Home

Achtergrond 61 reacties

Schenk: grote meerderheid melkveehouders achter LTO

De grote meerderheid van melkveehouders die lid zijn van LTO staat achter de LTO-visie op het zuivelbeleid en moet niets hebben van de melkacties van DBB en EMB.

Dat heeft voorzitter Siem Jan Schenk van de landelijke vakgroep rundveehouderij van LTO vanochtend gezegd op een persconferentie in Den Haag. "LTO-melkveehouders zijn tegen het dumpen van melk’", aldus Schenk. Hij voegde er een oproep aan toe om met de acties te stoppen omdat die slecht zijn voor het aanzien van de gehele melkveehouderij.

Over deze acties wilde hij verder geen oordeel uitspraken. Wel constateerde hij een fundamenteel verschil van opvatting over het zuivelbeleid tussen LTO en de DBB.

De LTO-vakgroep is begonnen aan zijn jaarlijkse bijeenkomsten met leden. Uit de eerste drie bijeenkomsten met in totaal een 400 leden trekt Schenk voorlopig de conclusie dat een grote meerderheid achter het beleid van LTO staat, zeker als het gaat om het lange-termijnbeleid. Ongeveer 20 tot 30 procent is het daar niet mee eens, maar vrijwel niemand daarvan steunt de acties, zegt Schenk.

Schenk gaf toe dat de Europese actievoerders nu wel kunnen claimen dat ze een extra vergadering van de Europese landbouwministers op 5 oktober a.s. hebben geforceerd. "Ze zullen wel zeggen: kijk het werkt. Maar de agenda van die vergadering is niet hun actielijst", aldus Schenk. Hij doelt er op dat Frankrijk en Duitsland, die om die extra vergadering hebben gevraagd, nieuwe interventiemaatregelen op de zuivelmarkt aan de orde willen stellen. DBB en EDB zijn juist tegen interventie en willen beperking van de productie.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  M.B.

  Het lijkt alsof LTO nu echt bang wordt leden te gaan verliezen. Afgeven op de concurrent is iets waartoe de NMV en DDB zich nooit verlaagd hebben. Jammer dat LTO ook geen enquete durft te houden! De NMV vraagt haar leden tenminste wat zij vinden, dmv een enquete. LTO is daar te arrogant voor. Zij hebben nog nooit onze mening gevraagd, altijd denken zij te weten wat goed voor ons is! Al jaren is LTO de feeling met haar leden kwijt. Met kritische leden kunnen ze niet omgaan. Tja en hoe gaat dat spreekwoord ook al weer: wie zaait mag oogsten! Constant voorop lopen qua milieu-eisen heeft gemaakt dat wij veel te hoge kostprijzen hebben voor onze producten. En wat zijn we opgeschoten met hun pleidooi voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wie kan daar van eten? Mijn kinderen niet. Wat moet ik met verbreding met een bedrijfstak als melkveehouderij hebt, waar je vaak weken van 60-70 uur maakt? LTO zet in op quotumafschaffing. LTO wil dat elke melkveehouder zijn grond verkoopt om een giga-stal neer te kunnen zetten. Maar die is over 20 jaar niks meer waard en waar moet een ondernemer dan van leven, als ie geen grond heeft voor zijn oudedagvoorziening? Mááárrr...ik moet zeggen: een leuk plan wat LTO samen met de Rabobank bekokstoofd heeft!

 • no-profile-image

  ex lto lid

  Hoe kun je nou zeggen dat je de meerderheid hebt als er maar 200 man komt en je vervolgens niet wilt laten stemmen.

 • no-profile-image

  arie

  algemeen bekend is dat in slechte tijden minder boeren stoppen als in goede tijden, mede doordat er een hoger prijsniveau is te behalen in goede tijden, dus de buurman verkoopt in btere tijden, even doorbijten dus

 • no-profile-image

  Boerin

  Hoewel het natuurlijk onzinnig is dat wij voor op termijn voor circa 25 cent melk mogen leveren. (1983 was 76 gulden- cent) terwijl de afgelopen 25 jaar alle kosten fors zijn gestegen. Besef ik dat er we niet onderuit komen. Graag zou ik een eerlijke toekomstvisie van LTO horen, hoe we moeten overleven als de remmen los gaan en we elkaar binnen afzienbare tijd eronder melken. Iedereen gaat er vanuit dat zijn buurman stopt, maar dat is natuurlijk lang niet zeker. daarom blijft het moeilijk de kostprijs als maar te verlagen.

