Home

Achtergrond

Nederland: geen discussie over lidmaatschap G20

Nederland schuift donderdag en vrijdag in Pittsburgh voor de derde keer op rij aan bij de top van de G20, de twintig belangrijkste economiën ter wereld, terwijl het officieel geen lid.

Premier Jan Peter Balkenende vindt het desondanks niet vruchtbaar om een discussie te beginnen of ons land inmiddels niet een volwaardig lidmaatschap zou moeten krijgen. In New York zegt hij vooruitblikkend op de G20 dat de samenwerking met andere landen in aanloop naar de top hem voldoende erkenning geeft. Op hoog ambtelijk niveau is Nederland betrokken en ook minister Wouter Bos (Financiën) heeft al veel contact gehad met zijn collega's. "Het gaat erom dat je voluit meedoet, ook in de voorbereiding'', aldus Balkenende. Hij zei goede hoop te hebben dat ons land een volgende keer opnieuw een uitnodiging krijgt voor de G20-top.

De premier wil in Pittsburgh weer stappen vooruit zetten in de aanpak van de economische crisis en afspraken maken over hoe landen werken aan een duurzaam herstel van hun economie. Voor Nederland is van belang dat er afspraken komen hoe ieder de overheidsfinanciën op langere termijn op orde krijgt en hoe met streng toezicht nieuwe financiële drama's voorkomen kunnen worden.

In Pittsburgh zal ook uitvoerig gediscussieerd worden over de vraag of en hoe strikt er regelgeving moet komen die excessieve beloningen van bankiers verbiedt. Balkenende erkent dat er internationaal nog verschillend over gedacht wordt. Op het vasteland in Europa is de roep om strikte regels een stuk groter dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, laat staan in de Verenigde Staten. Maar, zo benadrukt de premier, ook de Amerikaanse president Barack Obama gebruikt de laatste tijd krachtige taal.

Obama zei afgelopen weekeinde nog in Pittsburgh zaken te willen doen. Roekeloze banksystemen met "vette bestuurdersbonussen'' worden volgens hem niet langer getolereerd. Ook gaf hij aan dat de eerder door de G20 genomen maatregelen werken, maar dat er meer nodig is.

In Europa bleek vorige week eensgezindheid. Tijdens een ingelaste top werden de lidstaten het eens dat bonussen afhankelijk moeten zijn van de resultaten en het vaste loon. De bankiers mogen een groot deel van de bonussen en verkregen aandelen bovendien pas na lange tijd ontvangen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.