Home

Achtergrond 183 x bekeken

Prinsjesdag 2009 (Stimulering zuinige auto’s)

Personenauto’s nemen ongeveer de helft van de CO2-uitstoot van de vervoerssector voor hun rekening. Het kabinet zet daarom in op een CO2-reductie van personenauto’s.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager kondigt in het Belastingplan 2010 een aantal fiscale maatregelen aan om de aanschaf van zuinige auto’s verder te stimuleren. De innovatieve auto-industrie krijgt hierdoor ook een steun in de rug.

Het gaat om de volgende maatregelen:

• Hogere BPM-korting van € 700 voor zuinige personenauto’s;

• Verlenging BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s;

• Stimulering Euro-6 dieselpersonenauto’s in de BPM;

• Geen bijtelling auto van de zaak voor elektrische auto’s komende 2 jaar;

• Geen motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s;

• Uitbreiding investeringsfaciliteiten voor zeer zuinige auto’s.

Ombouw BPM naar heffing op basis van CO2-uitstoot

De huidige BPM is onnodig ingewikkeld en stimuleert niet de aanschaf van een innovatieve, zuinige auto. Vorig jaar is daarom besloten de BPM om te bouwen naar een heffing op basis van CO2–uitstoot. Dit zal in vier jaar plaatsvinden. De eerste stap wordt in 2010 gezet. De bonusmalusregeling en de CO2-toeslag worden per 2010 afgeschaft. Deze twee ingewikkelde regelingen zijn niet meer nodig omdat de BPM volledig wordt gebaseerd op CO2-uitstoot.

Hogere BPM-korting van € 700 voor zuinige auto’s

In het Belastingplan van vorig jaar is, in verband met de BPM-ombouw, een BPM-korting van € 500 opgenomen voor zuinige auto’s voor de jaren 2010 en 2011. In dit Belastingplan wordt deze korting voor 2010 verhoogd naar € 700. Hiermee wordt het verschil in BPM tussen zeer zuinige auto’s en zuinige auto’s niet te groot. Zuinige auto’s zijn benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen 110 en 120 g/km en dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen 95 en 104 g/km.

Verlenging BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s (nulemissieauto’s)

Het kabinet wil het gebruik van de elektrische auto stimuleren. De BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s wordt daarom verlengd tot 2018. Zonder deze maatregel zou de vrijstelling per 1 juli 2013 zijn komen te vervallen. De vrijstelling wordt verlengd tot 2018, omdat dan naar verwachting de afbouw van de BPM, in het kader van de kilometerbeprijzing, is voltooid.

Stimulering Euro-6 dieselpersonenauto’s in de BPM

Vanaf 1 januari 2011 wordt de aanschaf van dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm gestimuleerd door een korting op de BPM. Deze korting bedraagt € 1 500 in 2011, € 1000 in 2012 en € 500 in 2013. Naar verwachting is het aandeel van dieselpersonenauto’s dat voldoet aan de Euro-6 norm vanaf 2014 dermate groot dat deze korting niet meer nodig is.

Vanaf 1 januari 2011 is een affabriekroetfilter voor dieselpersonenauto’s verplicht, voor 2010 geldt nog een korting voor deze auto’s van € 300.

Geen bijtelling voor elektrische auto’s komende 2 jaar

Elektrische auto’s (nulemissieauto’s) hebben de komende 2 jaar geen bijtelling voor de auto van de zaak. De drie daaropvolgende jaren bedraagt de bijtelling voor deze auto’s 7%. Door deze maatregel wordt het voor werknemers interessanter om bij de keuze van een auto van de zaak voor een elektrische auto te kiezen. Voor de werkgever geldt dat de brandstofkosten substantieel lager zullen zijn dan bij werknemers die in reguliere personenauto’s rijden.

Geen motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s

Het tarief van de (MRB) voor zeer zuinige auto’s gaat naar nul. Hiermee wordt de prikkel voor de keuze van een zeer zuinige auto vergroot. Het tarief voor zeer zuinige auto’s was in het vorige Belastingplan al teruggebracht naar een kwart van het normale MRB-tarief. Onder zeer zuinige auto’s worden personenauto’s verstaan met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine). De definitie van zeer zuinige auto’s zal periodiek worden herzien. Dit hangt ook af van de ontwikkelingen bij de elektrische auto’s.

Uitbreiding investeringsfaciliteiten voor zeer zuinige auto’s

Zeer zuinige personenauto’s gaan structureel onder de willekeurige afschrijving vallen. Daarnaast zullen zeer zuinige auto’s, waaronder elektrische auto’s, worden aangemerkt als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Meer informatie: www.minfin.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.