produceren. Er zal in de gehele keten meer aandacht moeten komen voor het bewust maken van de consument. We moeten dit allemaal samen doen anders eindigen we in een wereldwijde concurrentieslag met de voeding. Dit is al voor een groot gedeelte ingezet en moeilijk te keren. Maar als we nog langer een afwachtende houding aannemen dan zal het proces van onbewust de honger stillen alleen maar versnellen. Dat het dan binnen Nederland moeilijk boeren wordt lijkt mij een logisch gevolg. Dat dan de gehele keten die daar aan vast zit ook mee zal verdwijnenis ook weer logisch. We hebben de beste boeren in Nederland, we hebben de meeste kennis op agrarisch gebiede, we hebben de beste regelgeving op gebied van voedselveiligheid en milieu, onze bedrijfsvoering heeft aandacht voor dierwelzijn en alles is elke dag vers. Als we daar niets mee kunnen en ons op een wereldmarkt gaan begeven waar dit soort zaken minder of niet geregeld zijn dan hebben wij als keten de boodschap niet goed gebracht. Er is dus wel degelijk een taak voor ons allen weggelegd !!

 • no-profile-image

  Han

  Ik denk dat boer en consument te vage begrippen zijn, te onpersoonlijk om iets mee te doen. Die boeren en die consumenten die open staan voor elkaars doen en laten, kunnen samen iets "moois" maken uit Boer en Consument.
  Ook in deze benadering zal nooit De Oplossing voor Het ladbouw Probleem brengen. We zullen moeten leren leven met verschillende oplossingen voor verschillende delen van de agrarische sector. Uit publicaties weet ik dat er in Amerika stromingen ingang zijn gezet waarbij de consument direct betrokken wordt bij het voedsel productie proces en dat dit systeem groeiende is.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De consument heeft al wat aandacht gekregen. Nu de producent, de agrariér in de ruimste zin van het woord. Zo'n 30à35 jaar geleden is in de agrarische sector een specialisatie in gang gezet, die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van NL. Dit ook met de nodige gevolgen, het heeft supervakmensen voortgebracht!!!... Maar éénzijdige vakmensen (smalspoor-intelectuélen), die ook door de Bedrijfsvoorlichting en de Rabobank zijn geworden wat ze zijn. Door de adviezen die zij kregen en ter harte namen hebben zij gouden tijden gehad !!!... Nu zitten zij (economisch) in slechte tijden en nu zijn velen teleurgesteld, begrijpelijk. Het contact met de medeagrariér is verminderd en van de consument zijn de meesten vervreemd. Dit is ook in de gehele samenleving van NL actueel, mijns inziens. Goed Josien, ik voel je al denken, niet zo negatief doen piet!!!... Doe is een beetje positief a.u.b. Misschien kan de agrarische sector met hulp van de Bedrijfsvoorlichting en Rabobank een voorlichtingscampagne opstarten (?) De Rabo heeft veel Boeren als klant maar Burgers nog veel meer!!!... Er kunnen voorlichting-bijeenkomsten georganiseerd worden en folders gedrukt worden waarin kijk en informatiedagen vermeld worden enzovoort. Tenslotte is de Rabo Neerlands grootste producent van agrarische producten!!!!!.....

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik lees steeds mee maar zoek een beetje waar op in te haken.

  Mijn eigen perspectief is veranderd van dat van conument in dat van boer, sinds ik geschaakt werd door een boerenzoon en uiteindelijk zelf boerin werd.

  Het is confronterend als je erbij stil staat hoeveel verschil er is. Woorden als afkalven, stille tocht, droogstand / droge koe, monsternemer hebben een hele andere betekenis gekregen. Maar belangrijker is het verschil in de omgang met dieren. Wat hetzelfde is tussen een huisdiereigenaar en een boer dat ze heel veel over hebben voor hun dieren. Maar dat uit zich volkomen anders.
  ////
  Gechargeerd:

  Onze hond en katten komen niet in huis. Een niet-boer denkt dan: wat heb je er dan aan, je maakt ze helemaal niet mee, en is dat niet eenzaam/koud voor het beest? Een boer denkt: wat heb je eraan als ze in huis zitten, een hond kan dan niet goed waken, een kat geen muizen vangen, en dat is toch ook niks voor een beest, binnenzitten.
  ///
  Een burger vindt het vreemd dat een melkkoe na trouwe dienst alsnog ook gewoon voor gehaktballen weg gaat. Een boer vindt rusthuizen voor varkens of koeien een uitwas: hoe betaal je dan het voer?
  ///
  De boer vindt misschien het houderijsysteem niet op alle punten het allermooiste, maar kan er over het algemeen wel achter staan, omdat hij de ontwikkeling heeft meegemaakt en de ingewikkelde samenhang begrijpt, en de druk op kostprijs.
  ///
  De niet-boer is alleen gefocust op de ienie-mini kleine facetjes die hij via de media en kinderboerderij oppikt (hij wil: géén residuen op AGF, koeien moeten buiten lopen, varkens in de modder, en antibiotica moeten we mee stoppen) en voelt zich verder geen deelnemer of medeverantwoordelijke aan het systeem of aan de druk op prijzen.
  ///

  En zo zijn er nog talloze voorbeelden waaruit blijkt dat het helemaal niet makkelijk is om boer en consument bijelkaar te brengen.

  Han, ik vind dat ook blijken uit jouw reactie op Piet's bedrijf:

  "Jouw bedrijf moet toch een perfecte omgeving zijn om de consument te laten genieten van het rustieke leven van de landman. Laten we wel zijn dit soort leven is in De Peel met zijn vleesfabrieken of in de Wieringermeer met zijn tomaten en paprika febrieken niet van toepassing. Hier lopen gestreste managers en gastarbeiders rond. precies wat de consument NIET wil zien!!"