 • no-profile-image

  lambert

  anne ik heb het niet over de nmv of ddb ik ben daar ook geen lid van . maar over de lto die volgens mij geen goede koers vaart zo . ik snap dat het moeilijk is om iets aan de melkprijs te doen maar schenk probeert ook helemaal niets . het zijn in grote lijnen jaknikkers met een goed loon en er zijn nog veel meer dingen waar ik me aan erger bij lto maar daar ga ik verder niet op in . ps meningen verschillen .ik ben al een aantal jaren van de lto af bevalt goed en ik weet dat er dit voorjaar veel leden bedankt hebben

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Wijzen,uit het Oosten, van NL. U of jullie, willen een markt regulering voor de hele EU. Wij produceren liever 500.000. kg. melk voor 40 cent, dan 1.000.000. kg. voor 25 cent, dat begrijpt u/jullie, ook neem ik aan. Waarschijnlijk vinden wij heel veel melkproducenten die dat ook willen!!! Voor de meeste ondernemers gaat het uiteindelijk om het netto RESULTAAT!!!. Doet u/jullie, eens een voorstel hoe wij dat gaan ORGANISEREN.

 • no-profile-image

  anne

  Lambert, Ik heb vernomen dat er de afgelopen maanden niet veel opzeggers waren bij LTO. LTO doet daar overigens ook niet geheimzinnig over, een keer per jaar publiceren ze dat exact. Ook de SER doet dat regelmatig, waarbij de laatste cijfers wel heel pijnlijk waren voor NMV. Los daarvan hoop ik dat niet alleen ledenverloop bepalend wordt voor stellingnames. Het gaat erom dat je een rationele koers vaart die goed valt te verdedigen. Meewaaien met iedere opportunistische wind hoort daar niet bij.

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Wat een sukkel die Schenk. Hij was in een zaaltje dronk in de pauze een kop koffie met enkele leden en trok zijn conclusie. Vervolgens begon hij zijn persoffensief tegen de melkveehouderij.
  De vakbonden deden tenminste een onafhankelijk onderzoek. Resultaten die dat oplevert liegen nooit. 70% van de melkveehouders is voor een gereguleerde melkmarkt en meer dan de helft is bereid minder te melken voor een kostendekkende prijs.
  Kom op Schenk wees een vent en gedraag je als melkveehouder en niet als bestuurder

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  leer nu maar omgaan met het feit dat de prijzen gaan schommelen, dit gejank zet alleen maar kwaad bloed.
  wij als akkerbouwers zijn niet anders gewend, vanaf 87 hebben julie nooit een jaar verlies geleden, nu een keer een slecht jaar en je staat te janken, en die onderzoeken van sieta zijn ook niet erg onafhankelijk. niet meer zeuren en de kop er voor.

 • no-profile-image

  veehouder

  De lto visie wordt van bovenaf gedicteerd.

 • no-profile-image

  Boesje

  20 tot 30% is het niet met het LTO beleid mee eens is zijn schatting. Net als in 2002 was ook zijn schatting dat 70 % voor afschaffing van quotering was. In beide gevallen is er iet officieel gestemd. Ik heb mijn bedenkingen.

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Beste melkboer overijssel,
  "t is jammer dat uw reactie zo weinig onderbouwd is met argumenten. Hoezo 50% inleveren van Quotum. Als er quotum ingeleverd moet worden zal dat evenredig gebeuren. Waarom zou Nederland daar alleen voor op moeten draaien.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Iets waar te veel van is, kun je niet verkopen. Er is te veel melk. Was de quotumverruiming niet gekomen, hadden we ook niet meer kunnen melken

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Wijze,uit het oosten, van NL. U gaat ervan uit dat de nederlandse melkproducenten,ongestraft raak mogen produceren op kosten van de EU! Daarin vergist u zich zeer! Als het zover komt dat quotum gekort word,zult u beleven wat er dan gaat gebeuren!!!.

 • no-profile-image

  anne

  LTO de kop ervoor houden. Laat je niet laten afleiden door achterhoede gevecht van lieden die de realiteit uit het oog zijn verloren !

