Home

Achtergrond

Minder quotumhandel in augustus

De handel in melk­quotum is afgelopen maand afge­nomen.

Alleen de handel in lease­melk bleef nagenoeg stabiel rond de 6.500 ton. Dat blijkt uit gege­vens van het Productschap Zui­vel.

In augustus werd er 680 ton quotum met grond overgedragen. Een flinke daling ten opzichte van de piek van vorige maand van 3.894 ton. De hoeveelheid quotum zonder grond dat vorige maand werd verhandeld ligt op 12.129 ton. Het ging om 245 transacties. Een maand eerder lag de hoeveel­heid verhandeld quotum zonder grond op 15.434 ton, 309 transac­ties. De totale hoeveelheid ver­kochte koopmelk zonder grond ligt in de eerste acht maanden van 2009 met 77.099 ton net iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar: 75.774 ton.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.