Home

Achtergrond

Verburg: geen subsidie voor eiwitgewas

Landbouwminister Gerda Verburg is niet van plan subsidie te geven op de teelt van eiwithoudende gewassen.

Verburg antwoordt dit op vragen van de Partij voor de Dieren. De PvdD constateert dat Frankrijk 150 euro per hectare steun geeft om de teelt van eiwitgewassen te bevorderen. De PvdD vindt dit een verduurzaming omdat dan minder sojaimport nodig is.

Verburg is dat niet van plan, schrijft de minister. “Het ondersteunen van dergelijke teelten met overheidsgeld past niet bij de inzet die ik heb gekozen samen met de sector bij de invulling van artikel 68.” Dit artikel geeft lidstaten de mogelijkheid om maximaal 10 procent van de inkomenssteun te herverdelen, bijvoorbeeld voor innovatie.

Verburg ziet steun in Europees verband ook niet zitten. “Dit staat haaks op de lijn die recentelijk is ingezet. In Europees verband is afgesproken gewasspecifieke steun af te schaffen. Indien de teelt voldoende rendabel is, niet teveel teeltrisico’s met zich mee brengt en past in het teeltschema, zullen boeren zelf voor deze teelt kiezen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.