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Als melkveehouders moeten we rekenen dat je voor de wereldmarkt op flinterdunne marges moet gaan werken en hele grote omzetten draaien. Vele slechte jaren met af en toe een piek(zie varkenshouderij) De kapitaal-risico's met daarbij de zorg over de enorme levende have staat in geen verhouding met de marginale marges op de melk die je produceert. Daarbij moet je je afvragen of vraag en aanbod ooit bij elkaar komen te liggen. De overheid zal dat risico niet willen nemen. Er moet altijd genoeg voedsel voorradig zijn. Wanneer een tekort dreigt of ontstaat, zal de overheid ingrijpen om dit te voorkomen. Voedsel tekort kan niet mag niet. Ik blijf erbij, we zitten niet op pieken en op dalen te wachten, zeker niet in de voedingsindustrie. Melk is een primaire levensbehoefte net als zorg en veiligheid. Daarvan moet altijd genoeg zijn daarom is het ook geen eerlijk marktprodukt. Om een goede voedsel voorraad te kunnen garanderen, (Ook bij catastrofes ) zal er een vorm van regulatie moeten zijn in combinatie met een geringe mate van interventie. Melkveehouders in Europa zijn gebaat bij een zekere mate van continuiteit. Dat brengt rust en perspectief. Als individuele melkveehouder kun je vraag en aanbod niet reguleren. De vele melkveehouders in europa moeten centraal worden aangestuurd in de produktie van melk.

 • no-profile-image

  gj van Beek

  Gisteravond in Swifterbant geweest op een avond van de LTO met S J Schenk en Reitsma .
  Ik kan je wel vertellen dat daar absoluut geen 70% voor de LTO visie was , eerder omgekeerd.
  Er werd gevraagd om een stemming , maar daar had men het lef niet voor.
  Er werd gewezen op de randvoorwaarden enz.
  Er is uit eindelijk niet gestemd over de vraag of de melk prijs wordt bepaald door vraag en aanbod.
  En vandaag zegt S J Schenk zoiets.
  Net Als Jan Cees Vogelaar een Leugenaar ,die de zaken verdraaid
  Ik weet genoeg Ik bedank, is ook nog goed voor de kostprijs

 • no-profile-image

  nooit gedacht

  ik dacht altijd dat schenk de enige gek in nederland was blijkt er op eens een heel nest te zitten .misschien de ongedierte bestrijding bellen.

 • no-profile-image

  De zoveelste aanval op

  Het ergste van dit bericht is, dat met het lidmaatschapsgeld van de boer die onder het gemiddelde qua omvang produceert zijn eigen ondergang bekostigt wordt. Dit wordt gedaan door de grote boer die boven het gemiddelde produceert steeds in de watten te leggen en de kleine boer te ontmoedigen met groot groter en nog groter en weg met de kleine boertjes

 • no-profile-image

  anne

  Op de LTO sectorbijeenkomst gister in Koudum volledige steun voor LTO standpunt

 • no-profile-image

  verbaasde

  @Wijzen uit het Oosten, Oosten. Elke keer je verhaal met kopiëren-->plakken ergens bijna letterlijk als reactie zetten heeft niets meer met discussie te maken. Over LTO, is er in het verleden wel degelijk gestemd over de te volgen koers. Ik was zelf op zo'n vergadering aanwezig. Met gekleurde kaartjes. Toen was zeker 90% voor afschaffing quotum. Om nu in een onrustige tijd te stemmen geeft een vertekend beeld (geld voor beide kanten, ook voor DDB enquete. Daar was 23% voor melkactie. Er doet 1 op d 1000 volledig mee).

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Dit kleine kikkerlandje wil zonder melkquotum! Als de productie 10 % stijgt krijgt men een mest probleem dat zeer veel geld kost. Elk jaar veel ha landbouwgrond naar de EHS, en naar wegen en woningbouw. Die mensen die hier willen groeien met hun bedrijf moeten de staatsloterij winnen om dit te kunnen. Het enigste wat voor de Nederlandse melkveehouder nodig is, is een goede melkprijs. Anders is het helemaal afgelopen! LTO is er voor diegene die leven van de boer! Maar hoe land nog met die lage prijzen? Als je een systeem hebt waar je zekerheid in hebt dat gooi je toch niet weg! Het is wel voor verbetering vatbaar, maar weg gooien nooit. Velen zouden dit voorrecht zeer graag hebben!

 • no-profile-image

  gerda verburg

  kyk zo een gait dat is een echte kerel .alle lto leden zijn volgens mij mietjes

 • no-profile-image

  Geschrokken veehouder

  Ik geloof dat er geen eenheid is in het elftal! Er zijn spelers bij die met de tegenpartij mee spelen. Zo verlies je altijd, eenheid maakt macht! Zo is het ook met de voedselproducent! De macht ligt bij ....! De boeren maken geen vuist, als er zijn die wel een vuist maken om een redelijke prijs, worden ze door hun lotgenoten onderuit gehaaald! Het Nederlands bedrijfsleven heeft belang bij een lagere melkprijs. Dit ten kosten van de boeren. Zo ook met het natuur en milieubeleid, het gaat altijd over de rug van de boeren. Wie gelooft er nog in die mooie sprookjes dat in de vrijemarkt de prijs weer goed zal worden. We kunnen toch met eigen ogen zien dat de producten in de supermarkten nauwlijks daalt en bij de boeren met de helft naar onder! Wie steekt dat gedeelte in zijn zak? Laat dit Schenk maar uitleggen!!!! Zeker als bij velen het water tot aan de lippen staat! Hij moet zijn fatsoen houden en achter de acties gaan staan. De tijd van onzin uitkramen is voorbij! In Nederland houdt geen boer het vol als de prijzen niet meegroeien, zo dom moet je toch niet zijn!

