Home

Achtergrond

Statencommissie Ruimt bezoekt Duin- en Bollenstreek

De Statencommissie Ruimte van de provincie Zuid Holland heeft vorige week een werkbezoek aan de Duin- en Bollenstreek gebracht.

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek had de Statencommissie daarvoor uitgenodigd, omdat men zich zorgen maakt over zowel het bollenlandschap als de graslanden, die onder druk staan door ingrijpende herstructureringsplannen in het gebied.

Dit jaar worden de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG), de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland (RSV) en de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland vastgesteld. Daarbij spelen factoren een rol als: herverkaveling van bollengebieden, nieuwe woningbouwlocaties, aanleg van nieuwe wegen, bedrijventerreinen, kassen en recreatiegebieden.

Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek vond dit een mooie gelegenheid om de provinciale politici van dichtbij te laten kennismaken met het gebied waarover zij samen met de gemeenten besluiten nemen. De dertien Statenleden kregen een uiteenzetting over de geschiedenis van het karakteristieke landschap van de Duin- en Bollenstreek. De natuur en de mens hebben dit landschap in de loop der eeuwen gevormd tot een afwisselend landschap van bollenvelden, graslanden en restanten van de oude binnenduinen, oude wegen en waterlopen, dorpen, kastelen, landgoederen en bollenerfgoed. De bodem is bepalend geweest voor de functie van de gronden. Op de afgegraven strandwallen (binnenduinen) ontstonden de dorpen, vond tuinbouw en later bollenteelt plaats, op de strandvlaktes daartussen is vooral veehouderij te vinden.

Deze logische opbouw kan verstoord worden door het compenseren van bollengronden en natuurgebieden op andere locaties. Doordat er in de Duin- en Bollenstreek permanent gebrek aan ruimte is, dreigen karakteristieke landschappen tegen elkaar uitgespeeld en tegen elkaar weggestreept te worden. Daardoor komt de herkenbaarheid van het landschap in gevaar. Het Platform Landschap Duin- en Bollenstreek hield een pleidooi om bij deze veranderingen voorzichtig en met verstand van zaken om te springen met de diverse landschappen en de bodem bepalend te laten zijn voor het toekomstig gebruik van het landschap.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.