  Is het feit dat de consument dit niet wil zien, reden om dan maar een meer 'gewenst' bedrijf naar voren te schuiven?
  Dan komen we dat toch weer tegen naderhand? Zit dat vergane 'wensbeeld' soms ook (nog) in onszelf?

  Of is de echte vraag dus: zijn we wel trots op de landbouw zoals die is geworden? En als we dat wel zijn, waarom dragen we dat dan niet meer uit, niet alleen via programmas, maar ook en vooral gewoon zelf, van onderaf? ///
  De vraag mensentaal / boerentaal heeft daarmee ook te maken. Natuurlijk is het belangrijk om begrijpelijk over te komen, maar ik ben voor boerentaal.

  Door mensenwoorden te gebruiken stimuleer je het voortdurend projecteren van mensengevoelens op de dieren. Zwangerschapsgym voor koeien?! Kom op zeg. Droogstandsmanagement aub

 • no-profile-image

  josien kapma

  Stan zegt:"natuurlijk moeten we de consument meer`gaan betrekken bij datgene wat er aan vooraf gaat voor er een mooi natuurproduct in het winkelschap ligt. Daar`heeft de consument recht op maar òok de boer."

  Ja, dit ben ik ook gaan inzien, Stan. Maar ik moet bekennen dat het me wel eens moeite kost. Niet wat betreft de margarine, die komt er bij ons niet in. Als de weight weer gewatched moet worden, Piet, dan wordt het kwark of helemaal niks. Maar ik kan niet altijd interesse opbrengen voor de kiwis of ketchup die ik koop, ik ga eigenlijk nooit naar de markt, en zelfs van kaas ga ik niet napluizen waar het nu precies vandaan komt. Dus van eigen (des)interesse concludeer ik: veel consumenten zitten er helemaal niet op te wachten.

  Hoe toch interesse te wekken? Han noemt al een superbelangrijke: het sociale verkeer van mens tot mens. Natuurboer noemt de huisverkoop. Daarnaast zijn genoemd: de sector is intern gericht, keer eens meer naar buiten. Maar als ze dan droogstandsprogrammas heel hip zwangerschapsgym noemen is het ook weer niet goed!

  De rol van media, en zelfs de bank zijn genoemd maar niet uitgespit. Wat zouden ze moeten ze doen??

  Han noemt financiele deelname, een hele interessante. Wie vertelt of denkt erover?

  Zelf geloof ik erg in communiceren van 'onderaf', en ik denk dat Internet mooie kansen biedt, die we nog lang niet goed snappen of benutten. De rol van een boerenblad als Boerderij *op Internet* zou weer anders zou kunnen zijn dan in print. In print lig je namelijk toch vooral op de boerenkeukentafel, hier op de site kan van alles aan burgers en buitenlui langskomen. Zo ben ik opeens via internet regelmatig lezer van Trouw geworden.

  Kortom, nog vragen genoeg. En ook die startvraag: wat behoeft uitleg, en hoe, blijft open voor veel meer voorbeelden

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik weet dat er een steeds grotere kloof komt tussen burger / consument en boer. Door alle negatieve publicaties over dierziektes, slecht behandelde gastarbeiders en OVERSCHOTTEN. zal een promotie kampagne zeer moeilijk worden. Ik moet je zeggen, dat ik ervaring heb op heel grote bedrijven. Gelukkig wel gemengde bedrijven maar ook gerund door GASTARBEIDERS. In deze landen is het verschil boer burger net als bij ons. Gezien milieu en gezondheid opteer ik na een leven lang boer te zijn voor gemengde bedrijven. Ik was tijdens Mansholt ook voor specialiseren, maar nu niet meer. De specialisatie heeft als gevolg dat we een ziekte-, mest probleem, een grondgebonden ziekte probleem hebben. Om niet te spreken over gebieden waar het nooit meer nacht is. En als we doorgaan met landbouw in dienst te stellen van de bio energie krijgen we problemen met het organisische stof gehalte. De boeren zelf zien door de specialisatie steeds minder de samenhang tussen grond, dieren, mensen en dan vraag jij hen dit uit te leggen aan de niets wetende Burger. Hier zijn de nodige onderwerpen om met de burger te bespreken op de wijze zo ik in het begin aangaf. Josien en het blijkt dat de meeste burgers best onze taal begrijpen als we duidelijk zijn en uitleggen waar ze vraagtekens zetten. Maar in godsnaam geen KLEUTERTAAL gebruiken, maak je niet belachelijk bij de burgers.
  Zowel Piet als ik komen uit de tijd dat de landbouwschool nog BOEREN maakte, nu maken deze instituten SPECIALISTEN, die elkaars taal nauwelijks spreken.