 • no-profile-image

  veehouder

  Geen aktie betekent voor mij: tevreden met de huidige situatie/ prijzen. Ik ben voor eerlijke concurrentie maar dan met gelijke kansen. Wil dus geen concurrentie met landen waar hormonen zoals BST toegelaten zijn, mindere strenge milieu regels gelden, het gebruikt van Genetische veranderte planten, en goedkope (Mexicaanse) melkers. Het is goed dat we in Europa regels hebben maar de boer moet er ook meer voor betaald krijgen. Het is toch raar dat in Europa het quotum eraf moet terwijl in Amerika de eerste boeren over een quotum nadenken. Een boerenorganisatie moet kunnen zeggen: Onze boeren produceren uitstekende producten voor een goede/ eerlijke prijs.

 • no-profile-image

  jonge

  is de LTO wel op de hoogte van de stand van zaken?? china heeft helemaal geen vraag, maar exporteerd al!! en wat hebben wij op de wereldmarkt te zoeken als ze maar 25 cent betalen waar wij niet van kunnen leven?

 • no-profile-image

  melkboer

  De LTO-crtitici zijn weer in de meerderheid zie ik.
  Nou die enquete waar de DDB en NMV het over heeft die kun je werkelijk toch niet serieus nemen of doen ze dat zelf wel?
  Ze hadden eens moeten vragen of de Nederlandse boer bereid is zijn melkproductie met de helft in te krimpen?
  Ja sufferds dat is wat jullie dan in moeten leveren om te komen tot een Canadees systeem.
  De quotering is als een molensteen om onze nek en hoe eerder die wordt afgeschaft hoe beter.

 • no-profile-image

  Inwoner

  Heb Sieta gezien bij DWDD. Ze geeft de quotum uitbreiding de schuld van de lage melkprijs. Dat klopt niet naar mijns inziens. De lage melkprijs ligt niet aan de quotum uitbreiding, maar aan de verlaagde interventie prijzen. Deze garantieprijzen zijn de laatste jaren gedaalt van ongeveer 30 cent naar 19 cent. als de wereldmarkt dus onder deze 19 zakt krijgen wij in NL 19 tot 22 cent. Het ligt eraan hoe goed je melkverwerker het dan doet. (dus FC en Cono doen het dan toch niet zo gek) Dat ligt absoluut niet aan het quotum en vindt het dan ook zeer opmerkelijk overkomen. Haar idee over verkleinen van het quotum wil ze kracht bijzetten door de quotumverruiming de schuld te geven van de lage melkprijzen. Totaal niet correct. Ze doet heel overdreven over de kosten van het interventie programma, maar dat klopt ook niet. Ik weet dat het geld kost, maar het levert nog meer op. Inkopen voor 19 cent en verkopen voor 27 cent of meer zou ik ook wel willen als ik de middelen er voor had! De EU kan dan met die verdienste een deel van de toeslagen betalen... mooi voor de belastingpot! En dan nog zijn de kosten voor het interventieprogramma nog maar peanuts als je kijkt naar de jaarlijkste kosten van de toeslagen voor de melkveehouderij. Het Canadese systeem zou ideaal zijn maar is onmogelijk uitvoerbaar in Europa. Het is kiezen uit niets in de wereld waar geld meer macht heeft dan voedselzekerheid... dat vind ik heel erg jammer voor onze mooie sector...

 • no-profile-image

  piet franssen

  Hallo Melkboeren ik heb altijd gedacht dat jullie vrije jongens waren maar wat blijkt jullie zijn voor een gestuurde economie dan maar weer terug naar Rusland zou ik zeggen en richt maar weer een nieuwe communistische partij op.
  Nee geef mij maar een vrije wereldhandel en als dan blijkt dat wij niet kunnen concurreren met melk dan moeten wij zo reeel zijn en ander werk zoeken.
  Veel wijsheid en sterkte gewenst.

