Home

Achtergrond 46 reacties

Balkenende wilde Natura 2000 afzwakken

PremierJan Peter Balkenende heeft bij voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie aangedrongen op afzwakking van het Europese natuurbeschermingsbeleid Natura 2000.

Barroso heeft scherp afstand genomen van het standpunt van Balkenende dat Natura 2000 schade toebrengt aan economische activiteiten. Dat blijkt uit de persoonlijke briefwisseling in de zomer van 2009 tussen beide politici, meldt de Volkskrant.

Balkenende heeft zijn initiatief wel kortgesloten met landbouwminister en partijgenoot Gerda Verburg, maar niet met de ook verantwoordelijke minister Cramer van milieu (PvdA). Een woordvoerder van Vrom stelt dat de brief "niet met ons is afgestemd".

Balkenende keert zich vooral tegen het voorzorgbeginsel, waardoor economische activiteiten niet zijn toegestaan als de biodiversiteit daaronder te lijden kan hebben. Barroso weerlegt in zijn antwoord alle kritiekpunten van Balkenende en stelt dat binnen de Natura2000-regels wel degelijk economische activiteiten mogelijk zijn in of bij de aangewezen natuurgebieden.

De Volkskrant voert hoogleraren natuurbeschermingsrecht en staatrecht op, die de actie van Balkenende opmerkelijk, onlogisch en als mosterd na de maaltijd beschouwen. Directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds speekt in de krant van een diep conservatief landbouwverhaal, volgens voorzitter Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten probeert de premier Natura 2000 de 'demonteren'.

Lees hieronder de brief van Balkenende en het antwoord van Barroso.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Veel boeren zullen toch wel weer slaafs CDA stemmmen en dat weten ze bij het CDA

 • no-profile-image

  ook

  En vervolgens krijgt hij de schuld als het huis afbrand.
  Goed opgemerkt Grietje!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Piet Snot, ons grootste estuarium is géén sloot! En die polder is bezit van een Belg. Prachtig toch dat wij een stukje heimelijk geannexeerd Vlaanderen onder water kunnen zetten!

 • no-profile-image

  Het zijn allemaal

  Als je toch aan het doorlichten bent licht ze dan allemaal even door. Dan weet je op welke criminele organisatie je volgende keer gaat stemmen.

 • no-profile-image

  Wim Brus

  Toch wel raar dat iedereen de schuld in Brussel legt,terwijl naar mijn bescheiden mening de oorzaak en oplossing ligt in onze eigen NB-wet. En een ieder mag gelukkig politiek vinden wat hij vindt, toch zijn we wel van de landelijke politiek afhankelijk als het om aanpassing van wetgeving gaat.

 • no-profile-image

  anti

  Och, altijd als het over natuur gaat, is het CDA niet thuis. Wie stemt er nu nog op zo'n corrupte partij??? Wie stemt op het CDA, stemt op NIKS. Laat die Hans Anders, met ijn mislukt brilletje maar wat handjes schudden. Is ie allang blij en telefoneert hij onmiddellijk naar huis of naar Leers in Bulgarije. Nog zo'n gedrocht.

 • no-profile-image

  waarom

  Zwalker, waarom ga je toch altijd zo lullig doen als iemand de feiten eens netjes op een rij zet. Te conflicterend met je haat jegens het CDA?

 • no-profile-image

  Boer in polder

  Een citaat van een brief van natuurmonumenten aan provincie Zuid-Holland van vorige week zegt genoeg:

  "Natura 2000: Alle genoemde polders worden onderdeel van het Natura 2000 gebied "Het Haringvliet". Dat maakt dat in het gebied weinig ontwikkelingsperspectief is voor de landbouw."

  Uit:
  <>(RenW)/2010/13_januari_2010/opendocument.htm?llpos=151404460&llvol=-2000

 • no-profile-image

  Wim Brus

  @Jan,
  De wet is vastgesteld in 1998.
  De implementatie van deze wet in een bijbehorend Nb-vergunningenstelsel is van 2005! Feitenkennis Jan!
  Maar eigenlijk doet het er helemaal niet toe wie verantwoordelijk is. Alle politieke partijen hebben er destijds bijgezeten, in de regering of in de oppositie. Geen van allen hebben ze de impact beseft. Helaas gebeurt dit met meer wet- en regelgeving. Hoe nu verder is belangrijker. Den Haag heeft middels de CHW gesproken maar moet nog door de 1e Kamer. Nu zijn de provincies weer aan zet. En erg positief over dit laatste ben ik vooralsnog niet.

