Home

Achtergrond 440 x bekeken 19 reacties

Verburg biedt melkveehouders weinig

LNV-minister Gerda Verburg had de melkveehouders, die vandaag protesteerden in Den Haag, weinig te bieden.

Verburg zei begrip te hebben voor de moeilijke situatie in de sector door de lage melkprijs. Tegelijk is ze niet van plan haar beleidslijn van quotumverruiming te verlaten. Circa zestig melkveehouders hadden zich aan het eind van de ochtend verzameld voor de Muzetoren, waar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zetelt. Daar blokkeerden ze de ingang met strobalen.

De actie was georganiseerd door de Dutch Dairymen Board (DDB), die zowel de NMa als het ministerie van LNV betitelt als de ’stromannen van handel en industrie’. DDB-voorzitter Sieta van Keimpema riep de NMa op haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan de onevenwichtigheid in de zuivelmarkt. "Boeren krijgen een slechte prijs, terwijl enkele multinationals zich verrijken."

Vervolgens togen de boeren naar het ministerie van LNV, waar ze te woord werden gestaan door minister Verburg. Nadat de minister elke aanwezige boer de hand had geschud, ging ze in op vragen van de DDB.

Verburg zei de melkuitrij-acties scherp af te keuren. "Mijn hart huilt als ik zie dat u melk uitrijdt over de velden en in de sloot laat lopen." De melkveehouders doen er volgens haar beter aan in overleg te treden met andere ketenpartijen en met de coöperatie waar ze lid van zijn. Daarbij hield ze de boeren voor dat de perspectieven voor de middellange termijn goed zijn, zeker als de concurrentiebelemmerende quota eenmaal zijn verdwenen.

Van Keimpema stelde dat nooit sprake zal zijn van eerlijke concurrentie op de wereldmarkt, omdat grond en arbeid elders nu eenmaal goedkoper zijn, en men daar minder strenge regels kent.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Boer Wijze,uit het Oosten(van NL.neem ik aan ),(?). Uw verhaal inclusief argumentatie is de moeite waard om te lezen,over na te denken en te discuseren. Ten eerste heb ik vastgesteld dat u een quotofiel bent! Ten tweede; houd u van Geld en Zekerheid! Ten derde wilt u graag een Beschermde markt! Over punt drie wil ik graag een nadere verklaring. Op de Politiek hoeft u niet te rekenen, die pakken dat HEETE HANGIJZER !!!, echt niet aan!, daar kunt u op rekenen! DDB is internationaal, maar nog niet machtig genoeg. Bovendien is er OOK tot nu toe GEEN EENHEID herkenbaar!!!. Geen saamhorigheid bedoel ik. Volgens mij is er slechts 1 oplossing. Zorg ervoor dat uw kostprijs onder de 25 cent per liter blijft! Dat is namelijk de gemmidelde prijs voor de Toekomst!,soms een beetje meer en soms een beetje minder! Des ondanks sta ik open voor betere ide -en!,maar ze moeten wel realiseerbaar zijn. M.vr.groet, Piet

 • no-profile-image

  verbaasde

  Er was eens een vrouw die Sieta heette die precies wist wat het beste voor ons was....................................................(hier staat het DDB plan)..............................................En we leefden nog lang en gelukkig...
  Mensen stop met geloven in sprookjes. De veehouderij is nooit gemakkelijk geweest en zal dat ook nooit worden. Je moet er echt je best voor doen. Daarom vind ik het misschien wel zo'n prachtig vak.

