Home

Achtergrond

Werkgelegenheid daalt

De Nederlandse arbeidmarkt telde in het tweede kwartaal 72.000 banen minder dan een jaar eerder.

Daarmee lag de werkgelegenheid voor het eerst sinds eind 2004 lager dan in het vorige jaar. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

In vergelijking met het voorgaande kwartaal nam het aantal banen voor de tweede keer op rij af. In het tweede kwartaal waren er 55.000 banen minder dan in het eerste kwartaal.

In de periode van april tot en met juni waren er in totaal ruim 7,9 miljoen banen, bijna 1 procent minder dan een jaar eerder. Veruit de grootste daling trad op in de zakelijke dienstverlening waar het aantal banen met 83.000 afnam. De daling bestaat vrijwel geheel uit uitzendbanen. De uitzendbranche ving daarmee de eerste zware klap op van het banenverlies, stelt het CBS. Hierdoor bleef de daling van het aantal banen in andere bedrijfstakken zoals industrie, bouw, handel, horeca en transport relatief beperkt.

In de collectieve sector (overheid, onderwijs, gezondheidszorg en cultuur) nam het aantal banen nog met 58.000 toe. Dat kwam vooral de groei in de zorg, waar 38.000 banen meer waren dan een jaar eerder.

In vergelijking met het eerste kwartaal daalde het aantal banen met 0,7 procent. Dat is de sterkste krimp die ooit in een kwartaal werd gemeten. Het banenverlies is wel veel kleiner dan de krimp van de totale Nederlandse economie. Die ging met 1,1 procent achteruit in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

De lonen van de werknemers waren in het tweede kwartaal 2,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Dat is meer dan in het eerste kwartaal, toen de lonen met 1,7 procent toenamen. De stijging ligt echter lager dan de toename van 3 procent die gemiddeld in de cao's werd vastgelegd.

De loonkosten per arbeidsjaar, waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen, stegen eveneens met 2,6 procent. De werkgeverspremies voor pensioenen gingen omhoog, die voor werkloosheid en de zorgverzekering omlaag.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.