Home

Achtergrond

Prinsjesdag 2009: Belangrijke investeringssteun voor agrosector

De Prinsjesdagplannen 2009 bevatten belangrijke plannen voor ondernemers met investeringsplannen. En welke ondernemer in de agrarische sector heeft zulke plannen nou niet?

KIA
Onder het bewind van de toenmalige minister van economische zaken Ruud Lubbers werd de WIR ingevoerd. Deze faciliteit werd enkele jaren omgebouwd tot de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg KIA. Per 2010 zal de grootste wijziging sinds heel lang in de KIA worden doorgevoerd. Het kabinet wenst namelijk in deze economisch mindere tijden het investeren door ondernemers te bevorderen. Daarvoor zal men de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gaan verruimen en stroomlijnen. De KIA wordt daardoor met 29% geïntensiveerd.

Verruiming
Het investeren door ondernemers zal sterk worden aangemoedigd. Om de investeringen binnen het midden- en kleinbedrijf te bevorderen zal de KIA worden verruimd. Net als nu is er een ondergrens. Er bestaat pas recht op KIA vanaf investeringen van € 2.200. De maximale aftrek (dat wil zeggen: het hoogste aftrekpercentage) krijgt u voortaan bij investeringen van € 54.000 tót € 100.000. Ook de bovengrens is verhoogd. Voortaan bestaat er recht op KIA tot een investeringsbedrag van € 300.000. Daarmee ligt het maximaal te premieëren bedrag hoger en kunt u over een hoger bedrag de maximale aftrek krijgen. De wetgever heeft hiermee niet alleen de heel kleine ondernemer willen bevoordelen maar vooral ook de (uitbreidings)investeringen van de doorgroeiers.

Zaagtand
Op dit moment kent de KIA een zaagtandmodel. Dat wil zeggen als men het bedrag aan KIA in een grafiekje bekijkt er een zaagtandmodel zichtbaar is. Ieder keer als een grens (aan investeringen) wordt overschreden valt het bedrag terug. Door vervolgens nog weer meer te investeren ontstaat er weer recht op meer premie, tot het moment dat er weer een terugval komt doordat opnieuw een grens wordt overschreden. Ondernemers worden daardoor vaak gedwongen hun investeringen te temporiseren om het maximale bedrag aan premie te ontvangen. De nu voorgestelde stroomlijning van de KIA houdt in dat deze verschillen worden verwijderd. Hierdoor krijgt de KIA een veel gelijkmatiger verloop en hoeft er niet meer gerekend en gestrest te worden over het exacte bedrag van de investering. Door de verruiming in combinatie met de stroomlijning van de KIA krijgen ondernemers bij alle investeringsniveaus waarvoor nu KIA wordt verkregen een hogere investeringsaftrek. Het maximale bedrag aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedraagt € 15 120 en wordt bereikt bij een investeringsbedrag van € 54 000. Deze maximale aftrek loopt door tot een investeringsbedrag van € 100 000. Daarna begint een geleidelijke afbouw van de KIA totdat het investeringsniveau van € 300 000 is bereikt.

Auto
Een verdere uitbreiding van de KIA betreft de zeer zuinige personenauto’s inclusief nulemissieauto’s. Personenauto’s (behalve als ze bestemd zijn voor beroepsvervoer) zijn nu uitgezonderd van de KIA. Dat verandert dus voor zover het zeer zuinige auto’s en nulemissieauto’s. Daardoor wordt de ondernemer in de ogen van de wetgever verder geprikkeld om bij aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto te kiezen voor een zeer zuinige auto of een nulemissieauto (elektrische auto’s).

Wie?
Van de verruiming en de stroomlijning van de KIA profiteren zowel IB-ondernemers. Omdat voor de KIA de grens van 1225 uren niet gehaald hoeft te worden kunnen ook hybride ondernemers (mensen die tegelijkertijd ondernemer en werknemer zijn) en deeltijdondernemers, alsmede als ondernemers die hun onderneming in de BV-vorm drijven (DGA’s) van de nieuwe faciliteiten profiteren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.