Home

Achtergrond

'Subsidies direct aan teler uitkeren'

Investeringssubsidies voor de glastuinbouw moeten di­rect aan telers worden uitgekeerd.

Volgens Cees Ruhé, voorzitter van LTO Noord Glaskracht Drenthe/ Groningen, heeft subsidie via be­lastingaftrek geen zin als telers geen winst maken. "Voor tuin­ders is het momenteel wel heel moeilijk om winst te maken." Ruhé signaleert dat de glastuin­bouw aan steeds zwaardere eisen moet voldoen op het vlak van mi­lieu, energie en arbeidsvoorwaar­den. "Dat vraagt om investerin­gen, maar met een lage solvabili­teit is het lastig investeren," zegt hij in Nieuwe Oogst.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.