Home

Achtergrond

Nog geen uitzicht op toetsing bundelingsplan paprika

Het Productschap Tuinbouw (PT) durft nog geen voorspelling te doen over een toetsing van de bundelingsplannen voor paprika.

Vijf telersverenigingen hebben bij het PT een plan van aanpak ingediend voor een Associatie van Producentenorganisaties (APO).

Er is nog te weinig duidelijkheid over de mededingingskant van de plannen, stelt een PT-woordvoerder. "In september komt zeker nog geen duidelijkheid, we weten niet of dat in oktober al wel is. Er lopen nog gesprekken."

Het PT zegt nog steeds in overleg te zijn met het ministerie van LNV over de aanvraag voor bundeling van circa 80 procent van het aanbod paprika. Met name het hoge aandeel van het aanbod maakt de aanvraag complex, blijkt uit de reactie van het PT. Eerder keurde het PT plannen voor een kleinere APO komkommer wel goed. De uitwerking van de plannen voor paprika zijn wel anders met ondermeer eigen verkoop.

Onduidelijk is of de inval van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) een rol speelt. De partijen achter APO paprika willen echter snel duidelijkheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.