Home

Achtergrond

Prinsjesdag 2009 (Winst en ondernemersfaciliteiten)

Volgens Staatssecretaris De Jager zijn ondernemers de motor van onze economie. Daarom kondigt hij in het Belastingplan 2010 een groot aantal fiscale maatregelen aan om ondernemerschap aantrekkelijk te maken en te houden.

Het gaat om de volgende maatregelen voor wat het de winst en onderfaciliteiten betreft:

Van octrooibox naar innovatiebox

Innovatie levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van concurrentiepositie van Nederland. Nederland moet in de toekomst aantrekkelijk blijven voor ondernemingen met innovatieve activiteiten. Daarom verruimt staatssecretaris De Jager de mogelijkheden voor innovatieve ondernemers door het uitbreiden van de octrooibox. De octrooibox is zodanig hervormd dat deze ook een nieuwe naam krijgt: de innovatiebox.

De verruimingen op een rij:

• De grondslag in de innovatiebox wordt aanzienlijk verruimd. Voortaan vallen alle winsten behaald met innovatieve activiteiten onder het lage tarief. In de huidige situatie is het lage tarief alleen mogelijk bij winsten tot € 400.000. Dit maakt de box aantrekkelijk voor software en bedrijfsgeheimen;

• Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor innovatieve activiteiten wordt verlaagd van 10% naar 5%.;

• Verliezen op innovatieve activiteiten worden aftrekbaar tegen het normale tarief van 25,5% in plaats van het verlaagde tarief.

Deeltijdondernemer voortaan ook MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij van belasting. Hiervoor geldt nu nog de voorwaarde dat wordt voldaan aan het urencriterium, een ondernemer moet minimaal 1225 uur ondernemen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Deze voorwaarde vervalt. Voortaan bestaat dus recht op de MKB-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Hybride ondernemers (mensen die naast een baan een onderneming hebben) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) kunnen daardoor ook gebruik maken van de winstvrijstelling. Door het afschaffen van het urencriterium wordt het aantrekkelijker om een onderneming te starten in deeltijd of naast een baan. De maatregel past daarmee in het kabinetsbeleid om de overgang van een uitkering of van een baan naar ondernemerschap makkelijker te maken.

Verhogen MKB-winstvrijstelling

Staatssecretaris De Jager verhoogt de MKB-winstvrijstelling van 10,5% naar 12%. Het verhogen van deze vrijstelling verlaagt de marginale belastingdruk op behaalde winst. Bij een winst na toepassing van de ondernemersaftrek van bijvoorbeeld € 50.000 is vanaf 1 januari 2010 de eerste € 6.000 vrijgesteld (was € 5.250).

Gerichte zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat voortaan hand in hand met winstinkomen. De zelfstandigenaftrek kan voortaan in de 9 daaropvolgende jaren alsnog verrekend worden met winst. De zelfstandigenaftrek wordt alleen verrekend met winstinkomen en niet meer met eventueel ander inkomen zoals loon of een VUT-uitkering. Zo komt de zelfstandigenaftrek – meer dan nu - terecht bij ondernemers die een succes maken van hun onderneming. Bovendien komen ondernemers met ander inkomen hiermee voor de ondernemersfaciliteiten in een vergelijkbare positie als ondernemers die geen ander inkomen hebben. Om het starten van een onderneming vanuit een dienstbetrekking te blijven stimuleren en te ondersteunen mogen starters net als nu gedurende drie jaar de zelfstandigenaftrek verrekenen met ander inkomen.

Meer informatie: www.minfin.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.