 • no-profile-image

  Han

  Josien als Robert accord gaat komt er een alternatief plan, om geinteresseerde boeren en burgers te koppelen.
  Vandaag bij Buitenhof perfect plan gehoord om boeren en burgers onlosmakelijk te koppelen.
  Jouw discussie zou niet alleen plaats moeten vinden in Boerderij maar simultaan ook in Margriet, Libelle etc. Hoe kunnen we de burger bereiken als we niet weten hoe haar / zijn landbouw beleving is.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Josien, de laatste reactie's van Han; 14:11 en 14:17 uur. Zijn zeer realistisch, de specialiesatie is een doodlopende weg geworden (zeker in NL). Niet alleen wegens vraag en aanbod, maar het mestoverschotprobleem!!!... Bij de export van mest wordt al over "zwarte mest" gesproken, wat dat betekend weten niet alleen de ingewijden. Als de veehouderij aan land gekoppeld wordt, slaan wij twee vliegen in één klap!!!... Net als Han ben ik er ook van overtuigd dat het gemengde bedrijf het weer gaat winnen (niet zo klein als vroeger op de nederlandse zandgronden), vanaf 100 ha. en meer. Zulke bedrijven zijn robuust en kunnen een stootje verdragen. Goed Josien, nu stel je de vraag; moeten wij dan weer terug naar Ot en Sien, dat niet de vakkennis blijft waardevol zondermeer!!!... Alleen het spoor wordt breder en de afhankelijkheid wordt kleiner (geen mestprobleem en lage graanprijzen doen ook geen pijn, omdat de akkerbouwer koeien melkt of varkens mest). Protesten van boze Boeren doen ook geen goed aan het image van de Boer ten opzichte van de Burger c.q. consument. Elk normaal mens met gevoel voor Ethiek kan toch geen Fabrieksmatige Veehouderij goedkeuren ??? groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Piet en Josien waarom binden we burgers en boeren niet op die punten die hen beide raken MLILEU, opwaarderen van organisch afval. mest, groene bak, toilet tuinafval etc. Techniek is er alleen nog de lokale organisaties en Den Haag bekeren. Op dit moment doen we niet anders dan ons afzetten tegen elkaar, de politiek voorop.
  ik stel voor dat de landbouw uit zijn loopgraaf komt en de aanval inzet tegen de anti .boer lobbie

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik vid het jammer dat jij onder het kopje Veehouderij zit. Al je discussie stukken tot nu toe slaan net zo goed op akkerbouw / tuinbouw dan veehouderij.
  Verbreed je publiek tot de hele sektor. Je verdient het.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Piet en Han, zeer gewaardeerde nestors die hun sporen hebben verdiend in de landbouw. Ik schrik eigenlijk wel van jullie reacties. Als ik het tenminste goed begrijp. Jullie geloven zelf dat de moderne, grootschalige, gespecialiseerde landbouw niet langer deugt.
  Is dat zo? Dan is *iedere* poging naar buiten te doen geloven dat die wèl deugt natuurlijk kansloos.

  Dus: is het waar dat jullie denken dat er iets niet deugt?

  En voor alle lezers die, net als ik, door de bank genomen trots zijn op de moderne landbouw: waarom?

 • no-profile-image

  Monique Vos

  Bij ons komt er elke week een "SRV"-wagen aan huis van onze Milchunion waar je Groente, Fruit, Brood, Eieren e.a. kan kopen, afkomstig van andere boeren en kleinere bedrijven uit de buurt. Ik ben zo'n "roomboterkoper uit principe". Vrienden van ons die een paar honderd meter verder wonen zijn "Grünen"; ze leven zo ecologisch mogelijk, eten het hele jaar door van een enorme moestuin. Ik leerde ze een paar jaar geleden kennen toen ze bij me aan de deur stonden en me uitnodigden om mee te gaan naar de <> in Bonn (daar sta jij wel open voor werd er gezegd). Ik was verbijsterd hoeveel boeren uit de verre omgeving meededen aan de demonstratie. Er ging een totaal nieuwe wereld voor me open. Ik heb ook daarna vele heftige discussies met deze mensen gehad waarvan ik veel heb opgestoken. Ondanks dat we soms heel verschillend tegen zaken aankijken heb ik gemerkt dat ik hun levensstijl steeds meer ga waarderen. Daardoor ga je heel anders tegen voedsel aankijken; je krijgt een ander koopgedrag. Buiten familie en vrienden zijn de meeste mensen die ons bedrijf bezoeken boeren uit Nederland die emigratieplannen hebben en willen weten hoe het in Duitsland is. Het valt me op hoeveel Kleuterscholen uit de omgeving meerdere keren per jaar boeren, ook akkerbouwers, bezoeken. Ik merk aan de reacties van de kinderen hoe enorm enthousiast ze daarna zijn. Ze mogen bijvoorbeeld groenten uit het veld halen en nemen dat mee naar huis. Leuk en goedbedacht, want hoe eerder deze kinderen bewust zijn van hoe het er toegaat op een boerenbedrijf, hoe beter dat is! Kinderen zijn tenslotte de toekomst. Ik denk dat als ook de scholen in de Randstad meer aandacht gaan besteden waar "ons" eten vandaan komt, er meer begrip zal onstaat voor de boer

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Wat me tot nu toe het meest bijbleef is dit wat Stan Quinten schreef: ,,We hebben de beste boeren in Nederland, we hebben de meeste kennis op agrarisch gebied, we hebben de beste regelgeving op gebied van voedselveiligheid en milieu, onze bedrijfsvoering heeft aandacht voor dierwelzijn en alles is elke dag vers. ''