 • no-profile-image

  Salland

  Hallo Frans !! Ik adviseer je om het boek te lezen: Natuurlijk lukt het/Natuurlijk doen. Daarin staan tal van voorbeelden waarbij agrarische ondernemers hun bedrijf combineren met natuurbeheer. Hopelijk gaan je ogen dan open ipv iedereen over 1 kam te scheren. Helaas moet ik wel vermelden dat het aantal boeren wat actief aan natuurbeheer doet de laatste jaren aan het afnemen is. En hoe komt dat ??? Omdat de vergoeding voor natuurbeheer iedere keer weer lager wordt en omdat het een enorme bureaucratische bende is. Ga je vervolgens vergelijken wat instanties als SBB en NM hiervoor krijgen (natuurbeheer) dan sta je versteld van het verschil !!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het CDA heeft niks meer met boeren. Kijk naar het afslachten van de geiten op dit moment, een zinloze exercitie, uitgevoerd onder twee CDA -bewindslieden. Het CDA is vooral bezig om de eigen beeldvorming zo goed mogelijk te houden, desnoods over de ruggen van boeren. Want die groep is zo klein geworden, daar zit niet genoeg stemvee meer voor het CDA.

 • no-profile-image

  NL

  Kennis is macht,als je het raamwerk der wetgeving juist weet te interperteren,groeit je bedrijf niet 3-5% maar het honderd voudigen er van,je bent de wetgeving altijd min 10 jaar voor,het werkt in Nederland altijd stroperig.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Het wordt tijd dat er een Commissie Davids komt om Balkenende integraal door te lichten. Zeker weten dat er dan zoveel grofvuil boven komt dat het meteen gedaan is met het CDA! En met haar nép caudillo!

 • no-profile-image

  Harm

  Ach wat; in mijn gebied is er weinig aan natuurgebied over. Dan lees je plots een oproep van de KvK aan alle ondernemers om nu alle eisen te stellen aan uitbreidingen van bedrijven zodat straks Natura 2000 in de praktijk niks voorstelt. Ik vroeg of dat in mijn belang was als zelfstandig ondernemer in juist alternatieve biologische bedrijfsvoering. In de ogen van "echte mannen" van LTO de KvK ben je dan niet echt een echt bedrijf al leef je ervan met het gezin. Het is gewoon een strijd tussen vervuilers en mensen die niet mee willen met vuil vervuilen. Er zitten best veel bewust vervuilers in de christelijke en Grefo hoek. Dit bovenstaande merk ik op namens iemand.

 • no-profile-image

  ook

  Klopt melkveehouder CDAbewindslieden hebben de N200 gebieden op de kaart gezet maar vooral de LINKSE politiek heeft er wel heel erg veel druk achter gezet en als het aan hen ligt worden het er nog veel meer.
  Dus om nou het CDA alleen de schuld van dit alles te geven is een beetje te kort door de bocht.

 • no-profile-image

  Jan

  Beste Wim Brug, de natuurbeschermingswet 98 is in 2005 aangenomen (en dus niet zoals de naam doet vermoeden in 1998). Feitenkennis beste man.
  In 2005 heeft Wageningen Universiteit gewaarschuwd dat deze nieuwe wet de problemen rondom Natura 2000 niet zou oplossen, maar juist zou vergroten
  (zie <>). Dit advies is toen genegeerd door de nationale politiek en we zien nu allemaal waar dat toe geleid heeft. Het lijkt me dus duidelijk wie verantwoordelijk is!

 • no-profile-image

  Boer in polder

  Citaat van een brief van natuurmonumenten aan provincie Zuid-Holland van Natuurmonumenten van afgelopen week zegt genoeg:

  "Natura 2000
  Alle genoemde polders worden onderdeel van het Natura 2000-gebied Haringvliet. Dat maakt dat in het gebied weinig ontwikkelingsperspectief
  is voor de landbouw."

