Home

Achtergrond

'Verlaging zuivelsteun logischer dan verhoging'

Het is eerder te verwach­ten dat de Europese Commissie de zuivelsteun niet verhoogt, maar de exportsteun juist verlaagt.

Zo­iets helpt de markt het meest. Dit menen zuiveldeskundigen dicht­bij de Europese Commissie in Brussel.

De Europese raad van land­bouwministers zal onderwerpen als verhoging van de veevoer­steun, aanpassen van de caseï­nesteun en extra exportrestitu­ties volgende maand opnieuw be­spreken. De koepels van de zui­velindustrie en handel, de organisaties EDA en Eucolait, zijn tegen verhoging van de vee­voer- en caseïnesteun, terwijl veel boerenorganisaties in de EU-lid­staten daar voor zijn. Ook lidsta­ten hebben ervoor gepleit. Vol­gens EDA en Eucolait helpen ge­noemde maatregelen niet om de zuivelmarkt te verbeteren.

De zuivelindustrie en de handel dringen er bij de Europese Com­missie op aan om het ingezette beleid voort te zetten. Wel zien ze graag dat de nu aanwezige inter­ventievoorraden nog even niet te­rugkomen op de markt.

Zou de zuivelmarkt verder aan­trekken, dan zijn EU-voorraden van de Commissie echter ook snel weer kwijt te raken, menen ze. Nu ligt ruim 280.000 ton magere melk­poeder in interventie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.