Home

Achtergrond

Agrarische bestemming heeft waardedrukkend effect op WOZ-waarde

De agrarische bestemming van een agrarische bedrijfswoning heeft een waardedrukkend effect.

Dit is de conclusie van de Rechtbank te Zutphen in een WOZ-procedure. Kort samengevat is de aan de rechter voorgelegde zaak de volgende:

X is eigenaar van een woning. Aan hem is een WOZ-beschikking afgegeven, waarbij de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2007 is vastgesteld op € 405.000. In geschil is de vraag of deze waarde niet te hoog is vastgesteld.

De Rechtbank Zutphen oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde niet aannemelijk heeft gemaakt. Vaststaat dat op het object een agrarische bestemming rust en dat de gemeente Berkelland een nieuw bestemmingsplan voorbereidt, dat burgerbewoning mogelijk moet maken. Of - en zo ja wanneer - de bestemming gewijzigd gaat worden, staat nog niet vast. Bovendien heeft de gemeente bij brief van 4 juli 2007 een potentiële koper van de woning afgeraden ter plaatse te gaan wonen, omdat dat illegaal is en het beleid van de gemeente gedoogsituaties niet toelaat. Gelet op dit alles moet de huidige bestemming wel degelijk als een waardedrukkende factor worden beschouwd. De rechtbank verwerpt de stelling van de gemeente, dat een eventueel waardedrukkend effect reeds verwerkt is in de prijs die X in 2006 voor het object heeft betaald, omdat de brief van 4 juli 2007 van na die aankoop dateert en ervan uitgegaan moet worden dat een brief met die strekking veel potentiële kopers afschrikt. Het beroep is gegrond, de rechtbank draagt de gemeente op een nieuw besluit te nemen.

Meer informatie:
LJN: BK6105, Rechtbank Zutphen , 9 december 2009 nummer 08/1700 WOZ

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.