Home

Achtergrond 216 x bekeken

'Stop subsidie techniekinnovatie'

Het huidige beleid van stimulering van technologi­sche innovatie in de glastuin­bouw moet op de schop.

Volgens Meiny Prins, directeur van toele­verancier Priva, dreigen nieuwe innovaties niet te landen in de praktijk. Met de huidige afzetcrisis dreigt innovatie in de glastuinbouw te stokken. De teeltbedrijven heb­ben geen investeringscapaciteit meer. Het beleid van stimulering van innovaties mist daardoor het doel, zo betoogde Prins op een duurzaamheidssymposi­um in Rijsburg.

Volgens Prins kan de huidige telersmarkt de stroom innovaties niet aan. "Er is zoveel ontwikkeld de laatste jaren. Er is tijd nodig om in de praktijk ingebed te ra­ken. We moeten eerst leren hoe we met deze techniek zo goed mo­gelijk omgaan." Het stoppen van het stimule­ringsbeleid hoeft Priva niet direct te raken. "Het sectorbelang staat hierbij centraal. Als de teelt het niet overleeft, hebben we daar als bedrijf geen baat bij. Ik zeg ook niet dat alle projecten moeten worden stopgezet." Volgens de topvrouw van het jaar liggen er genoeg nieuwe tech­nieken op de plank. "Er zijn vol­doende innovaties die er de ko­mende tijd toe gaan doen. Er is al veel getest en komend jaar zullen we daarvan de effecten wel zien."

De meeste innovaties zijn kost­prijsverlagend en onvoldoende gericht op meerwaarde, denkt Prins. Ze stelt voor de huidige sti­muleringsgelden om te buigen naar zaken als productvernieu­wing en marktbenadering. Hier heeft de sector in de huidige afzet­crisis het meeste baat bij. Zo lig­gen er kansen voor lokale produc­tie in het buitenland.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.