Home

Achtergrond

'Marketing stiefkindje bij groente- en fruitbedrijven'

De groente- en fruitsector besteedt veel te weinig aan marketing.

Dat zegt directeur Jack Stroeken van GroentenFruit Bureau. Stroeken ziet Brusselse gelden vanuit gemeenschappelijke marktordening (GMO) als deel van de oplossing.

Het budget is niet alleen te laag maar ook veel te versnipperd, aldus Stroeken. Vijftien jaar geleden was het de bedoeling dat bedrijven zelf de consumentenmarketing zouden doen, zegt hij. Deels wordt het collectief en deels door bedrijven zelf opgepakt.

Het budget voor collectieve promotie van zijn bureau, 4 miljoen euro, is echter ontoereikend, terwijl bedrijven het zelf ook niet oppakken. "Nu doen we ruwweg honderd keer minder aan marketing dan de zuivelsector, die ongeveer even groot is."

"Bedrijven moeten kiezen: of meer zelf aan marketing doen, óf meer collectief aanpakken. Overigens kan hierbij ook aan GMO-gelden gedacht worden die meer voor marketingdoeleinden ingezet zouden kunnen worden." In het binnenland moet de vraag worden vergroot en in het buitenland moet Nederland weer een merk worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.