Home

Achtergrond

ZLTO Deurne vecht aanwijzing Natura 2000 aan

ZLTO-afdeling Deurne gaat de definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden rond­om Deurne aanvechten.

Dat zegt Helm Verhees, portefeuillehouder Natura 2000 van ZLTO Deurne. Volgens Verhees is er te weinig geluisterd naar de roep vanuit de sector. "Wij hebben heel vaak aangegeven dat we niet tegen de natuurgebieden zijn, maar dat we enkele aanpassingen wilden om het voor iedereen werkbaar te maken", legt Verhees uit.

"Daar is niets mee gedaan. Met deze invul­ling van de natuur wordt het vrij­wel onmogelijk om landbouw in het gebied te houden."

"Als de normen iets soepeler worden, kunnen natuur en land­bouw prima samengaan. Over ammoniak is nog geen duidelijk­heid, maar het staat vast dat dat een belemmerende factor wordt. We hadden verwacht dat er ver­standiger met deze beslissing werd omgegaan."

Volgens Verhees heeft de aan­wijzing van de Natura 2000-gebie­den ook gevolgen voor andere rondomliggendenatuurgebieden. "De Bult is een gebied hier in Deurne van 74 hectare. Dat is via een verbindingszone verbonden met de Deurnesche Peel. Ook de boeren rondom De Bult zullen hun bedrijf lastig kunnen hand­haven."

Tot 22 oktober is het mogelijk om bij de Raad van State in be­roep te gaan tegen de definitieve aanwijzing. Of dat de weg is die ZLTO Deurne wil gaan, is niet ze­ker, maar dat er stappen worden ondernomen staat vast volgens Verhees. "We laten het er niet bij zitten. We gaan in gesprek met het bestuur van de ZLTO en verwach­ten hun steun."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.