Home

Achtergrond

AID controleert handelaren middelen

De Algemene Inspectiedienst (AID) besteedt in 2010 extra aandacht aan de naleving van de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De controles vinden vooral plaats bij handelaren. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (WGB) maakt onderscheid tussen professioneel en particulier gebruik. Bij de inwerkingtreding van de wet beoordeelde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) nog niet voor alle middelen of deze bestemd zijn voor niet-professioneel gebruik. Inmiddels is dat wel het geval.

Bij de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die bestemd zijn voor professioneel gebruik, gelden striktere eisen dan bij verkoop van middelen die uitsluitend bestemd zijn voor particulieren. Professionele gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen alleen op de markt worden gebracht of gebruikt door houders van een bewijs van vakbekwaamheid. Ook moet een handelaar zich er van vergewissen dat de gebruiker beschikt over zo'n bewijs.

Tijdens de controles gaat de AID na of de handelaren in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Ook wordt gelet op de wijze van administreren. Handelaren moeten een administratie bijhouden waarin zij niet alleen de naam en het toelatingsnummer vermelden, maar ook de hoeveelheid en het aantal verpakkingen. Ook de datum van verkoop en de naam, het adres en de woonplaats van de afnemer moeten in de administratie vermeld staan.

De AID richt zich in 2010 niet alleen op gewasbeschermingsmiddelen. Samen met de Vrom-inspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit en de waterschappen controleert de dienst de handel in biociden. Deze middelen om ongewenste organismen te bestrijden mogen alleen met een officiële toelating op de Nederlandse markt gebracht worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.