Home

Achtergrond 9 reacties

Bezwaar tegen vergunning proefveld GMO gewassen

Het consumentenplatform European GMO-free Citizens heeft bij het ministerie van Vrom bezwaar gemaakt tegen twee vergunningaanvragen voor veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen.

Volgens het platform mogen de vergunningen niet verleend worden, omdat niet de precieze locaties van de proeven worden aangegeven.

De vergunningaanvragen liggen ter inzage, maar de kaarten met locaties zijn er uit gehouden omdat het een vertrouwelijk deel zou zijn. De Raad van State vernietigde vorige maand juist twee vergunningen die verleend zijn zonder dat de locatie van de veldproeven openbaar was. Volgens de Raad is openbaarheid voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  mag ik niet zeggen

  De locatie wordt niet bekend gemaakt omdat de Nederlandse regering het bedrijfsleven kapot wil maken. Nu de sector biologische landbouw. Nu en ook straks de geitensector, morgen de paardensport. De keuzevrijheid voor de burger is ondergeschikt gemaakt aan de belangenbehartiging voor onze belangrijkste familie. Is dit de lobby van de ex-onderminister van landbouw uit Argentnië die hier regelmatig is in zijn eigen (vakantie?)woning in ons land? Hij is toch de man van de gentech. en heeft een behoorlijk sterk netwerk.

  Kortom: groeten uit ons land van de klompen omgedoopt in klein Argentinië aan Zee.

 • no-profile-image

  Han

  Beste Miep Bos. In canada zijn nauwelijks nog plaatsen aan te wijzen waar geen Genetische vervuiling is. Niet alle gewassen zullen even sterk uitkruisen. We weten dat Koolzaad hier erg sterk in is. In Mexico, gen tech vrij land is wilde mais gevonden in zeer afgelegen gebieden met Genen die ingebracht zijn Gemodificeerde mais idie groeit in USA. Ik ben dan ook met u van mening dat toelating van GMO 's de volgende stap is in de onomkeerbare vervuiling van onze leefmilieu. En dat tevens de "Veiligheids" afstand een wassen neus is. Vroeger werd bij de teelt van hoogwaardige zaaigranen al een veelvoud van deze afstanden aangehouden.
  De politiek is willend en wetens bezig de boeren en de consumenten uit te leveren aan de grollen van de chemische / gem.tech industrie. ik noem ze in 1 adem omdat ze 1 en dezelde zijn.

 • no-profile-image

  van den Hof

  Men wil met geheimhouding van de locaties voorkomen dat de velden worden vernield is de formele verklaring. Helaas is het hierdoor ook niet mogelijk om te toetsen of de vergunning wordt nageleefd en of er geen politieke spelletjes zijn gespeeld bij het verkrijgen van de locaties en de vergunningen. Burgers kunnen niet ingrijpen wanneer de oogst van de proefvelden niet volgens de regels worden vernietigd. Kunnen niet aan de bel trekken wanneer de grenzen tussen de velden onderling niet worden gehanteerd. Wat zijn de effecten voor de mens (en dier) wanneer geheel onbedoeld, een hond losrukt en tussen de velden achter een konijntje aangaat? Zulke zaken gebeuren overal en dagelijks. Van de zomer zag ik 2 jongetjes in een veld voedermaïs eten. Het is niet eetbaar, maar ze deden het wél. Er is zoveel van dergelijke kleine alledaagse situaties denkbaar die niet geheel zonder risico zijn bij het niet naleven van volstrekte openheid en transparantie.

 • no-profile-image

  Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Cit

  Dank u voor het vermelden van onze bezwaarschriften. Voor wat betreft de gentechaardappelproefvelden die aangevraagd zijn door Wageningen Universiteit, zijn de locaties wel precies vermeld, maar de vragenlijst van het ministerie die Wageningen moest invullen is nog niet aangepast en spreekt nog van geheimhouding van de precieze locatie. Onze opmerking was, dat dat formulier verouderd is.
  Verder komen er nu toch onderzoeken boven tafel die spreken over het verspreiden van gentech materiaal via horizontale gentransfer. En dan is 2 of 25 meter veel te dichtbij andere akkers.