  Uit:
  <>(RenW)/2010/13_januari_2010/opendocument.htm?llpos=151404460&llvol=-2000

 • no-profile-image

  Wim Brus

  Het CDA krijgt momenteel alle schuld toegeschoven omdat zij de laatste jaren toevallig in de regering zitten en verantwoordelijkheid durven te nemen. helaas neem je dan ook verantwoordelikheid van hetgeen onder paars is vastgesteld. Want laten we eerlijk zijn, de paarse coalities van eind jaren '90 hebben de Europese Vogel en Habitat Richtlijnen omgezet in nationaal NatuurBeschermingsbeleid. Ook wel de Natuurbeschermingswet genoemd die in 1998 al is vastgesteld. Men had toen blijkbaar niet voorzien dat deze wet strikt juridissch gesproken zo'n verlammende werking zou hebben op alle beleid. Ja, ook het natuurbeleid. Want zodra er patstellingen ontstaan is niemand er mee gediend.
  Ik heb de laatste jaren dit proces vrij van dichtbij meegemaakt en spreek enigzins uit ervaring. En nu van alles gaan roepen over de politiek is natuurlijk lekker makkelijk en moeten we blijkbaar ook vooral blijven doen. Echter, voor een wijziging van dit paarse beleid, waarvoor dus ook de VVD verantwoordelijk is, ben je die politiek wel weer nodig. En het ontbreekt momenteel aan de juiste stemverhouding in de 2e Kamer om zaken enigzins te veranderen.
  Brussel laat ons wel redelijk vrij, het zijn de gevolgen van de paarse coalities!
  Maar eerlijk is eerlijk, ook vanuit de oppositie heeft het CDA dit vreselijke tij onvoldoende kunnen keren.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Salland en Frans, jullie hebben allebei gelijk. Er zijn best wel boeren die rekening houden met de natuur en die graag beheerovereenkomsten willen afsluiten, maar daarbij dikwijls stuiten op een bureaucratische regelgevingrimboe. Daarom werkt dat niet. Terwijl aan de andere kant inderdaad SBB, NM en de Landschappen er een tinnefbende van maken. Grotendeels op kosten van de schatkist = belastingbetaler! Boeren zouden eens moeten ophouden om almaar groter te willen groeien. Juist zij zouden moeten weten dat alle groei eindig is en dat levensvatbaarheid ophoudt als men uit zijn of haar krachten groeit! Zij zijn slaaf van Rabo en het agri-industriële complex. En lopen aan de leiband van het CDA! Ik noem dat de Wet van Behoud van Ellende!

 • no-profile-image

  Freek

  ZUllen we het er op houden dat beiden schuld hebben? EN JP hoeft helemaal geen brief naar Barosso te sturen. Als N2000 wordt uitgevoerd volgens de brusselse richtlijnen is 90% van de problemen voorbij. De grootste ellende zit nemelijk in e Nederlandse invulling, niet zo zeer in de richtlijnen....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De opmerking van "ook melkveehouder" is terecht. Vergelijk het maar met autorijden. De bestuurder kán niet altijd in de gaten houden wat zijn bijrijders uitspoken. En als er genoeg passagiers in het busje zitten, wijs dan de schuldige maar eens aan. En kijk eens hoe de media werkt; gelijk enkele links georiënteerde hoogleraren en deskundigen aan het woord als noodzakelijk sausje over het foute vlees wat de argeloze burgers voorgeschoteld krijgen.
  En smaken dat het dan doet! Santé.

 • no-profile-image

  Grietje

  wat een kwibus. Een schatje eigenlijk, om lief op schoot te zetten en over zijn bolletje te aaien. Om verder over zijn hoofd met de volwassenen gewoon verder te praten. Ook nog een lolly of een snoepje en JP valt met de duim in de mond in slaap voor zijn middagdutje. Hij mag de lucifer aansteken waarmee andere de haard aansteken.

 • no-profile-image

  gert

  Wat een naiviteit van Veerman en het CDA,bij natuurmonumenten en het WNF lachen ze zich rot,ze hebben Veerman hiervoor beloont met het voorzitterschap van NM,welke boer gelooft er nog in het CDA ???