 • no-profile-image

  anne

  Natuurlijk is Nederland flink aan de beurt bij een quotumkorting. Wij zijn ook nog eens bijna het enige land waar quotum nog volgemolken wordt. We zouden dus dubbel worden gepakt met een quotumkroting. En de quotumkosten zouden de pan uitrijzen. Weg positieve effect van iets hogere melkprijs. Qoutumgeld dat bovendien naar buiten de sector gaat. Dus NMV/DDB waar heb je het over! Voorstellen zijn in het bijzonder slecht voor Nl veehouders!!.
  Of zijn jullie allemaal stoppers die nog graag de quotumprijzen omhoog willen forceren voor de oude dag ?

 • no-profile-image

  Demo

  De conclussie van schenk naar aanleiding van een paar honderd boeren op een L.T.O vergadering zegt natuurlijk weinig over het een en ander ,Hou een goed onderzoek en doe aan zelf reflectie

 • no-profile-image

  Wim

  "De grote meerderheid van 400 mensen die de eerste 3 jaarlijkse bijeenkomsten bezoeken". Laat me niet lachen. Dat is een representatieve uitslag van lik mijn vestje. Iedereen die de buik vol heeft van de visie van Schenk en LTO blijft thuis. Ik spreek grote waardering uit voor die 20 tot 30 % leden die niet achter de LTO visie staan en zich op deze bijeenkomsten laten horen.

 • no-profile-image

  fryske boer

  Schenk heeft eens een keer helemaal gelijk.

 • no-profile-image

  gj van beek

  verbaasde lezer in twee jaar tijd kan er veel veranderen dus moet je je visie soms wel eens bijstellen,ik in mijn bedrijf wel in ieder geval.
  voortschreidend inzicht noemen ze dat.
  verder zijn er op de avonden van LTO altijd maar een beperkt aantal leden aanwezig en bijna altijd de zelfde.
  Er is nooit maar dan ook nooit aan alle leden gevraagd schriftelijk te stemmen over de LTO visie.
  En ze durven het nog niet.
  Wakker worden allemaal

 • no-profile-image

  Boesje

  @ GJ van Beek. Ik kan me je reactie helemaal voorstellen. Ik heb in het verleden hetzelfde ervaren met Schenk.
  Een leugenaar van de eerste orde.
  Ook ik heb destijds bedankt.

 • no-profile-image

  vergeer

  ik heb gelukkig al heel wat jaren geleden het lidmaatschap van LTO op gezegd .je ziet ze (alleen een vette rekening)niet je hoort niet en als er wat uit komt ,komt er nog niet veel zings uit.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Boerin, uit Fryslan. Net als u, ben ik ook heel benieuwd naar het antwoord! Bij de LTO zullen ze dat wel weten denk ik. Maar ik vind ook, als zij het niet weten, moeten zij niet om de hete brij heendraaien. Eerlijk zeggen wat de VISIE is van de LTO. Uw gedachte, dat iedereen denkt dat zijn Buurman stopt, is in oost-Duitsland ook!. Als je daar over na denkt,is uw gedachte dat wij het voorlopig met 25 cent per kg. moeten doen,aanneembaar. M.vr. groet,van een ge-emigreerde boer.

 • no-profile-image

  vrije markt

  ik roep alle producenten op , van welke artikelen dan ook , om meer te gaan produceren dit is goed voor de economie als vervolgens de prijzen te slecht worden dumpen we gewoon alles op straat en vragen in Brussel steun.

 • no-profile-image

  Boer

  Als er niet gestemd mag worden dan weet je dat er iets niet in de haak zit.Wie denkt LTO dan te vertegenwoordigen?

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Beste piet hierbij de voorstellen die het EMB op 1 september aan het Europees parlement heeft gepresenteerd. (Google naar EMB plan)
  De plannen zien er als volgt uit:

  Machtsevenwicht in de zuivelketen voor een stabiele, duurzame melkveehouderij in Europa


  Voor een betere positie van melkveehouders in de melkmarkt en het bereiken van een kostendekkende melkprijs, dienen de volgende wijzigingen doorgevoerd te worden:

  1. Voor het analyseren van de markt en het inschatten van vraag en aanbod moet er een Europees monitoringsinstituut komen, waarin alle betrokkenen van de zuivelketen vertegenwoordigd zijn: melkveehouders (EMB), zuivelindustrie, retail, consumentenorganisaties en de politiek.
  2. Het Europese monitoringsinstituut laat regelmatig een onderzoek uitvoeren naar de kostprijs van melk. De betreffende kostendekkende melkprijs is leidend voor de inzet van verschillende instrumenten door het monitoringsinstituut.
  3. Een wettelijk kader dat de invoering van een bindende producentenheffing toestaat, ter financiering van de vraaggestuurde volumeregulering. Dat wil zeggen het aanbod aanpassen aan de vraag, zowel naar boven als beneden.
  Uit dit zogenaamde melkmarktfonds zullen kosten voor tijdelijke interventie worden gefinancierd.
  4. Omdat marktinstrumenten doeltreffend moeten zijn, moet er een juridisch waterdicht systeem worden gecreëerd dat het productievolume op bedrijfsniveau (melkveebedrijf) regelt.
  5. Een wettelijk kader dat melkproducenten toestaat zich op nationaal en internationaal niveau bij producentenverenigingen aan te sluiten.


