Home

Achtergrond 173 x bekeken

Verevening blijft mogelijk

EU-Lidstaten mogen zuivelquota op nationaal niveau blijven verevenen.

Maar quota, die lidstaten opkopen en in de na­tionale quotumreserve stoppen, tellen niet meer mee bij het natio­naal quotum. Door dat laatste wordt het nati­onale quotum eerder overschre­den, en moet dus eerder superhef­fing worden betaald. De heffing die correspondeert met de opge­kochte quota kunnen lidstaten ge­bruiken voor structuurverbete­ringen in de zuivelsector.

Het is een van de maatregelen die landbouwcommissaris Mari­ann Fischer Boel gisteren heeft voorgesteld om de noodlijdende zuivelsector te steunen. Het plan zou uit de koker komen van Duits­land, dat op die wijze de zuivel­productie wil afremmen.

Fischer Boel had eerder geop­perd de nationale verevening tij­delijk op te schorten. Bedrijven die hun individuele quotum over­schrijden zouden dan altijd su­perheffing moeten betalen, óók als de lidstaat als geheel binnen zijn nationale quotum blijft.

Voor de langere termijn wil de Commissie een werkgroep van deskundigen instellen, die gaat kijken naar de mogelijkheid van een wettelijk raamwerk voor con­tracten tussen melkveehouders en zuivelindustrie. Ook beziet de werkgroep of termijncontracten de zuivelprijzen doorzichtiger kunnen maken.

Het Europees Parlement (EP) keurde gisteren het Commissie­voorstel goed om de interventie­opkoop van boter en magere melkpoeder te verlengen tot fe­bruari 2010.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.