Home

Achtergrond 1 reactie

AH moet nu duidelijk zijn

Het is onduidelijk wat Het Beter Leven-concept voor de boer precies inhoudt.

Na het goede en breed bejubelde nieuws dat Albert Heijn straks alleen nog maar diervriendelijker varkensvlees in de schappen legt, volgde vorige week een desillusie. Er staat namelijk nog niks concreets op papier over dat diervriendelijkere vlees.

Terwijl de Dierenbescherming AH haar eerste Beter Leven-ster feitelijk al heeft toegekend, lopen de onderhandelingen over waar dat varkensvlees aan moet voldoen nog volop. Zeker, in grote lijnen staat vast welke kant het opgaat: meer ruimte, extra afleiding, niet castreren, maximale transportafstand en minder medicijngebruik. Maar waar in de vleesvarkensbranche wordt gerekend in (delen van) centen is zo’n globale intentieverklaring veel te vaag.

Helemaal onbegrijpelijk is het dat wel wordt gesproken over vergroting van de minimumstaloppervlakte, maar dat over een noodzakelijke meerprijs van het één ster-varken nog niets vastligt. Er wordt gedacht aan 1 vierkante meter per varken. Nota bene terwijl accountantsbureau Abab die oppervlakte beschouwt als de doodsteek voor de vleesvarkenssector. Uitgaande van de kosten en opbrengsten van de afgelopen drie jaar is volgens Abab bij een minimumoppervlakte van 1 vierkante meter per vleesvarken geen vleesvarkensbedrijf levensvatbaar.

Daarom is het eerst vooral belangrijk dat de principiële vraag wordt beantwoord of een kostendekkende meerprijs wordt gekoppeld aan de extra welzijnseisen.

Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn. Volgens het LEI kan voor 5 cent extra per kilo duurzaam worden geproduceerd. Uit dat extra bedrag is heel eenvoudig een boerentoeslag voor Beter Leven-vlees af te leiden.

Het is nodig dat Albert Heijn en de Dierenbescherming op de kortste termijn met een exact pakket regels komen. Laat AH precies vertellen wat hij wil en wat hij daar voor over heeft.

De boer heeft dan duidelijkheid over wat van hem wordt verlangd, over waar hij ja of nee tegen zegt.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Leo Tholhuijsen waarom moet de boer wachten op de uitslag van het overleg tussen AH en Dierenbescherming? Als boer zou ik graag mee aan die tafel zitten waar dit gesprek over regeltjes wordt gevoerd.
    zelfs jij als schrijver dezes wekt de boeren op verder te slapen tot de bel gaat en de scheidsrechter de regels brengt. Wanneer roepen jullie, journalisten, eens de boeren op mee te praten over hun eigen product en productie wijze maar vooral PRODUCT PRIJS. Het is blijkbaar normaal geworden dat de boer maar moet wachten wat er aan het eind van de dis van tafel valt voor hem.

Of registreer je om te kunnen reageren.