 • no-profile-image

  pro-nature

  Onze "allemansvriend: is weer bezig om zieltjes voor zijn eigen partij te winnen. Laat hij zich eens als premier achter het ingeslagen natuurbeleid gaan staan. Daar komt bij dat er door toersiten/recreanten etc. meer geld in het belastinglaadje komt dan die paar boeren die straks nog in Nederland actief zullen zijn. Vooral als alle landbouwsubsidies eraf gaan...laten we daar eens mee stoppen in plaats van met de geplande natuuraankoop. Feiten liggen er keihard dat de soorten van het agrarisch cultuurlandschap en rivierbegeleidende soorten het in Nederland erg moeilijk hebben.....de grauwe gors is al vorig jaar uitgestorven. Feit ligt er dat de intensieve landbouw met uniforme maïsakkers en engels-raaigrasland en de toegepaste bestrijdingsmiddelenhier debet aan zijn! Jan-Peter wake up!

 • no-profile-image

  wandelaar

  Het goorste spelletje van Balkenende is wel dat zulk een intens onbetrouwbaar secreet (wilde er ten slotte stiekum vantussen naaien naar Brussel) ons land en volk heeft opgezadeld met een loos en voos Normen- en Waarden Decreet! De diepste en schimmeligste kerker is nog sjiek voor zo'n hondsvod! Puur CDA!

 • no-profile-image

  ,,

  nou spotvogel jij mag wat zeggen ,lees je eigen stukjes eens na over andere onderwerpen.Er zitten hier figuren op deze site van als het AGD eerlijk was de helft van de reacties verwijderd zouden worden

 • no-profile-image

  ook

  Wandelaartje toch, Kun je nou niets anders als schelden?.
  Ik heb je nog nooit iets nuttigs bij zien dragen aan welke discussie dan ook.
  DUS: schrijf iets nuttigs of hou je mond!

 • no-profile-image

  R. Beunen

  Het is inderdaad de Nederlandse invulling van deze regelgeving die voor de huidige situatie heeft gezorgd. De problemen zijn voor een groot deel onder CDA bewind ontstaan en hebben vooral het gevolg van een bureacratische invulling.
  Zie ook <>.

  Het is dus geen probleem van Brussel of regelgeving, maar van Nederlandse beleidsuitvoering

 • no-profile-image

  jpk

  een normale ondernemer groeit
  3tot 5procent perjaar
  in natura 2000
  gaat de ondernemer falliet

 • no-profile-image

  spotvogel

  Morgen zal blijken (hoop ik) welke vieze spelletjes Balkenende in 2003 gespeeld heeft. Het is wel zéker dat er heimelijk Nederlands defensiepersoneel is ingezet in een oorlog die volkomen onterecht was. Niet omdat Saddam niet deugde, maar omdat hij geen massavernietigingswapens had. En dat wist Balkenende! Desondanks sleurde hij heel ons volk mee in iets wat evengoed een nieuw Vietnam had kunnen worden. En hij hield daarna iedere parlementaire discussie en onderzoek naar zijn handelen tegen! Conclusie: dictatoriaal!

 • no-profile-image

  jp. snot

  en wat dachten we van de ontpoldering in zeeland ? de boeren moeten samenwerken met de natuur !!!
  600 hectare landbouwgrond afgeven omdat er een sloot uitgediept moet worden

 • no-profile-image

  zwalker

  Nou nou Wim Brus, last van je geheugen? Man, het CDA zit niet 'toevallig in de regering' maar heeft met kuip en konkelgerotzooi de verpletterende overwinnning van een helaas ruggengraatloze SP destijds uitgebuit om vervolgens ons land in een oorlog tegen Saddam te storten, een ondemocratische Europese wetgeving op te dringen en onze eigen constitutie met voeten te treden. Als je niet weet waarover je het hebt dan adviseer ik je de uitgebreide politiek-maatschappelijke versie van de MAX GEHEUGENTRAINER aan te vragen!