 • no-profile-image

  geen boer

  Een individuele melkveehouder heeft geen marktmacht, daarom zal hij alleen in geval van een iets grotere vraag dan aanbod een redelijke prijs krijgen. Immers, in die verhouding neemt een afnemer van eenieder die het product heeft met graagte af. Wanneer deze verhouding ook maar iets verandert, wordt hij direct enorm gestraft door de vraagkant, zij hebben immers wél marktmacht. Dit hebben we het afgelopen jaar gezien. Net als bij olie kan een kleine verschuiving van de verhoudingen in deze inflexibele markt (ook een oliebron kan niet zomaar dicht, hier heb je ook te maken met een inflexibel productieproces met overwegend vaste kosten) enorme prijsschommelingen tot gevolg hebben, en deze zullen in een open markt maximaal benut worden door de sterkste marktpartijen, in ons geval dus níet de individuele boer. Deze is gebaat bij een constant klein tekort aan melk, dat m.i. alleen met een vorm van productiecontrole te bereiken is.
  Voor wat betreft de europees gezien relatief grote export van NL naar derde landen, het is helemaal niet gezegd dat deze wegvalt, de perspectieven zijn wat dat aangaat niet slecht. Wel zal dit in meer of mindere mate afhankelijk zijn van exportrestituties, net zoals nu. Wat is het alternatief: u wordt speelbal van voor u onbeïnvloedbare marktkrachten die níet aan uw portemonnee denken enerzijds, en anderzijds de politiek welke u inkomenstoeslagen “op basis van maatschappelijke prestaties” wil toestoppen. Maar dan wel netjes opzitten en pootjes geven hè? Een weinig aanlokkelijke toekomst…. Dus, sluit u aan bij het front tégen liberalisatie, aangevoerd door F en D. Van onze minister hoeft u niks te verwachten, maar hun ministers kunnen wel eens belangrijker zijn voor uw toekomst dan u denkt.
  Anders; kijk eens naar emigratie.

 • no-profile-image

  geen boer

  Ieder preekt voor eigen parochie en dat is ook heel normaal. In dit topic hebben we het over de toekomst van de EU melkveehouder en meer specifiek de Nederlandse. Het punt dat ik de afgelopen dagen graag wilde beargumenteren is dat naar mijn mening melkveehouders in Nederland onvoldoende inzien dat voor langere tijd produceren voor de wereldmarkt voor velen van hen niet weggelegd zal zijn. Ik lees naar mijn mening teveel reacties in de trant van ‘na regen komt vast wel zonneschijn’ zonder daarbij aan te geven om welke redenen precies die zonneschijn verwacht wordt. Zoals eerder betoogd wordt je hier speelbal tussen de markt welke lagere en lagere prijzen verlangt, en politiek/samenleving die hogere eisen en/of meer beperkingen stelt, terecht of niet. Tel daarbij de lasten die velen aan de broek hebben, en ik kan geen andere conclusie trekken dan dat het leeuwendeel enorm geholpen zal zijn wanneer de huidige situatie min of meer voortgezet wordt. Ik kan de politiek ook niet voorspellen, maar het lijkt mij niet onmogelijk dat aanhoudende harde boerenacties door heel Europa wel degelijk een uitstel van de liberalisering tot gevolg kunnen hebben. Verschillende machtige EU landen zijn al tegen ‘2015’, en ik vraag me af waarom Fisher-Boel toch redelijk onverwacht stopt. Zou zij achter de schermen het Brusselse krachtenveld hebben zien veranderen?

  Het restitutiesysteem is er trouwens altijd nog geweest hoor, alleen is er van pakweg maart 2007 tot januari 2009 niks toegewezen vanwege onvoldoende of helemaal geen belangstelling. Vanaf januari 2009 en vooral de laatste 3 maanden is er flink gebruik van gemaakt tegen verhoogde bedragen, naar mijn weten zonder oorlogshandelingen!

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Het verbaast me dat er zulke nietszeggende reacties worden geplaatst. Probeer dingen te argumenteren, dit maakt de discussie een stuk interessanter Verbaasde Lezer. Loze woorden kun je niets mee dat helpt ons niet verder.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Zo is het meneer vd Zanden. Gelijke Monniken,gelijke kappen! Wij verkeren in crisistijd. Alleen als het aanbod minder wordt dan de vraag,zullen de prijzen stijgen. Daarom heb ik maar 1 advies Melkproducenten, jullie moeten het met elkaar eens worden en ieder voor zich bekijken, hoe jullie de kosten kunnen verminderen!

 • no-profile-image

  Veehouder

  Boeren die de melk laten lopen omdat ze volgens de DDB te weinig geld voor de melk krijgen zijn zielige boeren. Dit is althans de mening van veel boeren daar ik de laatste week mee heb gesproken. Geen enkele boer bij ons in de buurt staat achter deze actie, ze willen allemaal wel een hogere melkprijs maar je moet reeel blijven. Je moet nu even door de zure appel heen bijten en geen onverantwoorde investeringen doen.
  Vette jaren worden gevolgd door magere jaren, dat weet je als ondernemer. Kun je hier niet tegen dan moet je geen eigen bedrijf hebben maar medewerker worden.