  Ik ben de gemiddelde consument, elke zaterdag in de jumbo. Ik maak me helemaal geen zorgen over de kwaliteit van het vlees, de groenten en de zuivel. Ik koop gerust om het pas een week later te eten. Kan probleemloos, weet ik uit ervaring. Dat is wel iets van de laatste vijf, zes jaar. Daarvoor bleef het beduidend minder lang vers.
  Op verjaardagen en andere feesten pols ik wel eens hoe de mensen denken. Ze zijn net als ik: de waren zijn goed, retailers regelen dat netjes. En wat ze met de boer regelen: dat is handel. Regelen ze maar mooi onderling. Al met al: we willen als consument niet teveel weten. Want we willen lekker eten tegen niet teveel geld. Hoe dat eten geproduceerd wordt, dat dwingt de retailer wel af. En dat zal wel goed zijn.
  Nu zijn er best veel mensen met interesse in de productie. Hier in Haaksbergen is de jaarlijkse fietstocht 'de boer op' een groot succes. Maar als die mensen in de winkel staan, beleven ze het toch anders dan tijdens dat bedrijfsbezoek. Ze zijn als burger positief over de boer, maar willen daar niet teveel van weten als consument.
  Toch denk ik dat we als Nederlandse consument best trots willen zijn op die Nederlandse boer met zijn, zoals Stan schreef, beste product van Europa. Moet je dan op productgroep marketing doen ? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je 'made in holland' moet promoten, juist op de punten die Stan omschreef. De rest van de productie-eisen wil de consument niet weten, wel dat 'made in holland' de absolute top is. En dat is dan ook wel een paar procent extra waard. In t winkelschap.

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik zeg niet dat het grote gespecialiseerde bedrijf niet deugt. ik heb als boer en MAS leraar ontdekt hoe weinig begrip de akkerbouwer voor de veehouder heeft en omgekeerd.
  Ik zie zowel economisch, gezondheids technisch, arbeids technisch meer voordelen in gemengde bedrijven van voldoende omvang. Deze bedrijven bestaan nog steeds in Europa en doen het goed. door specialiseren zijn we de mogelijkheid van een goede bodemvruchtbaarheis uit het oog verloren. vroeger werd na x jaren gras gescheurd en 1 of 2 jaar voor hakvruchten gebruikt en omgekeerd. Dit drukte allerlei bodemziektes terug, die we bij aanvang ontmenging chemisch hebben aangepakt met alle gevolgen van verontreiniging. De mest problemen bij de grote grondloze veehouderij bedrijven in USA komen hieruit voort.
  Hoe kunnen we als akkerbouwer en varkenshouder / kuikenmester in 1 organisatie (LTO) onze belangen behartigen. Als akkerbouwer wil ik een hoge Tarwe / Mais prijs als vlees / eier producent wens ik een lage prijs voor het voer. De akkerbouwer wil veel geld voor het verwerken van de mest (afval) en de varkens boer wil eigenlijk de mineralen betaalt hebben. Voor de buitenwereld is het voordeel, dat op een gemengd bedrijf nooit een op een hoping van dieren kan ontstaan. De hoeveelheid voer die ik produceer is meteen de maat voor het aantal dieren. bv. Frankrijk heeft een maximum aantal dieren per ha als eis bij de vergunning verlening (relatie voer/ha en mineralen afvoer). heeft men geen land, dan moet er een contract onderliggen voor mest afzet met als basis de dier : ha eis en op beperkte afstand.
  Ik denk dat onze specialisatie mede heeft geresulteerd in de consentraties dieren die de burger als niet acceptabel en bedreigend ziet.
  Ik heb ook gespecialiseerd tijdens Mansholt, maar zie steeds meer de voordelen van het gemengde bedrijf mist van voldoende omvang en goed geleid.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ok, Han, dat is helder. Betere beeldvorming en communicatie kan voortkomen uit beter 'begrip' en eerbied voor samenhang tussen akker, bodem, dier, voedsel, mens (zowel bij boeren als bij burgers). Hernieuwde aandacht dus voor het sluiten van kringlopen binnen een kleiner gebied. Jij zegt, door gemengde bedrijven te herintroduceren, wellicht kan het ook door nauwer samenwerken tussen verschillende gespecialiseerde bedrijven? Een soort samnewerking op regioschaal (ongeveer 1 of enkele provincies)
  Dan krijg je ook makkelijker de 'blootstelling' aan andersdenkenden die het koopgedrag van meelmuisje beinvloedde?
  SRV wagens in combi met web'malls' voor boerenprodukten. Ik zie het wel zitten.
  Robert, de "holland" produkten. Ik begrijp ook niet waarom dit er niet al is. Een beperking kwam ook langs in 'boer op bord samenvatting' <> :
  "Het werkt maar voor een klein deel van de primaire productie, immers, een groot deel wordt verwerkt of geëxporteerd." En het kan natuurlijk ook associaties krijgen die je níet wilt (wasserbombe).

