Home

Achtergrond

'Niet als een gek gaan onteigenen'

Of de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 klaar is, is nog maar de vraag.

"Het wordt spannend. Ons werk komt onder druk te staan", zegt Peter Heij, directeur van Dienst Landelijk Gebied in een interview in Boerderij van deze week.

"Als je kijkt naar wat op dit moment is gerealiseerd en wat er nog moet, dan is er een risico dat het niet lukt", vervolgt de directeur van het agentschap van het ministerie van LNV. Er moet nog ruim 130.000 hectare grond worden gekocht voor de EHS. Vorig jaar is 2.692 hectare verworven. Is onteigenen dan de oplossing om toch de doelen te halen? Heij: "Dat is een politieke discussie. Je kunt niet zomaar zeggen: ‘we gaan als een gek onteigenen en zodoende krijgen we de EHS op tijd af".

Heij constateert dat zijn dienst vaker grond verwerft op basis van volledige schadeloosstelling. Dat mag alleen als daarvoor een bestuurlijk besluit aan ten grondslag ligt. "Het instrument van onteigenen reikt dus verder dan het onteigenen zelf. Je kunt vrijwillig grond verwerven en dan toch de boer volledig schadeloos stellen zonder onteigening door te voeren. Onteigening is dan een stok achter de deur", aldus Heij.

Geldgebrek is niet de oorzaak dat het niet wil vlotten met de aankoop van de benodigde grond voor de aanleg van het robuuste netwerk van natuurgebieden. Ook het besluit van het kabinet om €200 miljoen aan budget voor de EHS naar achteren te schuiven heeft volgens de directeur 'nauwelijks' effect. Volgens hem zijn provincies in staat en bereid om deze middelen voor te schieten uit het Groenfonds.

Lees meer hierover in de Boerderij van deze week.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.