Home

Achtergrond

Overdrachtsbelasting verschuldigd over Ruimte voor Ruimte-perceel

De cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting is volgens de rechtbank te Breda niet van toepassing.

Er is sprake van een "ruimte voor ruimte-perceel" dat van de (schoon)ouders is gekocht. Gezien de hoge ontwikkelkosten is de schade echter beperkt. Er is slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over een bedrag van € 6.145.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbende heeft een perceel landbouwgrond gekocht met de bedoeling om er na het positief doorlopen van de Ruimte voor Ruimte (hierna: RvR) procedure een woning op te gaan bouwen. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd, nu de inspecteur van mening is dat er sprake is van bouwgrond in plaats van landbouwgrond en belanghebbende gelet op lage overdrachtsprijs derhalve te weinig overdrachtsbelasting heeft afgedragen.

De rechtbank is van oordeel dat voor de vaststelling van de waarde in economisch verkeer niet alleen naar de agrarische bestemming van het perceel grond dient te worden gekeken, maar ook naar de positieve kans van slagen van de RvR procedure en de bedoeling van belanghebbende om op het perceel grond een woning te gaan bouwen. Met in achtneming van het voorgaande heeft het perceel grond een hogere waarde dan de agrarische waarde en een lagere waarde dan bouwgrond gelet op de onzekerheid met betrekking tot de bestemmingswijziging van het perceel grond. Nu geen van beide partijen de waarde van het perceel grond aannemelijk hebben gemaakt, aangezien partijen het perceel grond hebben vergeleken met (bouwrijpe) bouwgrond, heeft de rechtbank de waarde in goede justitie vastgesteld. Nu deze waarde, gelet op de hoge ontwikkelingskosten voor het bouwrijp maken van het perceel grond, lager is dan de door belanghebbende betaalde overdrachtsprijs heeft de rechtbank de waarde van het perceel grond ingevolge artikel 9 WBR alsnog vastgesteld op de overdrachtsprijs.

Meer informatie:
Rechtbank Breda, 19 augustus 2009, nummer AWB 08/5109

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.