Home

Achtergrond 193 x bekeken

Sector niet gevrijwaard van bezuinigingsoperatie

Door boeren en tuin­ders veelgebruikte subsidierege­lingen en fiscale vrijstellingen gaan mogelijk op de schop.

Hoe­wel de sector niet op de lijst ter­reinen staat waarop het kabinet flink wil bezuinigen, blijven land­en tuinbouw niet gevrijwaard. Vrijdag heeft premier Balke­nende de werkgroepen benoemd die komend halfjaar voorstellen moeten formuleren om de over­heidsfinanciën uit het slop te trekken. Twintig commissies gaan aan de slag met de opdracht 20 procent aan besparingen te re­aliseren. De uitkomsten worden in het voorjaar met de Tweede Kamer besproken.

Voor de land- en tuinbouw staan klimaat- en energie-instrumenten als de Stimuleringsregeling Duur­zame Energie (SDE), Milieu-in­vesteringsaftrek (MIA) en Wille­keurige afschrijving milieu-in­vesteringen (Vamil) op het spel, zo blijkt uit een brief van Balke­nende . Ook de gunstige fiscale be­handeling van rode diesel komt ter discussie te staan. Daarnaast wil het kabinet de zwaar bevoch­ten afspraken met de sector in het klimaatakkoord heroverwegen.

Op het gebied van natuur wordt eveneens bezuinigd. Hieronder valt niet alleen de Ecologische Hoofdstructuur, maar vallen ook investeringen in onder meer land­schap, bodem, water en recon­structie. Dat de uitgaven op al deze gebieden straks ook daad­werkelijk worden terugge­schroefd, moet nog blijken.

In een reactie zegt LTO-voorzit­ter Albert Jan Maat de noodzaak om te bezuinigen onderschrijft. "Maar wij zullen er scherp op let­ten dat het ondernemerschap in beeld blijft", stelt hij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.