Home

Achtergrond

Bedrijfsmiddelenlijst 2010 voor energie- en milieuinvesteringen is gepubliceerd

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de voor 2010 geldende lijst van bedrijfsmiddelen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek gepubliceerd.

Jaarlijks vindt aanpassing van de regeling aan de stand van de techniek plaats. Ook heeft hij de voor 2010 geldende lijst van bedrijfsmiddelen die kwalificeren voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen gepubliceerd.

Energie-investeringsaftrek
De energie-investeringsaftrek is een fiscale faciliteit voor investeringen in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dit is het geval als u als ondernemer voor meer dan € 2.200 (jaar 2010) en voor maximaal € 115 miljoen (jaar 2010) hebt geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel dat voorkomt op de zogeheten Energielijst. Bedraagt de investering meer dan € 115 miljoen, dan komt het deel van het investeringsbedrag dat boven € 115 mln uitkomt, niet in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. De aftrek bedraagt 44% van het investeringsbedrag en komt naast de normale afschrijving. De regeling is van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na 1 januari 2010. Sinds 1 juni 2009 kunnen ook tot een bedrag van € 15.000 aan energiebesparende investeringen in huurwoningen voor de aftrek in aanmerking komen.

Milieu-investeringsaftrek
De milieu-investeringsaftrek is een fiscale faciliteit voor investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu zijn. Als dergelijke milieubedrijfsmiddelen kwalificeren uitsluitend bedrijfsmiddelen die voldoen aan bepaalde criteria. Zo mogen deze bedrijfsmiddelen onder meer nog niet eerder zijn gebruikt en niet leiden tot productieverhoging, waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden zijn, en moeten ze gericht zijn op de verbetering van het natuurlijk milieu of het dierenwelzijn. De bedrijfsmiddelen moeten bovendien zijn opgenomen in de Milieulijst 2010. Er zijn drie categorieën milieu-investeringen, die onder voorwaarden recht geven op een investeringsaftrek van 60%, 50% of 35% van het geïnvesteerde bedrag, als de ondernemer voldoet aan de voorwaarden van het Europese crisissteunkader en het daarop gebaseerde Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen. De belastingdienst en SenterNovem verstrekken vanaf januari 2010 op hun websites informatie over de voorwaarden en dergelijke. Voor ondernemers die niet aan de voorwaarden voldoen, blijven de voor 2009 geldende aftrekpercentages van 40%, 30% en 15% ook voor 2010 van toepassing. Voor de gezamenlijke milieu-investeringen geldt een drempelbedrag van € 2.200 (jaar 2010) in een kalenderjaar. Per bedrijfsmiddel of een onderdeel daarvan komt een bedrag van maximaal € 25 miljoen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Willekeurige afschrijving
De willekeurige afschrijving milieu-investeringen is een fiscale faciliteit voor investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieubedrijfsmiddelen). Om te kwalificeren als milieubedrijfsmiddel moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, die voor een groot deel overeenkomen met de voorwaarden voor de milieu-investeringsaftrek. Net als voor de milieu-investeringsaftrek geldt ook voor de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen een maximum van € 25 miljoen per bedrijfsmiddel of onderdeel daarvan dat in aanmerking komt voor willekeurige afschrijving. Er is nog een andere, tijdelijke (voor 2010 en 2011 geldende) regeling betreffende willekeurige afschrijving. Dit is een stimuleringsmaatregel in verband met de economische crisis en kan niet gelijktijdig worden toegepast met de regeling voor willekeurige afschrijving van milieubedrijfsmiddelen.

Andere wijzigingen en meer informatie over de Milieulijst, de Energielijst en de fiscale faciliteiten zelf kunt u vinden op de website van SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze regelingen.

De gepubliceerde regelingen treden op 1 januari 2010 in werking.

Meer informatie:
Ministerie van Financiën, 16-12-2009, nr. DB 2009-0681M (gepubliceerd 28-12-2009) en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 10-12-2009, nr. DGM/K&L2009065926 (gepubliceerd 21-12-2009).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.