Home

Achtergrond

PVV wil hogere heffing vleeskalveren in 2010

Het heffingstarief voor vleeskalveren stijgt volgend jaar met 44 procent tot €1,08 per kalf.

Een deel hiervan mag niet worden doorberekend, waardoor er voor de primaire sector 98 cent aan heffingen overblijft.

Dit tarief geldt voor zowel rosékalveren als blanke kalveren, zo blijkt uit de meerjarenbegroting van het Productschap Vee en Vlees (PVV). Het bestuur van het productschap beslist morgen over de begroting. In oktober wordt aan de hand van deze meerjarenplannen de begroting voor 2010 vastgesteld.

Het heffingstarief voor kalveren in 2009 is €0,75; volgend jaar wordt dit dus waarschijnlijk verhoogd naar €1,08. Voor jonge kalveren geldt dan een tarief van 64 cent, 24 cent hoger dan dit jaar.

De tariefsverhoging komt vooral voort uit grotere uitgaven voor gezondheidszorg en praktijkonderzoek. Tezamen maken deze activiteiten 23 cent van de verhoging uit. Daarnaast trekt het PVV een hoger bedrag uit voor afzetbevordering door grotere uitgaven aan communicatie.

De heffingstarieven voor vleesvarkens en biggen komen volgend jaar uit op 28 cent. Hiervan wordt 3 cent niet doorberekend, waardoor voor de primaire sector 25 cent overblijft. Het PVV wil het tarief voor biggen voor het eerst gelijktrekken met dat voor vleesvarkens. De tarieven voor biggen stijgen daardoor met 7 cent tot €0,28. Voor de vleesvarkenssector dalen de heffingstarieven juist met 1 cent per varken. Dit jaar geldt een tarief van 29 cent. De heffing voor MRSA-bestrijding vervalt echter, wat een verlaging met 2 cent betekent. Daartegenover staat een extra heffing van 1 cent voor het project ’stoppen met de castratie van beerbiggen’. Voor afzetbevordering van varkensvlees trekt het PVV 914.000 euro uit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.