  Het tweede bezwaarschrift gaat over de aanvraag van Intervet voor uitbreiding van de capaciteit van het fabriceren van een gentech vaccin tegen een visziekte. De vissen, in dit geval de zalmen worden eerst gezamenlijk verdoofd (vissen zijn zeer stressgevoelig) en daarna uit het water gehaald om ze een injectie te geven. Men kijkt hierbij naar het kosten/batenplaatje.
  Zie ook <>

 • no-profile-image

  Harm

  Ook hier weer; wet-en regelgeving dienen enkel als instrument om naar pure willekeur het beleid van topambtenaren te ondersteunen. Het is niet meer een middel om de rechten van burgers, particulier en ondernemend, individueel alsook collectief vorm te geven zodat we weten waar we aan toe zijn. Geen wonder dat de wereld nu hectisch is en mensen afhaken. De grondregels mbt omgangsvormen zijn door de elite van de macht van ons afgepakt. Dit kan zo niet langer!

 • no-profile-image

  Harm

  Het is zaak om deze kwestie nauwlettend te volgen

 • no-profile-image

  Theo Tromp

  Beste Han, je hebt helemaal gelijk, de industrie heeft maar 1 belang en dat zijn royalties. In hun visie moeten alle teelten royalties opbrengen - het publiek wordt bestookt met valse argumenten, de politiek wordt omgekocht en de boeren worden gebruikt als melkkoe.

 • no-profile-image

  Barendy

  Het is goed dat auteur Kelly hiervan melding maakt. Hierdoor worden....eindelijk....meer mensen in de gelegenheid gesteld om zich een mening te vormen over de manier waarop vergunningen worden verstrekt. De vergunningen lijken steeds meer een middel om te toetsen op "wel/niet economisch rendabel volgens het programma van leidende partijen" ipv toetsing aan wet- en regelgeving. Dit is een zeer kwalijke tendens in onze samenleving. Daarom lopen we vast in Nederland en de EU. Ambtenaren toetsen aan de visie van de hoge beleidsambtenaren ipv de democratische genomen wet-en reglgeving. Steeds weer. Zelfs uitspraken van het EU-Hof worden genegeerd. Dit is eigenlijk wel een heel klein miezerig artikel (met alle eer voor Kelly die de ongeschreven regels voor hoge beleidsambtenaren open legt) voor de enorme omvang van het probleem. Ons systeem moet opgepoetst. Waar blijft de rechterlijke macht? Laten zij toe dat hoge ambtenaren op ministeries de dienst uitmaken? Of komt het juist dat ook het ministerie van justitie en BZ betrokken zijn bij de lobby om gentechnologie zo snel mogelijk door te drukken? Wordt het tijd dat de burger ook de hoge ambtenaren gaan kiezen en dan ook van alle departementen? Onze politici blijken zelf de regie niet te willen nemen en te houden. Wat een losgeslagen dolle honden is Den Haag geworden. Vooral op dit dossier. Ook dank aan Miep Bos die Nederland indirect op dit fenomeen heeft gewezen. Wat een oplettendheid van haar. Klasse!

 • no-profile-image

  Han

  @Theo Tromp ik denk uit je reactie op te maken, dat je weet dat de RoundUp Ready gewassen van Monsanto door geen enkele standaard commissie zijn goedgekeurd omdat ze niet als rassen, gewasbescheming etc. opgevet konden worden. Voor Monsanto en de Republikeinen geen punt, Een nieuwe commissie speciaal voor GGM planten, leden 3 ex top juristen van Monsanto, 2 Top Republikeinen en de nodige miljoenen US $ in de verkiezings pot van de partij. Zie hier onze genetische zekerheid in handen van de politiek club waar veel Nederlanders vraagtekens bij zetten. of het wel of niet gevaarlijk is weten we niet want volgens klokkeluiders verdwijnen er dossiers met niet gewenste uitkomsten.
  Google. Roundup Ready en je weet niet wat je ziet.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.