Home

Achtergrond 176 x bekeken

'Te weinig steun voor milieuinvestering'

De overheid heeft een slecht klimaat geschapen voor in­vesteringen in milieubesparende technologieën.

Dat stelt Hans Grünfeld, directeur van de Ver­eniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Klimaatdoelstel­lingen worden daardoor mogelijk niet gehaald.

Volgens Grünfeld investeren bedrijven nauwelijks of niet in milieubesparende maatregelen. ”Deels komt dat door de economi­sche recessie. Veel bedrijven pro­beren louter te overleven.”

Een groter en structureel pro­bleem is de overheid, aldus Grün­feld. ”Die doet soms alsof bedrij­ven niet willen investeren, maar dat is pertinente nonsens. Ieder­een is zich er terdege van bewust dat energie onherroepelijk duur­der wordt, en dus het verbruik ef­ficiënter moet worden ingericht.” Grünfeld vindt dat het over­heidsbeleid te weinig ondersteu­ning biedt. ”Bovendien heerst een gebrek aan historisch besef. Neem de warmtekrachtkoppeling (WKK). Eerst wordt deze onder­steund, dan wordt alle steun afge­schaft en daarna wordt steun on­der voorwaarden geboden.” De overheid kan bedrijven ook on­dersteunen door de kosten te ver­lagen. Wat Grünfeld betreft krijgt de industrie dezelfde vrijstelling van grondwaterbelasting die boe­ren genieten. ”Boeren gebruiken veel meer grondwater, maar juist de industrie betaalt de belasting.” De maatregel dient maar één doel: het spekken van de staatskas. Het heeft met een beter milieu echt niets te maken.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.