 • no-profile-image

  Wim Brus

  En voor wat de meningen over Veerman betreft, ik ben het roerend met jullie eens!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Cees Veerman(CDA) heeft de natura 2000 gebieden op zn geweten, Balkenende is ietsje geschrokken van het rumoer onder zn achterban en probeert te redden wat er te redden valt, maar helaas................ De gemeenteraadsverkiezingen gaan een belangrijke testcase worden voor het CDA. Het anti-europese en CDA sentiment gaat naar grote hoogte groeien

 • no-profile-image

  gert

  Nou Wim Brus , oud CDA minister Veerman heeft Natura 2000 in Brussel aangeleverd met liefst 162 gebieden,Frankrijk heeft er slechts 26 aangemeld in Brussel,Veerman was daarmee weer het braafste jongentje van de klas,hiervoor is hij beloond met het voorzitterschap van Natuurmonumenten en en een bestuursfunctie bij de Rabobank,bovendien heeft hij een landbouwbedrijf in Frankrijk,hoe hypocriet kun je zijn ? Heeft 2 jaar geleden nog een hoge Franse onderscheiding gekregen.De ontpoldering in Giethoorn kan van Veerman rustig doorgaan,er zijn al boeren uit Giethoorn naar Portugal ge-emigreerd

 • no-profile-image

  herkauwer

  Een premier hoort formeel boven de kabinetsleden te staan, hen zonodig sturend te corrigeren en hun beleidslijnen kritisch te volgen. Balkenende staat echter enkel qua stupide leeghoofdigheid ruimschoots boven het hele kabinet, is zelfs al jarenlang ieder richtinggevoel kwijt en heeft van beleidslijnen nog geen theelepel verzuurde zwitserse schimmelkaas gegeten. En zo iemand zou een mening hebben over onze Natuur? Ach kom nou toch gauw. Die gesjeesde gereformeerde hotemetoot heeft helemaal geen mening! Dat is nou juist zijn grote probleem. Weg met die rampenpoliticus. En met zijn bakermat. Het CDA!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Verbaasde Lezer, waarom gooi je Spotvogel en mij steeds op één hoop? Ik denk wel dat Spotvogel mijn mening onderschrijft, maar ik zie hem dat dan wel graag zélf naar voren brengen. Daar is hij mans genoeg voor! Ik weet ook wel dat Veerman de Nederlandse normen voor N2000 opzettelijk veel scherper heeft gesteld dan Brussel, maar dan had Balkenende daar destijds tegen in actie moeten komen. En niet op deze manier door ondershands met de EU-voorzitter te gaan corresponderen. Jij weet misschien ook wel waarom Veerman die normen zo scherp stelde? Na 2003 had hij zo de smaak te pakken van ruimen en saneren (in goed Hollands: kapotmaken) dat hij ook in N2000 prima saneringsmogelijkheden zag. Daarom was het voor hem zo belangrijk om bij NM op de voorzittersdriepoot te gaan zitten. Zo kon hij immers de 'Natuurprofit' uit die N2000 gebieden gaan melken. Ik heb een aantal N2000- beheerplansessies van nabij gevolgd en weet zeker dat dit soort vuiligheid hierbij een doorslaggevende rol speelt. Ook wil Veerman ermee de boeren opzetten tegen de natuurbeschermers. Balkenende is een vreselijke wanbestuurder, maar Veerman is een onversneden boef!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Grappig Gert, in mijn boek "De Pestvogels van Veerrman" (2006) staat op blz. 413 - 415, Het Vervolg, hoofdstuk 3: "Ceessie, het braafste jochie van de klas." Ik hoop niet dat ik dat arrogante stuk Goudswaars pastinakenschroot hiermee een ideetje aan de hand heb gedaan! Want dat zou ik mijzelf zeer kwalijk nemen. Jan uit Wageningen: er zijn belangrijker waarschuwingen door de Bende van Balkenende als toiletpapier gebruikt. Bijvoorbeeld de ter zake kundige info van onze VN-wapeninspecteur in Irak in begin 2003, die met klem de interventie in Baghdad ontraadde omdat daar helemaal geen verborgen wapensystemen waren (zoals inmiddels de hele wereld behalve Balkenende en het CDA weet). Ook niet naar geluisterd en zo stortte het CDA ons land en volk willens en wetens in een oorlog! Met de complimenten van Jaap De Hoop( stront) Scheffer! Nog altijd onbestraft!! En hoe is dat met Uruzgan ook alweer gegaan? En met de Europese Grondwet? En met legio andere onfrisse zaakjes en transacties? Zelfs de biljartclub van Kalenberg heeft nog een deugdelijker bestuur dan ons land! En zo kom ik automatisch bij Wim Brus. Beste Wim, ik sluit me volmondig bij jouw mening aan. Ik ben al vele jaren niet meer positief over enig beleid in de politiek-bestuurlijk gesloten inrichting waartoe ons land dankzij het CDA is verworden. Amen!

