Home

Achtergrond 275 x bekeken

Mestscheiding zorgt voor minder afvoer

Bij gedwongen fos­faatafvoer levert mestscheiding van drijfmest op melkveebedrij­ven een volumevoordeel op van 40 procent.

Bij de dikke fractie van vergiste drijfmest is het volume­voordeel zelfs 67 procent. Dat meldt Wageningen UR Livestock Research en blijkt uit de resulta­ten van het project Mobiedik Mo­biele Mestscheiding in Dik en Dun.

In de vaste delen van drijfmest zit meer fosfaat dan in de dunne, vloeibare delen. Voor stikstof is dit ongeveer gelijk. Het fosfaatge­halte in de dikke fractie van ge­scheiden runderdrijfmest is ge­middeld 1,6 maal hoger dan in drijfmest.

Door het hogere fos­faatgehalte kan fosfaat met de dikke fractie in een kleiner mest­volume afgevoerd worden. De ver­werkingsnelheid van de mest­scheider varieerde van 2 tot 5,5 ton per uur. Het scheidingsrende­ment is sterk afhankelijk van de soort mest, (en het rantsoen van de dieren) het type en de afstelling van de mestscheider.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.