  Zijn de regionale voedselnetwerken naief?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Josien, nog een antwoord op jou vraag; of de moderne gespecialiseerde veehouderij niet meer deugt ? Han heeft reeds antwoord gegegeven, net als Han wil ik niets afdoen van de specialisatievoordelen die onmiskenbaar hun vruchten hebben afgeworpen en in zekere mate nog steeds afwerpen!!!... In principe is er niets mis mee!!!... Helaas begint het nu duidelijk (nog niet voor iedereen) te worden dat de specialisatiegrens bereikt is, of misschien zelfs overschreden is, mede door de Politieke en Economische veranderingen!!!... Maar a.u.b. geen Paniek. Blijf allemaal doen wat je doet en het liefst zo goed mogelijk!!!... Voor NL is de overproductie het grootste Probleem, waarom; alle buurlanden produceren nu ook meer dan voldoende en houden ook van Made in Germany of Made in France en ga zo maar door!!!... Daarom denk ik ook dat wij meer regionaal/landelijk moeten gaan werken/denken (wat Han reeds schreef) voor het extraatje dat de consument geeft voor Made in Holland, in deze zin mag gerust reclame gemaakt worden, vind ik. Bovendien denk ik ook, dat wij de Schaalvergroting eventjes of misschien helemaal met rust moeten laten. denkt, o.g.t.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Monique, mij is ook opgevallen dat de Duitsers veel meer begrip hebben voor de Boerenstand. Ze zijn in hoge mate ge-interesseerd waar het voedsl wat zij eten vandaan komt !!!... Helaas is dat in NL anders. Het zou goed zijn als in NL ook de schoolkinderen vanaf het eerste schooljaar een Boerderij bezoeken en dan ook tekst en uitleg krijgen!!!... De afstand tussen Boer en Burger moet kleiner worden!!!... Dat ben ik helemaal met je eens Monique ! groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Josien jij vraagt mij of ik terug wil naar het gemengde bedrijf, JA. vanwege de voordelen. We kunnen die maken door samenwerking binnen bepaalde grenzen. Ik bedoel letterlijke en figuurlijke grenzen. Het maken van een goed bouwplan moet makkelijk zonder te veel kilometers mogelijk zijn. Verder moeten de aandeelhouders op termijn openstaan om een bedrijfsleider van buiten af aan te trekken, om wrijving te voorkomen.
  Laten de boeren eens goed bij zichzelf nagaan of ze de rate race tot hun dood willen voortzetten, ten voordele van de NV Nederland, waarbij de burgers hen uitlachen voor het gezwoeg zonder beloning. Maak in eerste instantie voor de thuis markt voor een kostendekkende prijs. Door andere verkoop methoden moet er meer van de marge in de zak van de boeren kunne komen. Deze truck zal niet werken met BULK kwaliteit er moet een PLUS zijn. Mijn filosofie is; "De boer Subsidieert niet de Staat". Liever een kostendekkende prijs via de consument dan overleven via subsidie (belasting) betaalt door de consument.
  Willen we blijven exporteren op de Wereld (dump) markt dan is er geen uitweg, zal het ploeteren blijven en vechten tegen de bierkaai.
  Josien zie dit niet als negatief, het gaat reeds decennia zo en het zal zo blijven, door de verdeel en heers politiek.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Hoe kan "boer en consument" nu geprojecteerd worden op bijvoorbeeld de akkerbouwers hier in Noord Friesland.? Bouwplan bestaat voornamelijk uit pootaardappelen, zaai- en voergranen, graszaadteelt, suikerbieten en verder een weinig hectares uien en witlof- en winterwortelen. Pootaardappelen zijn niet in de supermarkt te vinden. En hebben zodoende geen relatie met de consument. Evenzo zaai- en voergranen,ook nergens in de schappen van de supermarkt aanwezig Graszaad ook nog nooit in de supermarkt te koop gezien. Suikerbieten dan. Hoera eindelijk !8% suiker (dit jaar) voor de consumenten. Maar de andere 84% bestaat uit bietenpulp, melasse en vloeibare schuimaarde en alweer zonder bestemming consument. Blijft over de paar hectares uien, witlof- en winterwortelen bestemd voor de consument. Hoe moet zoiets aan de consument uitgelegd worden? Dit terwijl de productie van de Friese akkerbouwers nauwelijks bij de consument terecht komt. Ja, indirect misschien. Maar dan mag wel eens aan de consument uitgelegd worden dat de consumenten voor de inspanningen van de Friese akkerbouwer behoorlijk laat betalen. Bij pootaardappelen zijn eerst een vijftal vermeerderingjaren nodig eer de consument via de consumptietelers eens gaat betalen voor die pootaardappelen. Waar vindt je dat in normaal ondernemend Nederland, pas na vijf jaar betalen. Bij zaaigranen duurt het na tijdstip van zaaien ca 2,5 jaar eer de consument betaald. En bij voergranen ca 1,5 jaar. Graszaad is hetzelfde als met zaaigranen. Het duurt ca 2,5 jaar eer de consument na het inzaaien voor het graszaad betaald via groenbemester akkerbouwer en graslandvernieuwing melkveehouder. Voor de Friese akkerbouwer is de consument (te) ver weg. En volgens mij is er geen consument die gaat begrijpen dat ze als consumenten, ver van deze Friese akkerbouwers staan. Maar dat geldt dus niet alleen voor de Friese akkerbouwers doch voor vele akkerbouwers in Nederland. Populair gezegd is voor vele akkerbouwers in Nederland de productie voor de consument slechts bijzaak.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Natuurboer, ik wilde je in eerste instantie gelijk geven: de consument is voor NoordFriese akkerbouwers verder weg. Maar toen realiseerde ik me hoezeer ik heb genoten van je verhaal! Lees het nu nog eens met ogen van een consument, en stel je voor dat hij daarbij dwaalt door de loodsen, de klei kan voelen, de wortels uitgraven, een heftruck bedienen. Vertel het verhaal van pootaardappel tot frietje, VIJF JAREN! En hoe lang een akkerbouwer wacht op zijn geld, onvoorstelbaar in andere sectoren. Wat is vloeibare schuimaarde, wat is de weg van suikerbiet tot klontje...

  Natuurlijk is de consument bijzaak voor dit type boeren. En niet iedereen wil of kan tijd besteden aan de band boer-consument. Gelukkig wordt niet iedere boerderij een bezoekboerderij, daar zit ik zelf ook niet op te wachten. Maar iedereen kan met open vizier en trots over zijn landbouwsector praten. Tegenwoordig ook online. Je hebt net zelf laten zien hoe informatief en leuk dat kan zijn.

