Home

Achtergrond 266 x bekeken

Opnieuw principeakkoord over cao vleeswaren

De Vereniging Nederlandse vleeswarenindustrie (VNV) en de FNV Bondgenoten hebben een nieuw principeakkoord bereikt over de cao vleeswarenindustrie.

Zij hebben het akkoord voorgelegd aan hun achterban. Volgende week donderdag moet duidelijk zijn of deze akkoord gaat.

De FNV-achterban verwierp met een nipte meerderheid een eerder principeakkoord. Circa 20 procent bracht een stem uit. Het nu bereikte akkoord wijkt slechts op details af van het eerder resultaat. De wijzigingen betreffen volgens VNV-onderhandelaar Richard van der Kruijk een verbetering van de afbouw van de ploegentoeslagregeling voor oudere werknemers en een verandering in het pensioenherstelplan.

Het akkoord bevat verder een loonsverhoging van 1 procent per 1 juli 2009. Ook wordt op die datum een eenmalige uitkering van 0,25 procent van het werkelijke loon als eenmalige tegemoetkoming in de stijging van het werknemersdeel van de pensioenpremie uitgekeerd en op 1 januari 2010 een loonsverhoging van 0,5 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.