  Maatregelen die op korte termijn zorgen voor een melkprijsstijging voor de melkproducenten:

  Het stappenplan moet, gezien de ernst van de situatie op de melkveehouderijbedrijven, gericht zijn op een kostendekkende melkprijs.

  De politiek zorgt voor inkrimping van het huidige melkaanbod en voor het faciliteren van bovenstaande randvoorwaarden, zodat melkfabrieken een kostendekkende melkprijs uit kunnen betalen. Gefaseerd zal de melkprijs naar een kostendekkend niveau worden gebracht: per 1 oktober 30 €cent, 1 november 33 €cent, 1 december 37 €cent en per 1 januari 2010 40 €cent.
  Om het aanbod van de melk terug te brengen, dienen daarnaast de volgende instrumenten ingezet te worden:

  1. Uitschrijven van een tender voor vrijwillige, tijdelijke beperking van de productie tegen een vergoeding die voor heel Europa geldt.
  2. Een beperking van de nationale vereveningsmogelijkheden.

  Bovenstaande twee maatregelen hebben als voordeel dat ze direct de markt opschonen en de melkveehouders ten goede komen.

 • no-profile-image

  Doe normaal

  Wat ik de afgelopen week echt vervelend vond was dat Sieta doet alsof ze namens alle melkveehouders spreekt. Nou voor mij niet. Zou fijn zijn als ze wat dichter bij de waarheid blijft.

 • no-profile-image

  lambert

  durft schenk ook te zeggen hoeveel boeren er dit jaar bedankt hebben voor de lto wegens onvrede over de lto . ik denk het niet . melk weg laten lopen is ook niet goed maar het beleid van de lto slaat alles . de meeste varkens boeren hebben lto de rug toegekeerd maar dat gebeurd nu ook in de melkveesector

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Wijzen,uit het Oosten. Hartelijk bedankt voor uw/jullie moeite!.Als ik het goed begrepen heb, hebben jullie incl. EMB, nog een hele grote berg Huiswerk voor de boeg!. Monitorings-instituut, juridisch waterdicht systeem en Bekering van de Politiek, de markt te Reguleren!. Ik wacht even de Vijfde Oktober af, misschien kan ik dan beter inschatten hoeveel % kans er is, jullie plannen te verwezenlijken. Veel succes toegewenst!. M.vr. groet, Piet

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  LTO heeft te groot vertrouwen in de zuivelcooperaties , dat bij het afschaffen van het melkquoutum de melkstroom, die er dan onstaat wel met tegen een acceptabele prijs kan verwerken en verkopen. Boeren zijn geen ondernemers, want een ondernemer produceert niet te veel. Hij kijkt wel uit! We moeten wel beseffen, dat we met elkaar onze cooperaties van goedkope grondstoffen voorzien en dat het voor hen wel heel gemakkelijk is om hier mee te scoren.
  Dat 40 boeren in Koudum de LTO volledig steunen zegt met niet zoveel, de meesten van ons beseffen zo langzamerhand wel, dat er geen weg terug is. Het was ook geen LTO standpunt, LTO heeft gewoon het Europese standpunt voor de boeren begrijpelijk en aanemenlijk willen maken. Politiek verder niets.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Wijzen uit het oosten, wanneer ik het plan zo lees van EMB heb ik daar echt mijn twijfels over, ook als melkveehouder moet je daar ook niet echt blij mee zijn kijk eens naar al die regels die er bij komen en regels zijn er om nageleefd te worden dus ook gecontroleerd Maar je hebt ook nog met de retail te maken dit is de laatste schakel die probeerd de prijs te bepalen ,wanneer de inkoopprijs voor de retail aan de hoge kant zit zullen zij het niet laten om het op een andere plek ter wereld te gaan halen en laat men de Europese melkbadkuip weer vol lopen

 • no-profile-image

  Durk

  Ik ben blij dat de lto haar eigen koers vaart .En zich laat leiden door mevrouw Keimpema en haar clubje.

