Home

Achtergrond

Agrarische sector terughoudend voor de toekomst

Voor het eerst sinds 2006 is het percentage agrarische bedrijven met uitbreidingsplannen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Deze afname is in bijna alle sectoren terug te vinden, met uitzondering van de pluimveesector. Tegelijkertijd daalt ook het percentage dat op korte termijn van plan is het bedrijf te beëindigen of af te bouwen. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van AgriDirect onder alle agrarische ondernemers in Nederland.

In de pluimveesector heerst al een aantal jaren een positieve stemming. Ook in 2009 is het percentage houders van leghennen en overig pluimvee met groeiplannen weer gestegen. Meer dan 30 procent van de leghennenhouders zegt op korte termijn te willen uitbreiden, capaciteit bij te kopen of het bedrijf aan een opvolger over te doen. De melkvee- en zeugenhouderij blijven de sectoren met de hoogste investeringsbereidheid, ongeveer 4 op de 10 bedrijven geeft aan te willen investeren.

In 2009 is het aantal bedrijfsopvolgers nagenoeg gelijk gebleven aan 2008. Afgelopen jaar gaf 41,2 procent van de boeren en tuinders aan een bedrijfsopvolger te hebben. De sterkste daling in het aantal bedrijfsvolgers is te zien in de tuinbouw.

Ook het percentage dat wil stoppen of afbouwen is in 2009 licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De melkveesector blijft de sector met het laagste percentage potentiële stoppers, in 2009 had slechts 2,1 procent van de melkveehouders plannen om het bedrijf te beëindigen.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.