 • no-profile-image

  Gert

  Kennis is macht, en inderdaad, ze geloven allemaal wat de hoogleraren natuurechten zeggen, wat kunnen wij nuchter en realistich denkende agrariers daar dan tegen doen????

  Wat heeft Cramer er van Milieu er mee te maken??? Laat hem eens zorgen dat er meer mensen met de fiets naar het werk toe gaan!

  Weet ook iemand hoeveel zinloos geld dat natuur gaat kosten??

  Groeten

 • no-profile-image

  wandelaar

  Gert, als het jou hetzelfde blijft dan is Jacqueline Cramer geen HIJ! En zij lijkt zelfs nog meer op een vrouw dan die POT van Verburg!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Da's frappant, want daar vallen boerdeij en landerijen van voorzitter Veerman ook onder! Wat zou daar nou weer achter zitten?

 • no-profile-image

  verbaasde

  Herkauwer/spotvogel, Ik voel wel wat voor je mening over JP maar zijn idee is niet zo gek,Waarom moet Ned. weer eens EU regels verzwaren? Juist de boeren bij/in N2000 gebieden zijn door de lokale omstandigheden kleiner gebleven en hebben "hun"landschap nog redelijk in ere gehouden. Daarvoor worden ze nu afgestraft.Ofwel:bedankt voor bewezen diensten en nu OPROTTEN!.

 • no-profile-image

  Dr. N2k

  Nederland heeft de Europese regelgeving helemaal niet versterkt of scherper gesteld. In tegendeel Nederland heeft lange tijd deze regels genegeerd. De huidige regelgeving is bovendien een stuk soepeler dan de oude regelgeving. Dankzij Brussel.
  Niet strenger, maar dus al een verzwakking.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Nou nou Wandelaar, zo kan die wel weer hoor. Zullen we alsjeblieft proberen om dit forum beschaafd te houden en ons tot de feiten te beperken? Want die zijn al bedenkelijk genoeg.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Nu verschijnt er ineens weer een bericht elders in dit medium waarin LTO-noord Barossa's antwoord aan Balkenende een eigen uitleg gaat geven.
  Gekker moet het niet worden!

 • no-profile-image

  frans Gelderland

  Mensen iedereen mag voor zijn mening uitkomen Natura 2000 prachtig houdn zo.
  De boeren hebben de laatste decenia al genoeg natuur kapot gemaakt. En maar beweren wij onderhouden het landschap ik noem het meer vernietigen ik zie het nog steeds gebeuren hier in de buurt alles nog grootschaliger om toch maar mee te kunnen. De natuur gaat steeds meer naar de kloten als ik de teruggang zie de afgelopen 40 jaar. En maar zeggen wij houden ook van de natuur maar er zelf niets aan bij dragen. Alles onder het motto economisch belang waneer houd de groei een keer op tot alles naar de kloten is. Kun je het met het boeren niet meer redden stop er dan mee. Als ik deze verhalen lees dan denk ik weer boeren natuur haters en geen landschap onderhouders. Ik ken in mijn omgeving geen enkele boer die maar iets aan natuurbeheer doet zelfs de slootkanten worden gespoten half weggebouwd of er word kunstmest in in de sloot gestrooid zo kort rijden ze er langs Nedeland is gewoon te klein voor grote boeren bedrijven. Ja en ik weet het jullie denken weer een natuurman, dat klopt ik maak dit alles nu al meer als 40 jaar mee altijd buitenaf gewoont en gewerkt en mensen geef het maar toe als je een betje oog hebt voor de natuur weet je het zelf ook maar er zelf iets voor over hebben ho maar.

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.