Home

Achtergrond 217 x bekeken

Prinsjesdag 2009 (Anti Kafka en loonheffing)

Bij het Belastingplan 2010 horen twee wetsvoorstellen die geheel zijn gewijd aan het terugdringen van de administratieve lasten en het opruimen van regels:

• Uniformering loonbegrip, één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW);

• Fiscale vereenvoudigingswet 2010, waarin onder andere een nieuwe werkkostenregeling en een vereenvoudiging van de bijleenregeling zijn opgenomen.

Deze ‘anti-Kafkawetten’ moeten voor een structurele lastenvermindering van het bedrijfsleven zorgen.

De belangrijkste vereenvoudigingen:

• Uniformering loonbegrip (zie factsheet Loonstrookje);

• Nieuwe werkkostenregeling;

• Kleine banen;

• Meer posten vooringevuld in aangifte inkomstenbelasting;

• Vereenvoudiging bijleenregeling eigen woning;

• Telefonisch wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst;

• Minder bedrijven krijgen te maken met verpakkingenbelasting.

Nieuwe werkkostenregeling

Het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers wordt sterk vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging komt tegemoet aan een veel gehoorde wens van werkgevers. Op dit moment zijn er 29 categorieën vergoedingen en verstrekkingen waarvoor allemaal aparte regels gelden, zoals bijvoorbeeld werkkleding, kerstpakketten, laptops, fietsen en bedrijfsfitness. De nieuwe werkkostenregeling heeft een forfaitair karakter. Er komt een forfaitaire vrijstelling van 1,5% van de fiscale loonsom. Tot een maximum van 1,5% van het loon is de werkgever dus vrij om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers te geven.

Dit forfait wordt aangevuld met nog slechts een beperkt aantal gerichte vrijstellingen voor zakelijke kosten. Er komen gerichte vrijstellingen voor reiskosten, tijdelijke verblijfkosten, cursussen, studiekosten, extraterritoriale kosten en verhuiskosten in het kader van bedrijfsverplaatsing.

Het nieuwe stelsel is dus veel eenvoudiger en heeft daarnaast als voordeel dat een werkgever niet meer per werknemer hoeft bij te houden welke vergoedingen en verstrekkingen zijn gegeven.

Kleine banen

Kleine banen van jongeren worden per 2010 vrijgesteld van premieheffing voor de werknemersverzekeringen en van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Per 2011 wordt ook de loonheffing op nul procent gezet. De werkgeverslasten voor kleine banen worden hiermee sterk verminderd. En voor de jongeren zelf betekent dit dat er op termijn geen Tj-biljet meer hoeft te worden ingevuld om de te veel betaalde loonheffing terug te krijgen. Van een kleine baan is sprake ingeval de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon lager is dan een voor die leeftijd geldende loongrens. Zo geldt voor een 22-jarige bijvoorbeeld een grens van € 600 per maand.

Minder bedrijven krijgen te maken met verpakkingenbelasting

Een bedrijf dat verpakkingen op de markt brengt is belastingplichtig, maar hoeft op grond van de huidige regels geen belasting te betalen als het 15.000 kilo of minder verpakkingen op de markt brengt. Deze grens komt bij 50.000 kilo te liggen. Een bedrijf betaalt dan pas belasting vanaf 50.000 kilo verpakkingen. Van de 4164 bedrijven die nu verpakkingenbelasting betalen en daarvoor een administratie moeten bijhouden, zal ongeveer 30 % (1248 bedrijven) door deze maatregel niet meer met verpakkingenbelasting te maken krijgen. Zij hoeven dan ook geen uitgebreide verpakkingenadministratie meer bij te houden.

Meer informatie: www.minfin.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.