 • no-profile-image

  Hans

  Wij, braziliaanse boeren, maakt het niet veel uit of de Europese markt vrij wordt of niet. Eén ding, als je de markt open zet voor export naar derde landen, moet je de markt ook openzetten voor import van derde landen. Exportrestituties worden door ons als een orlogsverklaring gezien en zullen ook zeker aangevochten worden bij de WTO.
  En daar heben we al heel wat succesen mee geboekt, de laatste was op de gesubsidieerde amerikaanse export van katoen. Als jullie niet voor wereldkostprijs kunnen melken, moet je er maar niet aan meedoen, laat dat maar over aan boeren uit "ontwikkelings" landen, die kunnen het wel. Sluit de Europese markt dan af, en hou je productie binnen je eigen grenzen, En of je dat via een quotum systeem wilt doen of niet, is dan geen item meer. of de marktwerking ligt bij de produktprijs of bij de quotumprijs. Pijn doet het toch!!!

 • no-profile-image

  geen boer

  Verburg kan in haar eentje idd ook niks, het gebeurt ook niet in Den Haag maar in Brussel. Daar kan men wel degelijk marktordenende instrumenten handhaven indien daartoe een gekwalificeerde meerderheid beslist. En dat andere sectoren ook wel geholpen willen worden (ofwel; ook in een meer gereguleerde markt willen zitten) is waar, alleen dat is in het verleden praktisch veel moeilijker invulbaar gebleken, melk moet verwerkt worden en dat biedt een goed handvat voor productiecontrole. Bottom line wat mij betreft: de gemiddelde individuele europese veehouder is gebaat is bij een vorm van productiecontrole (argumenten zie hieronder), en hij/zij heeft weinig heil te verwachten van de wereldmarkt. Deze heeft lusten en lasten, echter de individuele veehouder zal m. i. onevenredig te maken krijgen met de lasten en slechts beperkt de lusten kunnen genieten. Die blijven voornamelijk bij de upstream verwerking/vermarkting. Ander punt, NL melkveehouders toon eens een beetje solidariteit met de europese acties, die gaan echt wel iets voor u opleveren. Wat is er mis met opkomen voor je eigen toekomst?

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Nederland fixeert zich te veel op de wereldmarkt (een oneerlijke markt met een oneerlijke prijs). Die wereldmarktprijs is altijd laag. Om hier te kunnen overleven is het noodzakelijk dat de grondstofprijs melk in Europa laag is. Mijn indruk is dat de grote cooperaties zoals friesland campina en Arla hier een groot voorstander van zijn. Nederland exporteert Netto 20% van zijn melkafzet buiten europa. Met een lage grondstofprijs kunnen deze fabrieken goede resultaten boeken ten opzicht van de cooperaties die gericht zijn binnen Europa. Europa zelf exporteert Netto 4% naar de wereldmarkt(veel landen in europa importeren zelfs). Het is niet verwonderlijk dat onze buurlanden zeggen, moeten we voor die 4% export buiten europa deze lage melkprijs accepteren om te kunnen concureren. Dan liever 4% minder produktie met een eerlijke prijs waar van te leven valt.

  80 % van de Nederlandse melk wordt binnen Europa (incl Nederland) afgezet. Europa zelf exporteert netto ongeveer 4% naar de wereldmarkt.

  Wanneer de liberalisering volledig wordt toegelaten konden we ook binnen de europese exportmarkt wel eens flink terrein gaan verliezen. (Europese landen mogen dan meer produceren en ook de importen van buiten Europa zullen gestaag toenemen). Het uitbreiden naar grote megastallen in ons kikkerlandje zal tot veel weerstand gaan leiden. En het zal moeilijk zijn de produktie van melk op te schalen, door toenemende vraag naar voer, grond en mestafzet.(de kosten van quota vervallen maar zullen dus op een andere plek worden neergelegd maar worden in elk geval niet minder)

  In feite moeten we onze buurlanden erkentelijk zijn dat zij opkomen voor regulering van de melkproduktie. Nederland heeft hier als een van de weinig europese landen het eerste baat bij.

  Wanneer we door de liberalisering ook de export binnen europa verliezen dan blijft inderdaad zoals verburg zegt geen melkveehouder meer over.