 • no-profile-image

  Hup met de

  Het is niet alleen overproduktie plus crisis tijd, plus vraaguitval plus dat er minder melk gedronken wordt, dat de lage prijzen veroorzaakt. Kijk de boeren worden ook nog eens een keer uitgemolken. En LTO ziet als oplossing het melkquotum uitbreiden. Maar ja in het land der blinden is eenoog koning.

 • no-profile-image

  spotmelker

  Als je bijeenkomsten begint met dat er >20% quota moet worden ingeleverd ( wat nergens op slaat) bij het EMB- plan dan kan ik me voorstellen dat de grotendeels gebrekkig geïnformeerde aanwezigen tegen zijn. Verder implementeert LTO alleen maar Politieke besluiten en probeert daar met enig succes wat doekjes voor het bloeden uit te halen. Als uit de gewone bedrijfsvoering geen inkomen gehaald kan worden verdwijnt de motivatie, dat is de dood in de pot waar toeslagen niets aan kunnen veranderen.

 • no-profile-image

  lto aanhanger

  Als je op melkacties tegen bent, had je toch wel iets anders kunnen bedenken???

 • no-profile-image

  bij de 70%

  Hallo Siem Jan, 70% van de Nederlandse boer wil best wel 10 % quotum inleveren als hij een kostendekkende melkprijs krijgt. Je hebt niet onderbouwde argumenten. Je moet Europees denken.

 • no-profile-image

  boer

  Zal wel weer net zo gaan als bij de varkenshouderij. De NVV moet alles regelen en behalen ook vele successen, LTO doet helemaal niets, maar dan ook helemaal niets en gaat aan het eind met de eer strijken. Alleen boeren met enorme grote oogkleppen op zijn nog lid van lto, belachelijke organisatie.

 • no-profile-image

  a.a.l.t.o aanzien

  De lto staat voor aanzien van wat?
  Lto gaat voor verchroomde bumpers van de gelaesde auto.
  Wij gaan voor inkomen,en niets maar dan ook niets anders dan andere berijfstakken.
  Wij doen ons werk wel zonder een auto met verchroomde bumpers.

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  80% van onze melk blijft binnen europa en 4 tot 7% van de europese melk wordt geexporteerd naar de wereldmarkt. 60 tot 70% van de boeren is volgens enquetes voorstander van regulering van de markt. Het is pijnlijk te moeten constateren dat LTO de mening van haar leden niet serieus neemt. Laten we de mening die de meerderheid van de boeren heeft m.b.t regulering van de markt respecteren, en daarna een beslissing nemen over hoe we hier gezamenlijk aandacht voor vragen. De reactie die vaak wordt gegeven dat ander e landen een quotum korting +/- 5 % niet zullen accepteren lijkt me geen serieus argument. al vanaf 1983 worden de quota geaccepteerd. Verder wordt er vaak gesteld dat Europa dit jaar de Quota niet heeft vol gemolken. Dit is een trend die al vanaf de superheffing dateert. Het betekend dus dat er wel een jaarlijkse produktie stijging is in Europa ook al ligt de produktie jaarlijks 2 tot 4% onder het totaal Europees Quotum. Dat de melkprijzen van 2000 tot 2006 heel matig waren, is toe te schrijven aan een Europese quotering die ongeveer 10% boven de vraag lag. Wanneer vraag en aanbod op een flexibele manier worden afgestemd behoud je stabiele prijs zonder dat het ondernemerschap wordt aangetast. Stabiliteit (continuïteit) en risico moeten in evenwicht liggen met elkaar. Wanneer dit evenwicht dreigt te verdwijnen moeten we als ondernemer proberen hier weer vat op te krijgen. Europa is gecreëerd om een evenwichtige markt tussen betrokken landen te creëren. De wereldmarkt is een brug te ver. Landen zijn daarvoor nog niet genoeg in evenwicht. Wanneer we ons volledig op de wereldmarkt gaan storten, dan noem ik dat gokken. Gokken doen gokkers achter de fruitautomaat. Laten we ons waardevolle produkt melk niet vergokken. Het uitrijden van de melk lijkt heel draconisch. Maar het toekomstbeeld om een veel te hoge melkproduktie op de wereldmarkt af te zetten zal veel meer gevolgen hebben voor mens dier en millieu.

 • no-profile-image

  verbaasde

  @Wijzen uit het Oosten, oosten Dat 4-7% van de EU melk naar buiten de EU word geëxporteerd zou kunnen, maar van de NL melk is dit veel meer (een kleine 30%) U denkt toch zelf ook niet dat de andere EU landen al die melk gaan opnemen? Juist voor de NL veehouders zijn de DDB-NMV plannen zeer slecht omdat we met heel grote quotumkortingen te maken krijgen. Denk eerder aan 40%, de eerste 30 van onze export naar buiten EU en de volgende 10 om kunstmatig schaarste te creëren. Bovendien is het opnieuw sluiten van de EU grenzen voor melkimport een utopie.

