Home

Achtergrond 1 reactie

Biologische sector verdient meer steun

Grootschaligheid in de landbouw is niet alleen maar goed, vindt Auke van der Woud, hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De overheid zou voor het algemeen belang meer moeten investeren in de kritische biologische sector.

Er is een kritische factor in de landbouwsector die helaas een marginaal bestaan leidt: de biologische landbouw. Overheidssteun is daar altijd marginaal geweest. De politiek vindt de kritische houding van de milieu- en natuurorganisaties prachtig, maar bagatelliseert de kritiek van de biologische landbouw op de industriële voedselproductie. De overheid moet het grootschalige agrofoodcomplex echter scherp in de gaten houden en de biologische landbouw steunen. Grootschaligheid is namelijk niet alleen maar goed.

Boeren, voedselkwaliteit en onze vaak eeuwenoude cultuurlandschappen zijn er de dupe van. Het griezelige is dat bij de voedselproductie heel weinig mensen aan de touwtjes trekken. Een paar supermarktketens verkopen in West- Europa 70 procent van het voedsel.

Hier moet iets heel stevigs tegenover staan, in het belang van de voedselkwaliteit, het cultuurlandschap en de boeren. De biologische landbouw verdient de krachtige steun van de overheid, omdat die sector kritisch is en niet meedoet aan een praktijk die van voedsel een zo goedkoop en ’leuk’ mogelijk massa-artikel maakt, met mondiale roofbouw, verspilling en uitputting erbij.

Ik zou graag willen dat dergelijke steun als algemeen belang, dus als een overheidstaak wordt gezien. Ook moet de bescherming van historisch cultuurlandschap vanwege het algemeen belang een serieuze verantwoordelijkheid van de overheid worden. En tenslotte moet worden onderzocht of die twee onderwerpen met elkaar te verbinden zijn: historisch landschap met interessante natuur en kwalitatief goed voedsel.

Laten we niet bang zijn dat Nederland met een sterke biologische sector verhongert. Zolang we nog duizenden hectare landbouwgrond in staatsnatuur kunnen veranderen, kunnen we ook nog wel in een kritische landbouw investeren.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    peter jens

    Auke, jouw artikel, ik waardeer het zeer, IS al een vorm van steun die de biologische boeren waarderen. Zeker omdat die uit een heel andre discipline komt dan we gewoon zijn. De overheid steunt op dit moment kennisontwikkeling en kennisdeling via bioconnect.nl. Da's waardevol, en zeker ook omdat de sector ook daarin (kennismanagement en innovatie) een koplopersrol heeft. Ook heeft de overheid zeer recent een pilot (ingediend door Vakgroep LTO/Biologica) goedgekeurd waarin boeren gewaardeerd wordt voor groen/blauwe diensten. (De 1.500 bioboeren zorgen alleen al voor een 10miljoen maatschappelijke besparing bij waterzuivering, als een klein voorbeeldje). Ik zeg hiermee dat er wel steun is, en zeker door bevlogen LNV ambtenaren. Maar: je hebt gelijk, meer steun is gewenst voor bio, maar misschien vooral in visie en toekomstbepaling. Hoe anders dan nu zou het zijn wanneer het Kabinet bepaalt dat in 2020 20% van ons areaal biologisch zou moeten zijn? En dat 20% van de burgers actief betrokken raakt bij agricultuur gerichte campagnes en acties?
    Biologica is (recentelijk wederom) erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en kunnen daardoor kritisch zijn en blijven, we doen dat vooral door werkende alternatieven te tonen, zoals jij in je artikel ook doet: Landschapskwaliteit en biodiversiteit (jouw "interessante natuur") zijn belangrijke voordelen van bio. Dat wordt langzamerhand erkend, maar, ach, natuurlijk veel te traag. Da's nu eenmaal onze Sturm und Drang.

Of registreer je om te kunnen reageren.