  Mijn indruk is dat de grote cooperaties streven naar een grote omzet met een lage grondstofprijs. goed voor de cooperaties die exporteren buiten europa en het zo net iets beter kunnen doen dan hun collega cooperaties. Maar slecht voor de binnenlandse europese markt. Slecht voor mens dier en milieu. Het melk uitrijden is misschien niet acceptabel. Maar een miljoen liter melken en 500.000 liter hiervan gratis weggeven, zet ook geen zoden aan de dijk. Melk verpoederen voor de derde wereld is een prima idee. Het zou mooi zijn dat alle boeren standsorganisaties incl NZO en zuivelcooperaties zich hier voor in gaan zetten.

 • no-profile-image

  Koeieboer.

  Beste Wijzen,uit het Oosten, hebben jullie al een vereniging opgericht? Vanaf welke punten,willen jullie de Europese melkveehouders aansturen? Bij voorbeeld Duitsland is Groot ! ,willen jullie dan in elke Deelstaat (Bundesland)een centraal punt maken? Verwachten jullie ook een financiele bijdrage van de leden? Wanneer maken jullie het adres bekent van de Hoofdcentrale? M.vr. groet,van een verontruste boer uit het oosten.

 • no-profile-image

  gert

  Krokodillentranen van Verburg,zij kiest voor de natuur,laat de NMA maar inbinden ,ze hebben de boeren de handen op de rug gebonden,dat heet liberalisatie van de markt,je reinste hypocrisie,de supermarkten hebben ze de macht gegeven om de prijzen te dicteren

 • no-profile-image

  verbaasde

  Behoud quotering kan alleen met potdichte grenzen voor goedkopere invoer. Dit is niet meer zo, de wereldwijde trend is ook anders. Het klinkt sympathiek maar staat ver van de werkelijkheid af. De lage prijzen en de stijging die we nu zien zijn het gevolg van de open grenzen. Voor een land als nederland met veel (een kleine 30%) export naar buiten de EU is dit belangrijk. U gelooft toch zelf ook niet dat de andere EU landen die 30% van de nederlandse zuivel extra gaan importeren? Dat zal dan dus tot zeer hoge quotumkortingen moeten leiden. Dan drukken die hoge vaste kosten nog zwaarder door.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Wat moet Verburg anders, als ze de melkveehouders de helpende hand geeft dan zal er ook iets gedaan moeten worden voor die andere sectoren waar het water inmiddels over de oren staat zoals de varkenhouderij maar ook de glastuinbouw Als alleen de melkveehouderij geholpen word dan word de kloof tussen de melkveehouderij en alle andere sectoren nog groter

 • no-profile-image

  geen boer

  Heren melkveehouders, u heeft als individuele producent geen enkele invloed op uw verkoopprijs. U heeft een productielijn die slechts zeer langzaam in volume wijzigen kan, en waarvan de kostenstructuur zich grotendeels in de vaste sfeer bevindt. Hier bovenop is in de meerderheid van de gevallen dit uw enige product. U ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met wetgeving die u in allerlei aspecten van de bedrijfsvoering beperkt, danwel kostenverhogende investeringen oplegt. De samenleving en daarmee de politiek verlangen dit van u. Ik als boerenzoon en ondernemer in de agrarische wereld (maar geen boer) begrijp werkelijk de huidige minister, LTO en met hen vele melkveehouders niet dat zij, in een dergelijke productieomgeving, voor de wereldmarkt willen gaan produceren. Het is mij wél duidelijk waarom zuivelverwerkers en supermarktketens dit willen; zij zijn van een goedkope, stabiele en hoogkwalitatieve melkaanvoer verzekerd. Mensen, de recente quotumverruiming, vurig gewenst door de LTO en daarmee onze minister die geen eigen visie heeft maar volledig op LTO’s kompas vaart, heeft al een compleet verkeerd signaal richting markt gegeven met voor u desastreuze gevolgen. Dit wordt dan uw toekomst! Ik herinner mij nog de periode van vóór quotering; ja je kon melken wat je wilde, er was zelfs WIR, maar de levensstandaard van de gemiddelde melkveehouder was maar zeer laag. Vergelijk dat eens met nu! De gecontroleerde productie en de daarmee samenhangende stabiele en redelijk goede prijzen hebben meer welvaart gebracht. Tevens heeft het de EU dure interventies en bijbehorende opslag (ja daarom werd er gequoteerd, weet u het nog?) bespaard, welke zeker terug gaan komen bij verdere liberalisering, je zag het de laatste 6 maanden alweer een beetje. Ik garandeer u; de melkprijs zit het snelst in de lift wanneer in Brussel een gekwalificeerde meerderheid zich uitspreekt vóór continuering van het huidige quoteringssysteem. Dus, laat van u horen, nú is het moment, kijk maar wat er in Europa gebeurt. Tenslotte: de OPEC landen zijn toch ook niet gek?