 • no-profile-image

  melkboer

  Nou Wijzen uit het Oosten, verbaasde lezer geeft al antwoord op datgene wat jij onderbouwd wilde zien.
  Sorry maar ik ga er nu eenmaal snel vanuit dat een ander net zo veel kennis van zaken heeft of nog meer heeft als ik.
  Jouw standpunten bevestigen weer het beeld wat de iets beter ingelichte melkveehouder heeft van DDB/NMV-volgelingen.
  Jullie lopen als makke schapen achter Peter en Sieta aan, hoe nobel hun doelstellingen ook zijn.
  De melkprijs gaat al weer omhoog en er komen nieuwe prijspieken aan.
  Daar wil jij toch met je volledige quotum van profiteren en niet met een deel ervan?

 • no-profile-image

  Marco Everink

  Waarom durft er niemand zijn naam onder een reactie te plaatsen.
  Het is gemakkelijk schreeuwen zo.
  Mensen wie hun naam er niet onder durfen te zetten kun je natuurlijk niet serieus nemen.wij kunnen gewoon niet voor de wereld markt produceren.
  Kijk alleen al naar de dollar /euro als ze in America 30 dollar cent beuren, wat heel veel is dan ktijgen wij 20 euro cent voor een liter melk.
  Ge groet Marco Everink Groenlo.

 • no-profile-image

  jonge melkveehouder

  ziezo weer een typische LTO uitspraken, wel klagen dat alles slecht is wat DDB/EMB willen, maar zelf geen FATSOENLIJKE oplossingen bedenken!

  Ja nog steeds in de ilusie van quotumafschaffing en wereldmarktprijzen hanteren!
  nouja ik weet niet of jullie al hebben nagedacht aan alle regels waar wij in Nederland aan moeten voldoen, en waar ze in andere delen van de wereld nog nooit van gehoordt hebben?

  Nou niet dus!!

  en menen jullie nou echt als Italie/Duitsland/Frankrijk samen een zuivelbeleid gaan opstellen, dat hun de melk willen die door nederlanders is geproduceerd? Nou NIET dus!!

  dus wees verstandig en loop als een loops hondje de LTO achteraan, en je kan je bedrijf eerst zien interen en daarna verkopen, als jullie telaat wakker worden dat je toch niet voor de wereldmarkt kan produceren!

  Proficiat boeren

 • no-profile-image

  Hans

  Juist Piet, ik denk dat ieder land afzonderlijk, in ieder geval z'n eigen consumptie zal willen produceren. En dan heeft Nederland boeren over, boeren expoteren (emigratie) is een goede optie. Er is in veel landen vraag naar boeren die ondernemerschap meedragen, en in de meeste landen ter wereld is een nederlands emigrerende boer van harte welkom

 • no-profile-image

  goed idee

  ik snap er niks van, als we nu een kwartje beuren omdat er een heel klein overschot op de markt is, wat gebeurt er dan met de melkprijs als de lto haar zin krijgt en iedereen maar vrij mag melken? ik denk dat we dan serieus naar een dubbeltje toegaan. Maar volgens de lto en haar leden is dat de juiste koers?
  nou lto leden wat is hierop uw antwoord? en zeg nou niet dat de melkprijs dan wel meevalt of zo. Hoe weinig moet je eerst beuren voor je melk voordat je gaat nadenken (ja wat is dat ook weer)

 • no-profile-image

  gait

  Ach siemen jan schenkie toch, mie kearltie, ga je het nu op deze manier proberen jah? ga je een welles nietes spelletje spelen. Man ga toch aan het werk. En maak ook s een vuist tegen die lage prijzen. Het enigste wat je doet is tegen de nmv aantrappen en hopelijk zo je ja-knikkende zieltjes aan jou kant te krijgen.... Ik had meer profesioneliteit van je verwacht...
  Kearl skaamt oe!!!!!

 • no-profile-image

  Boer

  Kijk Akkerbouwer. Je bent zo gewend om niets te verdienen dat je denkt dat dat zo hoord. Neem het de melkveehouders niet kwalijk dat ze strijden voor een eerlijke vergoeding voor hun arbeid en kapitaal. Het is bewonderenswaardig is hoe jullie altijd op het randje van de afgrond balanceren en elke dag een reden vinden om uit bed te komen. Jullie situatie wens je niemand toe en is daarom niet de richting die de melkveehouderij wil nemen.

Laad alle reacties (57)

Of registreer je om te kunnen reageren.