Home

Achtergrond

Rabo: garantieregeling op tijd en voldoende

De 200 miljoen euro voor de garantieregeling voor glastuinders is ruimschoots vol­doende om tuinders in nood te helpen.

Dat stelt Dick Oosthoek, directeur akker- en tuinbouw van Rabobank Nederland. Hoeveel tuinders met de regeling zijn ge­holpen, is volgens Oosthoek niet aan te geven.

"Het is een spannende periode, maar de regeling komt op tijd”, aldus Oosthoek. De doorlooptijd van aanvraag tot financiering zal kort zijn, verzekert hij. ”Als het een maand duurt, komt het als­nog te laat.”

Glastuinders, met de paprika­en tomatentelers voorop, zullen het eerst van zo’n regeling ge­bruik willen maken denkt hij.

Oosthoek benadrukt dat de rege­ling niet alleen voor glastuinders in bedoeld. ”Hij is bestemd voor de hele land- en tuinbouw, maar we verwachten niet dat melkvee­houders direct op de stoep staan. Die hebben toch meer zekerheden en grond bijvoorbeeld.”

De hoofdlijnen van de garantie­regeling zijn bekend. Bedrijven die in principe gezond zijn maar door de economische crisis geen geld meer kunnen lenen voor werkkapitaal, kunnen een bank­lening aangaan van minimaal 50.000 euro tot en met maximaal 850.000 euro.

De overheid staat voor 50 pro­cent garant, de bank staat voor de andere helft garant. Het plafond voor de regeling is 200 miljoen euro. De overheid staat maximaal voor 100 miljoen euro garant.

Rabobank en het ministerie van LNV voeren overleg over de uit­voeringsafspraken. Zo moet er onder meer duidelijkheid komen over de aanvraagprocedures. Dienst Regelingen zal de garan­tieregeling ten uitvoer brengen.

De bank vraagt alleen een ga­rantieregeling aan als het bedrijf toekomst heeft. ”Dat zijn bedrij­ven die nu zwarte cijfers schrij­ven, maar ook die in de kern ge­zond zijn maar door snelle groei ingeteerd zijn op eigen vermo­gen.” Een ondernemer die struc­tureel onder de kostprijs afzet maakt weinig kans.

Rabobank verwacht dat tuin­ders de lening niet alleen voor plantgoed maar ook voor arbeids­en energiekosten aanwenden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.