Home

Achtergrond

Uitblijven garantieregeling 'flauwekul'

Minister Verburg moet voor het eind van deze week dui­delijkheid verschaffen over de ga­rantieregeling voor de glastuin­bouw.

Dat vindt Janneke Snijder, Tweede Kamerlid voor de VVD. De regeling zou vandaag opera­tioneel moeten zijn, maar minis­ter Verburg wacht nog altijd op fiat van de Europese Commissie, die de regeling toetst aan staats­steun. ”Flauwekul”, betitelt Snij­der die argumentatie. ”Andere lidstaten wachten ook niet met toetsing; die doen dat achteraf. Verburg is veel te behoedzaam.”

Snijder diende op 1 juli een mo­tie in om de garantieregeling voor het MKB te verbreden voor de agrarische sector. Die motie werd kamerbreed aangenomen met als voorwaarde dat die 1 september effectief zou moeten zijn. Door het zomerreces heeft dat vertra­ging opgelopen. Deze regeling moet banken een garantie van 50 procent voor nieu­we bankleningen bieden, van mi­nimaal 1,5 miljoen euro en maxi­maal 50 miljoen euro.

LTO Glaskracht-voorzitter Nico van Ruiten wil niet zeggen dat de regeling te laat komt, maar vreest het ergste. Telers van seizoens­matige producten als paprika zul­len de eerste zijn die plantmateri­aal moeten bestellen. ”Dat doen ze doorgaan in de eerste week van september.” Het is volgens Van Ruiten nog steeds niet duidelijk wanneer de Europese Commissie de toetsing van de regeling afrondt. In juli, toen minister Verburg zo’n rege­ling toezegde, vreesde hij al dat het zomerreces roet in het eten zou gooien. Ook hij ziet daarom liever dat Verburg de regeling di­rect effectueert en pas achteraf toetst. Zolang er geen kredietfaci­liteit operationeel is, zijn tuinders aangewezen op de coulance van hun bank. Eerder zei Rabobank al zich coöperatief op te stellen.

De bank bekijkt per bedrijf naar mogelijkheden als een over­bruggingskrediet en uitstel van aflossing. Volgens Van Ruiten is dat goed, maar niet toereikend. ”Tot nog toe wordt er nog steeds gefinancierd. Maar daar komt een eind aan als grote rekeningen be­taald moeten worden voor energie en plantmateriaal. Dan heb je het over bedrijven die normaal toe­komstbestendig zijn.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.