 • no-profile-image

  josien kapma

  In de serie "Waait het of stormt het in de nederlandse landbouw?" gaat het ook over dit onderwerp. Marktonderzoeker Spangenberg heeft in opdracht van LNV onderzocht wat de kansen zijn van een 'echt Nederlands product'. Waar liggen de kansen voor Nederlandse boeren bij hun eigen publiek? <>

 • no-profile-image

  josien kapma

  link naar Spangenberg interview: <>

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Bedankt Josien, zeer attent!!!, te wijzen op het vraaggesprek wat Dick had met dhr, Frits Spangenberg. De agrarische sector mag gerust trots zijn op haar specialisatie!!!... Maar het antwoord op de vraag; ''Zie je iets soortgelijks in boeren Nederland?'' antwoorde meneer Spangenberg; LET OP AZIE !!!... Daarom denk ik ook dat Europa voor europa moet gaan zorgen!!!... Als de valuta en loonverhoudingen zo blijven als zij nu zijn, hebben wij toch al verloren, ten opzichte van Azie ???. Ondanks onze specialisatie. Samen met Han en Frits denk ik ook dat een ander tijdperk is aangebroken voor de agrarische sector in de EU en zeker voor Nederland !!!...

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Boeren zijn bij uitstek een idealistisch en onafhankelijk volk. Dat is de enige reden dat degenen die blijven boeren, boeren; zegt dhr. Spangenberg en verder; de kansen zitten in het stoppen met anonieme grootschalige producten. Wij moeten niets te verbergen hebben op onze agrarische bedrijven. Ham moet naar ham smaken en tomaten naar tomaten, dan is er ook ruimte voor een Boeren-Super voor de consument/burger die verder denkt dan zijn neus lang is. Verstandige gedachten van meneer Frits Spangenberg!!!... Made in Holland , als het beter is mag het ook meer kosten.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Tja, ik vind het ook een heel goed interview. Maar ik zou toch erg twijfelen om in te zetten op een produkt wat een hogere kostprijs heeft dan al je collega's. Er is een kleine groep consumenten die daar interesse voor heeft, maar de rest niet! We moeten heel erg hard werken die kleine groep te doen groeien, maar ondertussen moeten we niet de grote groep zomaar 'wegdoen'. Als we dat doen dan gaan ze zeker door het buitenland gevoed worden!

 • no-profile-image

  josien kapma

  en zoals ik daar ook aangeef, het antwoord op de vraag: is er scope voor een merk "made in holland", dat hoor ik eigenlijk nog niet echt....

 • no-profile-image

  boerin

  Ik ben het met Monique eens dat je al op kleuter-leeftijd de mens bewust moet maken van de herkomst van voedsel. Maar het is in eerste instantie de taak van de ouder en niet van de school. Ouders VOEDEN het kind en niet de school. Heeft het lichaam snoep nodig of maakt het ziek ? Wat is nodig voor groei ? Geen snoep maar calsium voor de botten en eiwit voor de spieren. Waarom volproppen met energie (snoep/alcohol) als een kind weinig beweegt , dan ben je aan het vetmesten. Net als bij de varkens.
  Het jongvee bij de boeren krijgt een menu dat veel beter op ontwikkeling is afgestemd dan wat veel mensen-kinderen naar binnen-werken. Ook veel intelectuele mensen lijken meer op een lopend varken dan op een mens. Kennis ? Duidelijk niet van de eigen voedsel-behoefte. Elk mens met overgewicht of anorexia zou dus stage moeten lopen op een boerderij om te ervaren wat de functie is van voedsel.
  Maar waarom zelfs boeren last hebben van overgewicht, is voor mij een raadsel. Kennis van voedsel schiet tekort als reclame weet te verkopen wat slecht is voor de gezondheid.

 • no-profile-image

  Karin

  Dat van die zwangere koeien en puberkalveren hoeft voor mij nou ook weer niet, maar meer en betere voorlichting over agrarische zaken richting 'burgers' is altijd goed.
  Alleen vraag ik me af of dat niet beter via het basis- , middelbaar- en vwo- onderwijs kan. In mijn tijd (lang geleden) hadden we met onze middelbare school in Den Haag nog jaarlijkse werkweken in Drunen, waar we onder meer een week lang alle aspecten van het Brabantse boerenbestaan moesten bestuderen en daar verslagen over maken. Een bezoek aan een boerderij en aan de toen nog bestaande veemarkt in 's-Hertogenbosch hoorden daar ook bij. Maar ik vrees dat dat soort excursies in het hedendaagse onderwijs zijn wegbezuinigd of door andere dingen zijn vervangen. Als stadskind leerde ik daar echter wel over pinken, vaarzen en nuchtere kalveren!
  Misschien is het een idee voor ondernemende boeren om kant-en-klare excursies en lespakketten te ontwikkelen en die aan scholen in de steden aan te bieden? Eventueel als stage-opdracht voor STOAS-studenten, ik noem maar wat. Onderwijs als tweede (of derde) tak; waarom eigenlijk niet?

 • no-profile-image

  boerin

  Maar daar waar ouders het af laten weten, is onderwijs een zeer goed alternatief om kinderen te wijzen op goede voedings keuzes. In de US wordt hier ontzettend veel aandacht aan besteed, vaak in combinatie met athletic programs. Op het moment voert de Dairy sector een actie op scholen: 'Fuel Up to play 60' dit in samenwerking met de National Football League, en is erg populair.
  Wij krijgen op ons bedrijf regelmatig (soms tot vervelens toe) 'consumenten' over de vloer. We hebben ons voorgenomen hier altijd even tijd voor te nemen, ookal komt het niet altijd uit.
  Uit gesprekken maken wij op dat het 'de gemiddelde consument' niet zozeer uitmaakt of een bedrijf groot of klein, gemengd of gespecialiseerd, is. Wel vinden ze de verzorging van de koeien belangrijk. Maar het meest gaat hun aandacht uit naar melk kwaliteit. Laag celgetal, laag kiemgetal, geen BST, geen antibiotics. We eindigen onze rondleiding dan ook altijd in de break room waar de kwaliteits awards aan de muur hangen. Wanneer ze ons willen vergoeden voor de rondleiding, vragen we of ze in het vervolg in de supermarkt de zuivel van onze melkfabriek willen kiezen.

