Home

Achtergrond

Wereldbank: klimaatprobleem snel aanpakken

Als ontwikkelde landen nu de handen ineen slaan, is het mogelijk het klimaatprobleem aan te pakken.

De kosten zullen hoog zijn, maar nog wel beheersbaar. Dit concludeert de Wereldbank het rapport World Development Report 2010: development and climate change. Bovendien kan dan de landbouw in ontwikkelingslanden beter op de kaart worden gezet en dat levert weer economische voordelen op.

Het rapport stelt dat ontwikkelingslanden zich op een duurzamere manier kunnen gaan ontwikkelen, maar alleen als rijke landen met financiën en technische assistentie over de brug komen. Het rapport waarschuwt dat de huidige financiële crisis geen reden kan zijn om het klimaatprobleem naar de achtergrond te schuiven.

De grootste gevolgen van de klimaatverandering worden zichtbaar in ontwikkelingslanden. Door gebrek aan bescherming zoals dijken hebben ze snel last van overstromingen. Daarnaast kan bij droogte het watertekort nauwelijks worden opgevangen. En dat heeft gevolgen voor de landbouw. Want door de wisselende weersomstandigheden en het gebrek aan middelen om daar op in te spelen, wordt het erg lastig om de landbouw in ontwikkelingslanden te intensiveren. De economische nadelen die daar aan kleven, wegen volgens de Wereldbank op tegen de kosten die nu gemaakt worden om het klimaatprobleem aan te pakken.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.