Home

Achtergrond

Magere begroting

De Rijksbegroting voor 2010 bevat maar weinig nieuws voor de land- en tuinbouw.

Van de ene kant is dat begrijpelijk: het was al weer de derde begroting van dit kabinet; veel beleid is inmiddels in gang gezet. Anderzijds is het ook wat teleurstellend, gezien de huidige economische malaise.

Het kabinet stelde daartoe eerder dit jaar het regeerakkoord al bij. Ook kondigde het een Crisis- en herstelwet aan, waarin onder meer vergunningprocedures zouden worden vereenvoudigd. Dit om de uitvoering van (bouw)projecten te bevorderen. Ook aan boeren bij natuurgebieden, die willen uitbreiden, zou de wet ruimte bieden.

Recent sijpelde al door dat de Raad van State de nodige bedenkingen heeft bij de Crisiswet. De Raad is ook al weinig positief over het Belastingplan van staatssecretaris Jan Kees de Jager, dat agrarisch ondernemers enkele tegemoetkomingen biedt. Het is dus nog onduidelijk of deze kabinetsplannen standhouden.

Voor het overige zoekt het kabinet het vooral in het bevorderen van kennis en innovatie. Dat is echter al jaren zo. Voor nijpende problemen rond smalle marges, teruglopende inkomsten, beperkte uitbreidingsmogelijkheden en (administratieve) lasten heeft het kabinet weinig concreets in petto. Door de zure appel heen bijten lijkt het devies.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.