 • no-profile-image

  Han

  @Josien ik vraag me met jouw af of wij Nederlanders chauvinitisch genoeg zijn, om >Made in Nederland< boven onze bankrekening te stellen.
  @Karin lespakketten maken en ook zelf 9boer, stagaire o.d. op scholen bespreken en koppelen aan "werkbezoek" is een goed idee. Ik wet dat op de plattelands scholen nu al plaats wordt ingeruimd voor bedrijfsbezoeken. (boerderij, warme bakker etc.)

 • no-profile-image

  Seine Roelofs

  In het artikel "gesjoemel met vergisters" van 12 januari 2010 wordt vermeld dat de VWA + AID +Inspectie VROM geconstateerd hebben dat ijzerslib in vergisters wordt gevoed en dat dit niet mag. Met andere woorden eigenaren van veristers zijn dan in overtreding.

  Dat is absluut niet juist.
  Samen met de Reststoffenunie (= samenwerkingsverband van bedrijven die drinkwater produceren in Nederland) hebben wij (BiogasPLus BV) het waterijzer (ook wel ijzerslib genoemd) aangevraagd voor de positieve lijst en dit produkt staat al geruime tijd op de positieve lijst (zie Staatscourant nr. 10918 van 23 juli 2009, onder F1 Hulpstoffen of toevoegmiddelen).
  Grondwater wordt ontijzerd als er drinkwater van wordt gemaakt. Dit restprodukt ijzerwater wordt verder bewerkt (ingedikt) en als produkt verkocht aan biogasinstallaties. BiogasPlus verzorgt de verkoop van het produkt.

  Graag willen wij een rectificatie van hetgeen vermeld wordt in bovengnoemd artikel.

  met vr. gr.
  drs. ing. S. Roelofs (dir.)
  BiogasPlus BV
  Gemertseweg 12
  5761 CB Bakel
  tel. 06.55.78.39.88 of 0492-345.025

 • no-profile-image

  josien kapma


  Seine Roelofs, ik heb het doorgestuurd. Voor de lezers van de discussie is het nu duidelijk :). U klinkt heel overtuigend. ___

  Moeten boeren ook in het algemeen vaker op een dergelijke manier optreden als er misverstanden dreigen te ontstaan of onjuistheden in de krant staan?

 • no-profile-image

  de denker

  al tijdens mijn studie werd er gesproken over consument betrekken etc etc. Dat is reeds meer dan 10 jaar geleden. Dit zal zeker op bepaalde plekken effect hebben, maar niet voor de BULK. Punt is dat de maatschappij (dat is iedereen) iedereen dwingt de efficientie op te voeren. als je als normaal gezin dat mee wilt doen, zul je ook efficient boodschappen moeten doen. En dan kan een gemiddeld gezin niet teveel voor de producten betalen anders kunnen ze niet op vakantie of de auto moet de deur uit etc. en zie hier het probleem. Niet alleen boeren zitten in een spagaat. Om bovenstaande stelling op te lossen moet je de maatschappij veranderen. Gebeurt dit werkelijk dan wil ik trouwens deze site nogwel eens zien met anti reclame voor de maatregelen. Punt is dat zo'n herziening van de maatschappij namelijk pas gaat functioneren als de maatschappij de opschalling van landbouw, industrie etc anders gaat beoordelen. Succes ermee, maar pas op voor teleurstellingen.

 • no-profile-image

  Han

  @De Dekker. Je hebt volkomen gelijk. Als we alleen de P.R. kant doen en verder nit swijzigen komt er niets uit. Ik denk dat de landbouw zich moet bezinnen Hoe krijgen we meer van de marge in onze eigen zak. Helaas zal dit niet voor de LANDBOUW kunnen gelden. Wie wereld markt wil zal met de huidige kosten : opbrengsten geneogen moeten nemen. Wie bereidt is zijn nek uit te steken en een nieuw concept van vermarkting wil, durft en kan vinden en uitwerken in combinatie met collega's en consumenten zoude alle partijen er wel eens garen bij kunnen spinnen.
  Zplang we als boeren leuek plannen bedenken (scharrelvlees, tussensegment etc.) en daarna het stuur van deze kar overgeven aan de handel is het in NO TIME verworden tot gemeen goed met dezelfde VLUT prijs. zie; <>

 • no-profile-image

  josien kapma

  Toch verandert die maatschappij dan opeens sneller dan je verwacht. Zo heeft supermarkt AH besloten *alleen nog* varkensvlees met ten minste 1 ster te gaan verkopen, per 2011! De markt vraagt en zo wordt het mogelijk alweer aan de volgende stap te denken: uitblinken in smaak. <>
  Voor mij is dit een belangrijke aanwijzing dat het dus wel kán.

  Een opsteker voor het tussensegment, waaronder Comfort Class, waar we het hier over hadden <> .

  Wat betekent het voor varkenshouders. Wie gaat mee (1 miljoen varkens), en richt zich dus op NL afzet, wie blijft bij de bulk (19 miljoen varkens)?
  Wat betekent het voor andere sectoren?

