Home

Achtergrond

Vereenvoudiging vergunningen loopt vertraging op

De wet die de aanvraag van vergunningen makkelijker en goedkoper maakt loopt vertraging op.

De invoeringsdatum van 1 januari 2010 blijkt niet haalbaar. Minister Cramer (VROM) heeft invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met een aantal maanden uitgesteld. Er is extra tijd nodig om de wet- en regelgeving zorgvuldig te laten verlopen.

De Wabo is voor minister Cramer een belangrijke maatregel om het voor het bedrijfsleven gemakkelijker en goedkoper te maken om vergunningen aan te vragen. De Eerste Kamer heeft nu nog de Invoeringswet Wabo in behandeling. Daarna gaat de wet voor advies naar de Raad van State.

Ook de ontwikkeling van het ICT-instrument duurt langer dan verwacht. Met het uitstel van de invoering krijgen de gemeenten en provincies meer tijd om te oefenen.

De Wabo brengt ca. 25 regelingen samen die de leefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning, de zogenoemde Omgevingsvergunning.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.