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Je moet rekenen dat je voor de wereldmarkt op flinterdunne marges moet gaan werken en hele grote omzetten draaien. Vele slechte jaren met af en toe een piek(zie varkenshouderij) De kapitaal-risico's met daarbij de zorg over de enorme levende have staat in geen verhouding met de marginale marges op de melk die je produceert. Daarbij moet je je afvragen of vraag en aanbod ooit bij elkaar komen te liggen. De overheid zal dat risico niet willen nemen. Er moet altijd genoeg voedsel voorradig zijn. Wanneer een tekort dreigt of ontstaat, zal de overheid ingrijpen om dit te voorkomen. Voedsel tekort kan niet mag niet. Ik blijf erbij, we zitten niet op pieken en op dalen te wachten, zeker niet in de voedingsindustrie. Melk is een primaire levensbehoefte net als zorg en veiligheid. Daarvan moet altijd genoeg zijn daarom is het ook geen eerlijk marktprodukt. Om een goede voedsel voorraad te kunnen garanderen, (Ook bij catastrofes ) zal er een vorm van regulatie moeten zijn in combinatie met een geringe mate van interventie. Melkveehouders in Europa zijn gebaat bij een zekere mate van continuiteit. Dat brengt rust en perspectief. Als individuele melkveehouder kun je vraag en aanbod niet reguleren. De vele melkveehouders in europa moeten centraal worden aangestuurd in de produktie van melk.

 • no-profile-image

  wie

  Ziet niemand dan dat je niemand de schuld kan geven van dit zuivel debacle? Wij boeren geven de cooperaties en Verburg de schuld. Die geven Fischer Boel de schuld, die geeft de WTO de schuld.... en wie is de WTO? niemand minder als de hele wereld!! Iedereen probeert iets te verdienen in deze wereld... Inclusief de rest van de wereld buiten NL. De onzichtbare hand van geld heeft ons allemaal in de macht. Nu worden handelsbelangen boven een gezonde voedselproducerende sector gezet.

 • no-profile-image

  verbaasde

  @Wijzen uit het Oosten, Oosten . Op diverse topics heb ik serieus gereageerd met argumenten, feiten etc. Maar bij de voorstanders van de NMV-DDB plannen zie ik steeds dezelfde argumenten terugkomen. Vandaar mijn misschien flauwe ludieke inbreng in mijn eerdere reactie op dit item. Inhoudelijk blijf ik erbij dat de NL veehouders beter af zijn zonder quotum. Met name vanwege het grote aandeel melk dat naar landen buiten de EU gaat. Collega's binnen de EU zullen nooit meer korten dan tot hun land zelfvoorzienend is. (zie de reactie van Italie in het verleden) In Nederland zullen dus draconische quotumkortingen nodig zijn om het Canadese model te laten werken.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @geen boer. Kijk eens terug naar het melkprijzenoverzicht. Vanaf 2001 (toen ca. € 0.32) heeft er een dalende lijn plaatsgehad tot en met 2006. Zónder quotumuitbreiding. In 2007 en 2008 hadden we hoge(re) prijzen en vanaf 2009 zakt de zaak in elkaar. En om dan gemakshalve de jaren 2001/2006 maar even te vergeten en te propageren dat quotering de oplossing zou zijn gaat me toch wat ver. Iedereen is blijkbaar vergeten dat in 2006 een overgrote meerderheid van de Nederlandse melkveehouderij inmiddels inzag dat de (kosten van) quotering inmiddels meer lasten dan lusten met zich mee bracht. En om dan nu weer terug te grijpen naar behoud van quotering geeft toch echt blijk van een korte termijn geheugen óf, nog erger, blij maken met een dode mus.
  Toch nog een vraag; zoals je aangeeft ben je geen boer. Maar je opmerking dat ieder preekt voor eigen parochie maakt me een beetje nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag voor welke parochie jij dan eigenlijk preekt?

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.