 • no-profile-image

  Han

  Josien je hebt dit via de discussie in versnelling gebracht. Helaas ik heb al op meer plaatsen genoemd >De boeren sturen niet mee<. Je zult zien enkele jaren een plus prijs en dan zakt de prijs in >over aanbod<. Ik blijf erbij dit soort zaken moet iets zijn tussen producenten en retailer. ver(be)werker hoeft niet in de keten, kan asl loonwerker dienen. Retailer en producenten bepalen de hoeveelheid en de productie mogelijkheden. Het label mag nooit overvoerd worden door >vrije producenten<. Tot nu toe zijn alle labels verworden tot normale massa productie.
  Ik hoop dat de varkenshouders eens stoppen met te zeggen HET vLEES is allemaal GELIJK van smaak en kwaliteit. Zo ondermijn je toch iedere mogelijkheid om een PLUS te krijgen. Jammer!!!

 • no-profile-image

  Jitso Keizer

  De Tien Geboden kennen ook aan het vee sabbath toe, i.e. ontspannen ronscharrelen in een natuurlijke omgeving. Maar de zogenaamd christelijke boer levert produkten van de bio-industrie, alsof Adam, de dieren namen gevend, hen bieflapje, cotelet, gehaktbal noemde in plaats van ze in hun waarde te laten conform de bedoeling van de Schepper.
  Zelfs op zondag voorziet die boer de schappen van Albert Heyn en andere grootgrutters met Mammon's bedenksels. terwijl ondertussen velen niet op zondag buik en huis willen volproppen, maar aandacht geven aan wat hoofd en hart behoeven.
  Het lijkt nu tijd om nieuwe cooperatieve, collectieve supermarkten op te richten die aan zes dagen open genoeg hebben en zich niet bezondigen aan de bio-industrie. Dit temeer nu AH op de stations een hele euro is gaan vragen voor een halve liter karnemelk, zodat de couponknippende aandeelhouders flink gespekt worden. De NS doet mee aan dit schrapen in plaats van echte service te bieden: wil je op een warme plek wachten op de trein dan kost een koffie er twee euro, viereneenhalve gulden. Wil "De Boerderij" voorlichten en helpen organiseren? Liever niet met de Rabo-bank, die op zondagochtend voor de radio adverteert hoe je rijker dan anderen kunt worden (als het geld niet van Mars komt).

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Zo is het Josien, de maatschappij veranderd sneller dan wij denken!!!... Goed gezien Josien. Daarom mogen wij de reactie van dhr. Jitso Keizer uit A'dam, gerust overdenken!!!... Wat Han schrijft natuurlijk ook!!!... Misschien komen wij elkaar dan in het midden tegen (?).

 • no-profile-image

  Han

  @Jitso Keizer Zo Slingerland al opmerkte met jouw idee is het mogelijk dat boer en burger alkaar treffen in de "Supermarkt" of op het boerenbedrijf.
  Mijn gedachten gaan naar een verbintenis van producent en consument, het tussen segment mag van mij buitenspel blijven.

 • no-profile-image

  koetje

  Waar zit je dan aan te denken Han?een boerensuper naast de AH?Zou misschien wel kunnen, wanneer een deel van de tussenmarge wegvalt een lagere consumentenprijs en een hogere boerenprijs brengt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Koetje Boe, gezien uw naam neem ik aan, dat u koeien melkt of laat melken, dat kan ook. Laten wij het heel eenvoudig houden; u koopt een transporter, u doet daar een melktank in van 1000 liter en u gaat die uitventen!!!... Stelt u zich eens voor u doet dat 3 x per week= 3.000. liter!!!... U verkoopt natuurlijk goedkoper dan AH = 0,59-0,10=0,49 Euro per liter=ruim 20 cent meer dan Campina betaald=ruim 600 Euro per week extra!!!... Zo werkt dat Koetje Boe!!!... Zo ben ik ook begonnen, het enigste verschil was, dat ik het met snijbloemen deed. Wij moeten niet doemdenken maar Bloemdenken!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Het idee dat ik hier probeer uit te dragen is in USA gemeengoed. Of wel de consument heeft een abonnement met vooruit betaling of hij koopt eenvoudig bij de boer maar wel met afspraak over hoeveel en hoe vaak in het seizoen. De andere vorm is weer uitgaande van de abonnementen maar nu is er in de stad of aan de grote weg een afhaalpunt waar de producten staan. We kunnen zelfs denken aan Internet bestelling en versturen of bezorgen al na gelang de houdbaarheid van het product. In alle gevallen komt de consument weer dichterbij de natuur, hij ontdekt dat er in de winter wel boerenkool is maar geen verse spercieboontjes. Je kunt er zelfs over denken om een contact blad uit te geven om de consument te betrekken bij de landbouw en eventueel kooktips te geven. Ik zie dit sisteem niet als boerenwinkeltje maar als boeren winkel organisatie. De tuinder / akkerbouwer moet ook vlees, eieren en zuivel kunnen aanbieden. In hoeverre de Nederlandse wetgever ons tegen werkt weet ik niet, maar kan me voorstellen dat er creatief gedacht moet worden om het te laten slagen.
  Piet ook jouw bloemen passen in het concept.
  Zie <>

 • no-profile-image

  koetje

  Beste Piet wanneer ik dat zou gaan doen heb ik meteen de hele controleursbende in dit land op mijn nek.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Deze discussie is hierbij gesloten. Iederen bedankt voor zijn en haar inbreng. Josien maakt weer een samenvatting.

Laad alle reacties (53)

Of registreer je om te kunnen reageren.